n2nsp_20240328_SOLPRO_Engineering

SOL PRO 3D กับงานด้านวิทยาศาสตร์ และ งานวิจัย

การสแกน และการพิมพ์งาน 3 มิติ กําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ และการวิจัยอย่างรวดเร็วแพร่หลาย รวมถึงในโรงเรียนเทคนิค และมหาวิทยาลัยด้วย ในฐานะนักการศึกษาในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และการวิจัย คุณสามารถช่วยให้นักเรียนของคุณเริ่มต้นรู้จักกับงานสแกน 3 มิติได้ เพื่อช่วยคุณในการสอนการสแกนงาน 3 มิติ เราได้จัดทําแผนการสอนที่ค่อนข้างจะครอบคลุม สิ่งนี้จะสอนนักเรียนของคุณถึงวิธีสแกนวัตถุ 3 มิติ และส่งออกการสแกนเพื่องานพิมพ์ 3 มิติ หรือ การแบ่งปันข้อมูลแบบดิจิทัล

pdf-download-icon-24px งานสแกน 3 มิติในงานด้านวิทยาศาสตร์ และ งานวิจัย (en)

n2nsp_20240328_SOLPRO_Engineering

เรียนรู้เกี่ยวกับสามมิติ

โรงเรียนเทคนิค และมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องสแกน 3 มิติระดับมืออาชีพนี้ เน้นไปที่การเรียนรู้ และทดลองการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และ การพิมพ์ 3 มิติ

n2nsp_20240328_SOLPRO_Engineering

เรียนรู้เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ 3 มิติ

ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำงานด้าน 3 มิติต่างๆ เช่น การสแกน การพิมพ์ การสร้างแบบจำลอง ฯลฯ

n2nsp_20240328_SOLPRO_Engineering

เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ไอเดียที่มีอยู่มากมาย แต่การเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นวัตถุ และการประยุกต์ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทามากย ซึ่งเครื่อง SOL หรือ SOL PRO ช่วยให้นักเรียนสร้างการสแกนที่มีความละเอียดสูงสำหรับการสร้างสรรค์ทางศิลปะ การประดิษฐ์ การสร้างต้นแบบวัตถุ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการทำงานในชั้นเรียน และการศึกษา
โดยทั่วไป การใช้งานภายในห้องเรียน หรือห้องปฎิบัติการการวิจัยจะเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานนี้:

 1. สแกนวัตถุ หรือสิ่งที่คุณสร้างโดยใช้เครื่องสแกน 3มิติ SOL PRO
 2. ดูผลลัพธ์ได้โดยตรงในซอฟต์แวร์ สามารถอ่านค่าการวัดปริมาตร และลักษณะพื้นที่ผิวได้อย่างง่ายดาย
 3. ส่งผลลัพธ์ออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ: OBJ, STL, XYZ, DAE, PLY
 4. นำเข้าไฟล์ของคุณไปยังซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่คุณต้องการ
 5. ปรับปรุง หรือแก้ไขงานของคุณจนเสร็จสมบูรณ์
 6. พิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นวัตถุสามมิติ และ/หรือ
 7. แบ่งปันไฟล์ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์
n2nsp_20240327_SOL_Modeling

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

ขั้นตอนการทำงานส่วนนี้จะเกี่ยวกับการใช้การสแกนเป็นจุดเริ่มต้นหรือใช้เป็นวัตถุอ้างอิงสำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ผู้ใช้จะสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยการใช้เครื่องสแกน 3มิติ SOL PRO จากนั้นนำไฟล์ผลลัพธ์ที่เป็น OBJ หรือ STL เข้าไปยังซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลองที่ตนถนัด และเมื่อนำไฟล์เข้าสู่ซอฟต์แวร์แล้ว พวกเขาสามารถใช้ไฟล์สแกนนี้เป็น ‘โครงร่าง’ ของแบบจำลองที่ต้องการจะสร้างต่อ หรือ นำไปรวมเข้ากับโครงการงานอื่นๆ ก็สามารถทำได้

n2nsp_20240327_SOL_Printing

การพิมพ์ 3 มิติ

สามารถสร้างสำเนา หรือจำลองแบบวัตถุได้อย่างง่ายดาย จากการสแกน 3 มิติด้วยเครื่อง SOL PRO

การสแกนด้วย SOL PRO จะใช้สำหรับการนำเข้าสู่โปรแกรมการพิมพ์สามมิติเป็นหลัก (ข้อมูลถูกแบ่งเป็นส่วนๆ) จากนั้นจึงส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไฟล์ภาพวัตถุอาจถูกขยาย หรือลดขนาดก่อนที่จะพิมพ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความปรารถนาของผู้ใช้งาน

n2nsp_20240327_SOL_Sharing

การแบ่งปัน

เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ซอฟต์แวร์ SOL PRO Viewer 3D จะสามารถบันทึกโมเดลดิจิทัลเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ (OBJ, STL, PLY, DAE และ XYZ) เพื่อกระจายหรือเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถส่งไฟล์งานสแกนสามมิติขึ้นไปยัง Sketchfab ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ SOL PRO เพื่อการแชร์ออนไลน์ที่ง่ายดาย

