บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า จำหน่ายสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ (Authorized Distributor) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ

  • เครื่องสแกนเอกสารสำนักงานรองรับกระดาษ A4 – A3
  • เครื่องสแกนเอกสารที่มีขนาดหน้ากว้างพิเศษขนาดตั้งแต่ 24นิ้ว ถึง 60นิ้ว
  • เครื่องสแกน หนังสือเก่า เอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารเข้าเล่ม
  • เครื่องสแกนวัตถุสามมิติชนิดตั้งโต๊ะ
  • เครื่องสแกนฟิล์มขนาด A3 , ฟิล์ม X-Ray, ฟิล์มสไลด์ (หรือ Positive film), ฟิล์มสลับสี (หรือ Negative film)
  • เครื่องสแกนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช
  • เครื่องสแกนเอกสารชนิดพกพา
2022_n2nsp_companyprofile_introhw

สำหรับ สินค้าประเภทซอฟต์แวร์ หรือ โซลูชั่น ก็เช่นเดียวกัน เราได้ถือครองสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่าย และดูแลเรื่องการตลาดให้กับสินค้าชั้นนำ

2022_n2nsp_companyprofile_introsw
  • โซลูชั่นงานด้านการรู้จำ\จดจำข้อมูลออกมาจากเอกสารภาพทั้งหน้า (หรือ Wholepage OCR) เช่นไฟล์นามสุกล TIFF, PDF ผ่านเทคโนโลยี OCR/ICR/OMR/BCR (ABBYY FineReader)
  • โซลุชั่นเพื่อการประมวลผลฟอร์มเอกสาร รู้จับข้อมูลที่สนใจภายในเอกสารหลากหลายรูปแบบ เช่น ใบกำกับภาษี, เอกสารสัญญา เป็นต้น  (ABBYY FlexiCapture) เชื่อมต่อกับระบบ RPA ได้
  • โซลูชั่นเพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DocnFlow)
  • โซลูชั่นเพื่อการจัดการห้องสมุดดิจิตอล (DiLib)
Company ProfileHardware ProductsSoftware Products

N2N Official Logo Headerบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับ งานออกแบบ ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้นำสินค้าเพื่องานแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลดิจิทัล จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจประเภทผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งใน ส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการให้การบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิตผลงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพราะ “เราเข้าใจคุณ”

2022_n2nsp_companyprofile_globe

วัตุประสงค์สำคัญที่ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

 • นำเสนออุปกรณ์เพื่อการแปลงเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging Device) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่เราต้องการให้คำแนะนำ และส่งมอบสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องที่สุดให้กับท่านลูกค้า
 • นำเสนอวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน และยังต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ ระบบงานเดิมของแต่ละองค์กรได้ด้วย นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังสามารถเอื้อประโยชน์ต่อระบบ การตัดสินใจต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ในเอกสารกระดาษ เพื่อนำเอาออกใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรืออาจจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ ภายในแต่ละส่วนงาจขององค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้
 • นำเสนองานบริการที่เกี่ยวกับ “การแปลงเอกสารกระดาษให้ เป็นข้อมูลดิจิตอล” โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมด้วย ซึ่งจะมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้รองรับกับ การจับหรือการรู้จำ(Recognize) ตัวอักษร ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆทั่วโลกได้มากกว่า 190 ภาษา) ประโยชน์ในด้านการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ก็เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ไปเพื่องานป้อนข้อมูลเข้าระบบ จากเดิมคือ เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องจัดการด้วยคนทั้งหมด ก็ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาแบ่งเบางาน ลักษณะดังกล่าวนี้ ประหยัดทั้งกำลังคน และเวลาที่สูญเสียไปส่งผลให้เกิดการเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งภายนอก และลูกค้าภายในองค์กร ก็คือพนักงานของบริษัทของลูกค้านั่นเอง

2022_n2nsp_companyprofile_commitment

จากปฎิธานที่ตั้งไว้ จึงทำให้ภาพของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ (N2NSP) ในปัจจุบัน คือ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ และ รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร “ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนสุดปลายน้ำ” หรือก็คือ “สายน้ำของระบบที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบริษัท “เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ โดยที่ N2N แรกมาจากการเล่นสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า end-to-end เปรียบเสมือนการ เริ่มต้นและสิ้นสุด จบได้ด้วยตนเอง ส่วน SP หรือ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ก็คือ ผู้ที่สามารถจัดหาระบบ หรือวิธีการ หรือวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจในแต่ละภาคส่วนได้นั่นเอง

