n2nsp_20220517_DiLib_Cover

 

n2nsp_20220517_DiLib_FD_small.jpgDigital Library หรือ ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดที่ได้ทำการแปรเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่มีเก็บรักษาไว้ในภายในห้องสมุดดั่งเดิม อาทิเช่น เอกสารวิทยานิพนธ์ เอกสารโครงการ เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสือเล่ม เป็นต้น ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล และเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งาน หรือ ผู้สืบค้นข้อมูลนั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในห้องสมุดดิจิทัลนี้ได้ทั้งแบบเครือข่ายอินทราเน็ต และ อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งาน/สืบค้นข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์แบบ “เว็บ แอพพลิเคชั่น” และ “โมบาย แอพพลิเคชั่น” ที่ทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของ “แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส” ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล กอปรกับ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ UIs ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เข้าใจได้ทันที สืบค้นข้อมูลที่สนใจได้จากคำสำคัญที่ระบบได้ตระเตรียมไว้ให้

ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะฝั่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สามารถนำมาใช้สแกนเอกสาร หรือ วัสดุชิ้นงานต่างๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้น อาทิเช่น สแกนหนังสือเล่มโดยที่ไม่จำเป็นต้องตัดสันหนังสือออกก่อน จึงจะสแกนหนังสือเล่มนั่นๆได้ ด้วยการนำเครื่องสแกนหนังสือแบบฉายภาพด้านบน หรือที่เรียกว่า Overhead Book Scanner มาทำให้การสแกนหนังสือเล่ม ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ได้คุณภาพไฟล์ผลลัพธ์สูง ที่สำคัญคือ ไม่ไปทำร้ายเล่มหนังสืออีกด้วย หรือ หากมีเอกสารจำพวก แผ่นภาพวาดโบราณ แผ่นที่โบราณสมัยเก่า หรือแม้กระทั่ง คัมภีร์ใบลาน จารจารึก ก็สามารถนำมาสแกนได้ด้วยเครื่องสแกนหน้ากว้างพิเศษ หรือที่เรียกว่า Wide Format Scanner ชนิดฝาเปิด ที่มีพื้นที่การสแกนตั้งแต่ 15 นิ้ว (ขนาดกระดาษ A2) กว้างไปจนถึง 36 นิ้ว (ขนาดกระดาษ A0) ก็มีให้เลือกใช้งาน
n2nsp_20220517_DiLib_bookscanner

ทำให้ผู้ที่มีความสนใจข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้นั้น เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมาก ผ่านทางอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่ตนเองมีใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแล็ปท็อป หรือ แท็บเล็ต ที่สำคัญคือ วัตถุ หรือ วัสดุที่เป็นต้นฉบับ “จะไม่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นอีกเลย” เพราะได้ลดขั้นตอนของการสัมผัสกับตัวต้นฉบับไปเป็นที่เรียบร้อย โดยการแปลงให้เป็นข้อมูลดิจิตอลนั่นเอง

n2nsp_20220517_DiLib_intro_small

อีกฝั่งหนึ่งที่สำคัญต่อการกำเนิดเกิดขึ้นของ ห้องสมุดดิจิทัล ก็คือ ฝั่งทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยทีมงานที่มีความเข้าใจต่อระบบห้องสมุด และ ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเรา บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับห้องสมุดดิจิทัลขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า N2N Digital Library Platform หรือสามารถเรียกย่อๆได้ว่า DiLib™ เป็นแพลตฟอร์มที่นำภาษาโปรแกรมหลากหลายตัวมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้งาน / ผู้สืบค้นข้อมูลนั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดที่เก็บไว้ภายในเจ้า DiLib™ นี้ได้ทั้ง “เว็บ แอพพลิเคชั่น” และ “โมบาย แอพพลิเคชั่น”

