24Apr/13

ข่าว: Valued dealer visited to ABBYY’s Head Quarter

วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดย คุณสุเมธ ศรีโสภณ และ คุณปาริฉัตร ยศกรณ์ ด้วยความร่วมมือของบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ณ เมือง Moscow ประเทศ รัสเซีย ได้จัดทริปพิเศษ ให้กับผู้มีเกียรติตัวแทนจากบริษัท Techsphere คือ คุณชูศักดิ์ หนุเจริญกุล และ คุณสรวิทย์ วิริยะพิษฐาน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศ และการทำงานจริงๆภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัท ABBYY

Continue reading

21Feb/13

ข่าว: อบรมระบบ DocnFlow For AH-D Claim

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานแนะนำ อบรมขั้นตอนการใช้งานระบบจัดการเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า DocnFlow ซึ่งพัฒนาขึ้นเอง จากทีมงานของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ  โดยโครงการใหม่นี้ ได้ต่อยอดความสามารถของระบบ DocnFlow ในด้านการเชื่อมต่อกับระบบการอนุมัติสินไหมของบริษัท TPA ผ่านช่องทางของ Web Services ซึ่งเป็นระบบดังเดิมที่คอยให้งานบริการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ให้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

Continue reading

25Dec/12

ข่าว: N2NSP เที่ยวยาวๆส่งท้ายปี 2555

วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้พาพนักงานทั้งหมดไปพักผ่อนที่ 3 จังหวัดภาคใต้… ไม่ใช่ 3 จังหวัดชายแดนใต้นะคร้าบ 3 จังหวัดที่ว่านี้ก็คือ ตรัง สตูล และ กระบี่

วันแรกของการเดินทาง ถ่ายภาพร่วมกันภายในสนามบันดอนเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ. ตรัง

Continue reading

09Nov/12

ข่าว: Ms. Elena Pospelova,CEO of ABBYY 3A

เมื่อยามเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรายเดียวในไทย ให้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการจับและรู้จำข้อมูลในเอกสาร ชั้นนำรายหนึ่ง ในตลาดสากลที่มีชื่อว่า ABBYY ได้มีโอกาสต้อนรับ Ms. Elena Pospelova ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ABBYY 3A และ ดำรงตำแหน่งเป็น 1 ในกลุ่มรองประธานบริษัท ABBYY สำนักงานใหญ่ ประเทศรัสเซีย ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น เบนิฮาน่า โรงแรม อนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา

Continue reading

06Nov/12

ข่าว: ABBYY FlexiCapture&SDK Training in October 24-26,2012

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด และ Ms. Catherine Nozhneva ผู้ชำนาญการ วิทยากรผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ABBYY จากประเทศ รัสเซีย ได้เปิดหลักสูตร การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการข้อมูลในฟอร์มเอกสาร หรือซอฟต์แวร์โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ขึ้น ณ สำนักงาน บ. เทคสเฟียร์ จำกัด อาคารปัญจธานี (ต้องขอขอบพระคุณ บ. เทคสเฟียร์ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบการอบรม ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ)

N2N ABBYY FC Training in 2012-10 24-26

Continue reading

05Nov/12

ข่าว: DocnFlow In-house Training November 1-2,2012

เมื่อวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้เปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ซึ่งพัฒนาด้วยทีมงานของบริษัทเอง ที่มีชื่อว่า DocnFlow Suite ให้กับบริษัท คู่ค้าที่มีความสนใจจะนำซอฟต์แวร์ DocnFlow นี้ไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น เพื่อจะนำเสนอต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการจัดการระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการกระจายข้อมูล และส่งงานต่างๆไปให้กับผู้ทีเกี่ยวข้องได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Continue reading