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสแกน 3 มิติด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ SOL PRO

วัตถุประสงค์:
นักเรียน นักศึกษาจะสามารถสแกนวัตถุได้สำเร็จ โดยการใช้เครื่องสแกน 3มิติรุ่น SOL PRO และ ส่งไฟล์ผลลัพธ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ แบ่งปันผ่านสื่อออนไลน์

ภาพรวม:
การผลิตแบบค่อยๆต่อเติมเนื้อของชิ้นงานนั้น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายๆอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในห้องเรียนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความรู้ด้าน 3 มิติ ก็เริ่มกลายเป็นความสามารถพื้นฐานสำหรับหลายๆ อาชีพ

ในแผนหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจ และอุปสรรคด้านการรับรู้ที่อาจชะลอพวกเขาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน 3 มิติ

โครงบทเรียน:

:10 นาที – บทนำและการอภิปราย

พูดคุยถึงเทคโนโลยี 3 มิติ ถูกนำมาใช้ที่ไหนบ้างในโลกปัจจุบัน ไอเดียที่ได้จากนักเรียน อาจมีตั้งแต่งานวิศวกรรมศาสตร์ งานศิลปะ งานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงอาหาร

:15 นาที – การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

การตั้งค่าสแกนเนอร์ 3 มิติ SOL PRO ด้วยความช่วยเหลือจากวิดีโอชุดนี้

ส่วนประกอบต่างในชุดสแกนเนอร์ SOL PRO 3D :

 • ชุดหัวสแกน 3D SOL PRO
 • ฐานวงกลมที่หมุนเองได้
 • ชุดขาวางเครื่องสแกน
 • สาย USB
 • เต็นท์กันแสงพร้อมโครงปิด
 • เป้าหมายทดสอบงานสแกน (วัตถุทรงกระบอกสีขาวควันบุหรี่)

ลักษณะที่ถูกต้องของการปรับระยะหัวการสแกน:

n2nsp_20240327_SOL_Education n2nsp_20240327_SOL_Education
การสแกนวัตถุที่มีความสูง และ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 20-100 มม. (0.8-3.9 นิ้ว):
การสแกนวัตถุที่มีความสูง และ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 100-170 มม. (3.9-6.7 นิ้ว):
ดูเพิ่มเติมที่วิดีโอนี้

:10 นาที – การติดตั้งซอฟต์แวร์ SOL PRO

ซอฟต์แวร์ SOL PRO 
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SOL

ดาวน์โหลด ติดตั้งซอฟต์แวร์ SOL PRO และเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบว่าสแกนเนอร์เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ และคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มการสแกน

:10 นาที – การเรียนรู้ผ่านวิดีโอ

วิดีโอ สแกนงานด้วยเครื่องสแกน SOL PRO 3D ตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จ
วิดีโอ วิธีการปรับปรุงความเร็วในการสแกนงานสามมิติ

:10 นาที – การมอบหมายงาน และคำแนะนำ

งานที่มอบหมายให้

 • แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (จับเป็นคู่ หรือ รวมเป็นกลุ่มเล็กๆ)
 • ให้แต่ละกลุ่มระบุวัตถุที่จะสแกน (ให้ความสนใจกับขีดจำกัดขนาด และพื้นผิว/รูปร่างสำหรับการสแกนด้วยเครื่อง SOL PRO )
 • นอกชั้นเรียน/บทเรียน ให้แต่ละกลุ่มทำการสแกนวัตถุครั้งเดียว (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ดังนั้นมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกน/คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกลุ่มเพื่อทำการสแกนให้เสร็จสิ้น)
 • กำหนดกรอบเวลาของการสแกนงานให้ชัดเจน

:10 นาที – การแนะนำฐานความรู้

แนะนำแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมที่นักเรียนอาจพบว่ามีประโยชน์ในการสแกนครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่าการสแกนวัตถุที่มีผิวมันเงา มืด/ดำ และ/หรือโปร่งแสง อาจต้องมีการเตรียมการอะไรบางอย่างก่อนการสแกน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บทความ: วิธีการพ่นสีสเปร์เพื่องานสแกนสามมิติ 
บทความ: ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกน SOL PRO 3D
ฐานความรู้: ค้นหาคำตอบเพิ่มเติมบนฐานความรู้ของ Scan Dimension

เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ จาก
Scan Dimension เดนมาร์ก

n2nsp_20240327_SOL_Scanner_Set n2nsp_20240327_SOLPRO_Scanner_Set
SOL 3D , เครื่องสแกน 3 มิติ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เหมาะกับงานสแกนวัตถุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง SOL PRO 3D ,ตรวจสอบคุณลักษณะของพื้นผิวได้อย่างง่ายดาย ความแม่นยำระดับ 0.05 มม. (50 ไมครอน)