ด้วยการที่เราเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ โดยเริ่มจากศูนย์ จนสำเร็จเป็นระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที จึงมีความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาความสามารถให้กับ DiLib™ เพื่อให้ทำงานร่วมกับระบบงานอื่นๆที่มีอยู่ในองค์กร หรือ สถาบันศึกษาของท่าน หรือในทางกลับกันก็สามารถให้ระบบอื่นๆ เข้าถึงทรัพยากรต่างๆที่เก็บไว้ภายในแพลตฟอร์ม DiLib™ นี้ผ่านตัวกลางของระบบที่สร้าง/ตระเตรียมไว้ให้ ใช้งาน

n2nsp_20220517_DiLib_WorkFlow

n2nsp_20220517_DiLib_WorkFlow

n2nsp_20220517_DiLib_WorkFlow

คุณสมบัติที่น่าสนใจของระบบ DiLib™

  • ทำการสืบค้นที่เครื่องพีซี หรือ แล็ปท็อปผ่านโปรแกรมท่องเว็บทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux เครื่องลูกข่ายไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆ
  • ทำการสืบค้นที่อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต จะทำงานผ่าน โมบาย แอพพลิเคชั่น ที่ทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส
  • ระบบสร้างที่เก็บไฟล์ พร้อมกับ แม่แบบคำค้นตั้งต้นของ หนังสือ วีดีทัศน์ วารสาร นิตยสาร หนังสือเสียง และ หนังสือพิมพ์ ไว้ให้พร้อมใช้งาน
  • แสดงหนังสือมาใหม่ล่าสุด 10 รายการที่หน้าต่างหลัก
  • แสดงหนังสือ วิดีทัศน์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือเสียง ที่บรรณารักษ์แนะนำที่หน้าต่างหลักได้
  • ระบบมีการให้คะแนนนิยมกับหนังสือ และวิดีทัศน์ โดยสมาชิกในระบบเท่านั้น ที่ให้คะแนนได้
  • ระบบสมาชิก จะมีการลงทะเบียนด้วยการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้โดยตรง บรรณารักษ์ไม่ต้องเสียเวลากับการพิมพ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด
  • รองรับการยืม-คืนหนังสือ ทั้งแบบชนิดออนไลน์ คือ อีบุ๊ค และชนิด ออฟไลน์ คือ หนังสือเล่ม โดยสามารถกำหนด จำนวนวันการยืม, อัตราค่าปรับ และ การคืนทันทีทันใดหากเป็นกรณีของอีบุ๊ค ได้ เป็นต้น
  • สามารถจองหนังสือได้ หากมีผู้อื่นยืมไปก่อนหน้าแล้ว และเมื่อหนังสือดังกล่าวกลับมามีสถานะพร้อมให้ยืม ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยัง ผู้ที่จองหนังสือเล่นนั้น และ เป็นไปตามลำดับคิว
  • ระบบรองรับการสืบค้น
   • จากข้อมูลในดัชนีใด ดัชนีหนึ่ง
   • จากข้อมูลในหลายดัชนี หรือ มากกว่า 1 ดัชนี พร้อมกัน
   • ค้นหาทั้งระบบด้วย ด้วย คำสำคัญ (Keywords) ที่ผูกติดอยู่กับ หนังสือ หรือ วีดิทัศน์ หรือ วารสาร เป็นต้น
   • จากคำที่ค้นหาบ่อย
  • สามารถแบ่งปันลิงค์ของหนังสือ วิดีทัศน์ วารสาร หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ตนชื่นชอบไปยังสื่อสังคมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน อาทิเช่น Facebook, Line, Twitter หรือ LinkedIn ได้
  • ผู้ที่เป็นสมาชิก สามารถแสดงความคิดเห็น (หรือ Comments) ได้
  • ระบบอนุญาตให้สมาชิก แจ้งคำที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเห็นที่ไม่เหมาะสม กลับไปยังโปรแกรมจัดการข้อมูลของบรรณารักษ์ได้
  • บันทึก และจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานแบบ Dublin Core และ MARC 21 ได้
  • มีการบันทึกประวัติการใช้งานระบบอย่างละเอียด บรรณารักษ์ สามารถเรียกข้อมูล และบันทึกออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Excel File ได้
  • กำหนดการเข้ารหัสให้กับไฟล์ที่เก็บในระบบได้ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวไฟล์เอกสารที่มีความสำคัญได้

