20200318_N2NSP_Helping_01

กระดาษ กระดาษ และก็กระดาษ

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่า ถึงแม้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าไปอย่างไร ซับซ้อนขนาดไหน และทำให้ชีวิตการทำงานของเราๆ ท่านๆ ปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมากแล้วก็ตาม แต่สำหรับเจ้าตัวกลางในการสื่อสาร รวบรวมข้อมูลต่างๆ และก็ยังคงมีความจำเป็นต่อการเป็นหลักฐานชิ้นเยี่ยมอยู่ นับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ กระดาษ ที่ไม่ว่าจะกี่ยุค กี่สมัย มันก็ยังคงอยู่ภายในสำนักงาน อยู่บนโต๊ะทำงานของเราอยู่ อาจจะมากบ้าง น้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับว่า ในละแต่องค์กรได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมารองรับกับงานจัดการเอกสาร และกระบวนการไหลของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายในองค์กร และยังคงใช้เอกสารเป็นสื่อกลางในการนำพาข้อมูลเหล่านั้นในองค์กรเป็นอย่างไร

ถึงแม้ว่าระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะเกิด และมีตัวตนอยู่ในวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และการให้บริการขั้นสูงจากหลากหลายตัวแทนจำหน่ายทั้งไทยและเทศมานานหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีองค์กรอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนกส์ที่ว่านี้ เนื่องจากอาจะยังไม่พร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรภายในองค์กรของตนเองก็ดี หรือเรื่องของยังไม่มีความต้องการใช้ระบบงานดังกล่าวนี้เพราะยังไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่ยังอยู่ในรูปของกระดาษ ก็อาจจะเป็นได้ และก็มีอีกหลายองค์กรที่ตัดสินใจพัฒนาระบบประเภทนี้ เพราะนอกจากคุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา มีสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารกำกับลงไปที่ตัวเอกสาร ทำให้ระบบเกิดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการเก็บข้อมูลไว้ในกระดาษ อีกทั้งยังได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดในมิติต่างๆ อาทิเช่น

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้กระดาษเพื่อการสำเนาเอกสาร เพราะระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งเอกสารที่จำเป็นต้องกระจายต่อให้กับ บุคคลอื่น หรือ กลุ่มบุคคลต่างๆให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากกว่าการเอาเอกสารไปสำเนาและนำมาแจกจ่ายในภายหลัก
  • ประหยัดในเรื่องของพื้นที่ๆต้องสำรองไว้เพื่อเป็นที่วางชั้น วางตู้ หรือกล่องเอกสาร ซึ่งเอกสารบางประเภทจำเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์ และโดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจสำคัญๆ พื้นที่ใช้สอยภายในสำนักงานจะมีราคาสูงมาก หากมีการจัดสรรพื้นที่การทำงานไม่ดี ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะต้องนำมาใช้เพื่อเก็บกระดาษเหล่านี้ ท่านผู้จัดการต่างๆขององค์กร คงต้องกลับมาทบกวนใหม่แล้วว่า ควรจะเริ่มหาอะไรที่มาช่วยในการบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้…เริ่มเดี๋ยวนี้เลยครับ

แต่ก็มีอีกหลายองค์กรเช่นกันที่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาระบบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์รวมขององค์กรด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่กลับต้องประสบกับผู้ขายสินค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบ หรือไม่มีความสามารถในการดูแลลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นองค์กรเอง นอกจากจะต้องพิจารณาถึงปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบันภายในองค์กร และ ต้องการนำเอาไอทีเข้ามาจัดการช่วยลดปัญหาเหล่านั้นแล้ว ก็ยังต้องมาพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติของผู้เสนอขายสินค้าและงานบริการอีกด้วยว่า ประสบการณ์ ชื่อเสียงของบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นตามมาได้ในอนาคต

20200318_N2NSP_Helping_02

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด คือ ผู้ที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และให้งานบริการที่เกี่ยวกับโซลูชั่นเพื่องานแปลงเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปของเอกสารดิจิตอล ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอกสารดิจิตอลเหล่านี้ได้ ด้วยการนำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของเอกสารภาพนั้น (Image Format) แปรรูปออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ เชิงการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เป็นซอฟต์แวร์ทันสมัย พัฒนาขึ้นมาเฉพาะทางจริงๆ เพื่อนำมาช่วยในขั้นตอนของการแยกเนื้อหา ใจความที่สำคัญๆ โดยสามารถถอดออกมาจากเอกสารรูปภาพได้ ส่งผลให้องค์กรที่สนใจนำผลิตภัณฑ์จากบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ไปพัฒนา หรือปรับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเอง สร้างการตอบสนองที่รวดเร็วกับการร้องข้อที่เข้ามาอย่างหลากหลายจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตของตน

“เราเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลที่มีคุณค่า” เป็นสโลแกนของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ เพราะในโลกปัจจุบันที่ยังคงเก็บข้อมูลที่สำคัญๆไว้บนเอกสารกระดาษ ดังนั้นเอ็นทูเอ็นฯ จึงเสนอตัวมาเพื่อแปลงเอกสารกระดาษเหล่านี้ ให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของท่าน และด้วยความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังจากต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศให้ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท่านไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ และน่าจะสามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าและการบริการที่เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว ส่งตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ่าน บุคลากรของ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น “ความพึงพอใจของลูกค้าและความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนานแสนนาน” คือ เป้าหมายสูงสุดของเรา