บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพื่อสแกนเอกสารกระดาษ โดยมีเครื่องสแกนที่รองรับงานสแกนได้ตั้งแต่ขนาดกระดาษเท่านามบัตร -> A4 -> A3 แบรนด์ Avision และ เอกสารที่มีหน้ากว้างพิเศษ ตั้งแต่ 24 นิ้ว, 36นิ้ว, 42นิ้ว, 44นิ้ว และสูงไปถึง 60 นิ้ว! หลากหลายแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Contex และ Colortrac

สำหรับเอกสารที่ถูกเข้าเล่ม หรือ หนังสือที่มีสันหนา ทางเราก็จะมีแบรนด์ Czur, Joy-Using และ Zeutschel จำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องสแกนหนังสือเป็นประจำ และไม่ต้องการสแกนแบบผลิกหน้าหนังสือไปมาจนอาจจะทำให้เกดความเสียหายต่อหนังสือที่มีมูลค่านั่นๆได้ และสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับการปั้นโมเดลในซอฟต์แวร์ หรือ ต้องสแกนวัตถุ ชิ้นงานขนาดเล็กบ่อยๆครั้ง ทางบ. ก็มีเครื่องสแกนวัตถุสามมิติของ Scan Dimension จำหน่ายด้วยเช่นกัน

เครื่องสแกนเอกสาร A3, A4 ขนาดตั้งโต๊ะ
(Document Scanners)

2022_ScannersPage_DocumentScanners

เครื่องสแกนหน้ากว้าง 24″, 36″, 42″, 44″ และ 60″ แบรนด์ Contex
(Contex Large Format Scanners)

2022_ScannersPage_LargeFormatScanners_Contex

เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างเอนกประสงค์
(Contex Large Format MFPs)

2022_ScannersPage_MFPs

เครื่องสแกนหน้ากว้าง 25″, 36″, 42″ และ 44″ แบรนด์ Colortrac
(Colortrac Large Format Scanners)

2022_ScannersPage_Colortrac

เครื่องสแกนวัตถุสามมิติชนิดตั้งโต๊ะ
(Desktop 3D Scanner)

2022_ScannersPage_3DScanner

เครื่องสแกนเอกสารเข้าเล่ม/หนังสือ คุณภาพสูง
(A3, A2+ Overhead Book Scanners)

2022_ScannersPage_Zeutschel

เครื่องสแกนเอกสารเข้าเล่ม, หนังสือ มีฐานทรงวี
( A3 Overhead Book Scanners with V-Shaped Cradle)

2022_ScannersPage_Czur

เครื่องสแกนเอกสารเข้าเล่ม/หนังสือ และ เครื่องฉายภาพเสมือน
( A3 Overhead Book Scanners & Visual Presenter)

2022_ScannersPage_JoyUsing

เครื่องสแกนฟิลม์ ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช
( MicroForms & A3 Film Scanners)

2022_ScannersPage_Microfilm