n2nsp_20220517_DiLib_Short-Info

**รูปภาพปกหนังสือที่แสดงในเพจนี้ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

ความต้องการทรัพยากรของระบบ DiLib™

เครื่องแม่ข่ายระบบ DiLib™ เครื่องลูกข่ายระบบ DiLib™เครื่องผู้ดูแลระบบ DiLib™
หน่วยประมวลผล
 • 2 GHz หรือเร็วกว่า และ แกนประมวลผล 2 แกนขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
หน่วยความจำ
 • เฉพาะตัวระบบ: อย่างน้อย 2 GB
 • หากใช้งาน IIS ด้วย : อย่างน้อย 4 GB
 • หากใช้งาน SQL ด้วย : อย่างน้อย 8 GB
พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์
 • 1GB สำหรับโปรแกรมระบบ
 • พื้นที่ที่จำเป็นต่อการเก็บไฟล์ข้อมูล
โปรแกรมท่องเว็บ
 • Google Chrome 55 หรือ ใหม่กว่า
 • Internet Explorer 11

เพิ่มเติม: เพื่อให้มั่นใจว่า Internet Explorer 11 จะทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องติดตั้ง .NET Framework 4.5 ด้วย

 • Mozilla Firefox 50 หรือ ใหม่กว่า
 • Microsoft Edge 41 หรือ ใหม่กว่า

เพิ่มเติม: DiLib Web Client สามารถทำงานได้ดีกับ Google Chrome หรือ เว็บเบราว์เซอร์อื่นที่มี  Chromium-based

ความต้องการด้านอื่นๆ
 • Internet Information Services 7 หรือ สูงกว่า
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2 or higher (4.6 if you use Windows Server 2016)
 • Microsoft SQL Server 2016 SP2, 2017, 2019; Additionally, Microsoft SQL Server Native Client 2012 or later is required for creating databases.
หน่วยประมวลผล
 • 1.6 GHz หรือ เร็วกว่า
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows 10
 • Windows 11
หน่วยความจำ
 • 1 GB เป็นอย่างน้อย
พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์
 • ให้เพียงพอต่อการติดตั้งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
โปรแกรมท่องเว็บ
 • Google Chrome 55 หรือ ใหม่กว่า
 • Internet Explorer 11
 • Mozilla Firefox 50 หรือ ใหม่กว่า
 • Microsoft Edge 41 หรือ ใหม่กว่า
หน่วยประมวลผล
 • 1.6 GHz หรือ เร็วกว่า
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2012 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 R2 + Desktop Experience
 • Windows Server 2016 + Desktop Experience
 • Windows Server 2019 + Desktop Experience
หน่วยความจำ
 • 2 GB เป็นอย่างน้อย
พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์
 • 500 MB สำหรับโปรแกรมระบบ
 • พื้นที่ที่จำเป็นต่อการเก็บไฟล์ข้อมูล
โปรแกรมท่องเว็บ
 • Google Chrome 55 หรือ ใหม่กว่า
 • Internet Explorer 11
 • Mozilla Firefox 50 หรือ ใหม่กว่า
 • Microsoft Edge 41 หรือ ใหม่กว่า
ความต้องการด้านอื่นๆ
 • A scanner with TWAIN, WIA or ISIS support
 • A 2D Barcode Scanner
 • A Direct Thermal Label Printer
 • Video card and display with a resolution of 1024×768 (Minimum)
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2 หรือ สูงกว่า
 • Microsoft Office (version 2007 หรือ ใหม่กว่า) หรือ LibreOffice (version 4.0 หรือ ใหม่กว่า)
 • Adobe Acrobat Reader DC

หน้าต่างของระบบ DiLib™ ผ่านเว็บ

 • n2nsp_20220519_01_chrome_Home
 • n2nsp_20220519_02_brave_Home
 • n2nsp_20220519_03_firefox_bookshelf_01
 • n2nsp_20220519_03_firefox_bookshelf_02
 • n2nsp_20220519_04_ccleaner_videoshelf
 • n2nsp_20220519_04_edge_videoshelf
 • n2nsp_20220519_05_edge_bookdetail
 • n2nsp_20220519_06_edge_videodetail

**รูปภาพที่แสดงไว้ภายในไฟล์ภาพต่างๆเหล่านี้ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น

เอกสารแนะนำระบบ DiLib™

n2nsp_20220518_DiLib_Brochure_thumb n2nsp_20220518_DiLib_FlowDiagram_thumb
 โบร์ชัวร์ N2N DiLib™  กระบวนงานใน N2N DiLib™