2022_n2nsp_companyprofile_whatweprovide

เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน
(Document Scanner)

คือ อุปกรณ์เพื่องานสแกนเอกสารที่ใช้ในสำนักงาน เป็นเครื่องที่รองรับขนาดเอกสารตั้งแต่ A8 (นามบัตร) ไปจนถึง A3 โดยมีรุ่นที่สามารถดึงกระดาษอัตโนมัติ หรือ รุ่นที่สแกนแบบแนวราบได้ ความเร็วในการสแกนงานก็มีให้เลือกตั้งแต่ 15 แผ่นไปจนถึง 120 แผ่นต่อนาที หากเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ที่มีสมรรถสูงๆ ก็จะมีความเร็วในการสแกนที่สูงมากขึ้น และ ความสามารถหลากหลายเพื่อการประมวลผลภาพ ให้เกิดไฟล์ภาพผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุด

2022_n2nsp_companyprofile_documentscanner
2022_n2nsp_companyprofile_networkedscanner

เครื่องสแกนเอกสารเชื่อมต่อเครือข่าย
(Networked Scanner)

คือ อุปกรณ์เพื่อสแกนเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงเข้ากับเครื่องพีซี หากต้องการสแกนเอกสาร ก็เพียงมาสแกนที่เครื่อง โดยก่อนเริ่มการสแกนให้ระบุว่า ปลายทางที่เอกสารนี้จะถูกส่งไปคือที่ใด เช่น ส่งไปยังแชร์โฟลเดอร์ หรือ ส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับปลายทาง หรือ ส่งเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ (รองรับซอฟต์แวร์บางตัว) ไฟล์เอกสารที่เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้สามารถสร้างได้ก็จะเป็น TIFF, PDF และ JPG เป็นต้น

เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างพิเศษ
(Wide Format Scanner)

คือ สแกนเนอร์ที่รองรับกระดาษที่มีหน้ากว้างพิเศษ ตั้งแต่ 24” (A2) ไปจนถึง 60” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำงานกับเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวเครื่องสแกนมีรุ่นที่สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ความละเอียดในการสแกนมีตั้งแต่ 600, 1,200 ไปจนถึง 9,600 จุดต่อนิ้ว

2022_n2nsp_companyprofile_largeformatscanner

2022_n2nsp_companyprofile_bookscanner_1

ครื่องสแกนหนังสือคุณภาพสูง
(High-end Overhead Book Scanner)

คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้สามารถทำงานกับ เอกสารที่เข้าเล่ม , หนังสือทั่วไป ตลอดจน หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องมีความระมัดระวังในการเปิดหน้าหนังสือ โดยไม่ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายขึ้น เนื่องด้วยตัวเครื่องสแกนลักษณะนี้จะมีชุดถ่ายภาพติดตั้งไว้ ด้านบนตัวเครื่อง เมื่อต้องการสแกนหนังสือก็เพียงเปิดหนังสือเหมือนการเปิดอ่านตามปกติ และยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสแกน เช่น แป้นเหยียบสั่งสแกนงาน และกระจกทับกระดาษ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการภาพ ฯลฯ

 

เครื่องสแกนหนังสือ
(Affordable Overhead Book Scanner)

คือ เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับหนังสือ และเอกสารเข้าเล่ม ได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดกว้างแล้วจะรองรับขนาดกระดาษได้ถึง A3 มาพร้อมกับ ฐานรองหนังสือแบบแผ่นยาง หรือ แบบฐานทรงวี แป้นเหยียบสั่งสแกนงาน ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการภาพ ในราคาที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ เหมาะกับงานสแกนทั้งหนังสือ หรือ เอกสารเป็นแผ่นๆ ด้วยความเร็วในการสแกนต่อครั้งไม่ถึง 1.5 วินาที

2022_n2nsp_companyprofile_bookscanner_2

2022_n2nsp_companyprofile_specialscanner

เครื่องสแกนวัตถุ / วัตถุ3มิติ
(Overhead Book Scanner)

คือ เครื่องสแกนที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถจับภาพของวัตถุ หรือวัสดุทรงต่างๆ เป็นเครื่องที่เหมาะอย่างมากสำหรับ ศูนย์กลางหรือหน่วงงานที่ต้องเก็บภาพของ ชิ้นส่วนพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ สำนักวิจัย หน่วยงานตัวแทนที่ต้องเก็บรวบรวมตัวอย่าง ผู้ผลิตที่ต้องสร้างชิ้นส่วนวัสดุ บริษัทที่รับทำงานศิลป์ งานออกแบบ และงานโฆษณาต่างๆ ในความต้องการที่มากไปกว่าการใช้งานจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อาทิเช่น ความสามารถในการจับรายละเอียดต่าง ๆของวัตถุ

 

เครื่องสแกนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช
(MicroForm Scanner)

จัดเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งเครื่องสแกน/ อ่านฟิล์มตามความต้องการที่เร่งด่วน หรือเป็นเครื่องพิมพ์ (เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ภายนอก) หรือ นำไปสแกนข้อมูลสำหรับการวิจัย และ สามารถเป็นเครื่องสแกนเพื่อแปลงข้อมูลที่เก็บในรูปแบบ ฟิล์มม้วน, ฟิล์มแผ่น และ ไมโครฟิช (แผ่นไมโครฟิล์มเล็ก ๆ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส) เครื่องสแกนไมโครฟิล์มอเนกประสงค์รุ่นนี้ ใช้กล้องขนาด 26 ล้านพิกเซลประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ พร้อมเซ็นเซอร์จับภาพขนาดใหญ่ 6.6 ล้านพิกเซลซึ่งมากกว่าผู้ผลิตรายอื่นถึง 7 เท่า!!! จึงทำให้ความละเอียดของภาพออปติคอล หรือ ภาพที่ตรงมาจากชุดกล้องที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

2022_n2nsp_companyprofile_microfilm

2022_n2nsp_companyprofile_docnflow_sysflow

 

2022_n2nsp_companyprofile_docnflow

 

ระบบบริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document Management System)

DocnFlow Suite คือ ซอฟต์แวร์ระบบที่บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ พัฒนาขึ้น เพื่อใช้จัดเก็บ รวบรวม สืบค้นไฟล์เอกสารภาพ และ/หรือ ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในองค์กรธุรกิจ นำมาเก็บไว้ภายในตู้เอกสารเสมือนจริง ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมไปถึงฝ่ายงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  DocnFlow เป็นเสมือนศูนย์รวมเครื่องมือเพื่อการจัดการข้อมูลเอกสารดิจิทัล ซึ่งช่วยให้คุณได้เข้าถึง แก้ไข ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนที่ทำงานได้ทั้งแบบ Windows และ Web Application

 

ซอฟต์แวร์แปลง / รู้จำไฟล์เอกสารภาพ
(Data Capturing & Recognition)

นวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อ การรู้จำรูปแบบข้อมูลอักษรจากไฟล์เอกสารภาพ ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้เกิดจากการสแกนจากเครื่องแสกนเนอร์ ถูกถ่ายด้วยกล้องมือถือ หรือ เอกสารประเภท PDF ก็สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ ชุดโปรแกรมของค่าย ABBYY ที่ชื่อ ABBYY FineReader ยอมให้คุณทำการแปลง และ แก้ไขหลากหลายประเภทไฟล์ อาทิเช่น เอกสารภาพที่ถูกแสกนจากเครื่องสแกนเนอร์, ไฟล์รูปภาพจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และ ไฟล์ประเภท PDF ที่มักถูกเลือกมาใช้เก็บ หนังสือ, นิตยสาร และหนังสือพิมพ์, เอกสารทางกฎหมาย, หนังสือสัญญา และ เอกสารแสดงตัวอย่างสินค้า เป็นต้น ที่สำคัญซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว ความถูกต้องมีมากถึง 90% (ผลการทดสอบในห้องทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

2022_n2nsp_companyprofile_wholepageocr_dg

2022_n2nsp_companyprofile_wholepageocr

2018_n2nsp_companyprofile_ABBYY_FlexiCapture_01

2022_n2nsp_companyprofile_freeformocr

 

ซอฟต์แวร์ประมวลข้อมูลฟอร์มเอกสาร
(Form Processing Software)

คือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้จับข้อมูลในเอกสาร ตามตำแหน่ง หรือตามเงื่อนไขแห่งการค้นหาข้อมูลที่สนใจ จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่จับได้ออกมาให้อยู่ในรูปของ Text File หรือ ส่งตรงเข้าสู่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์จะทำงานได้กับเอกสารที่เป็นทั้งแบบมีโครงสร้างข้อมูลที่คงที่ตายตัว ที่มักเรียกว่า Fixed Form หรือ เอกสารที่ข้อมูลที่สนใจนั้น ไม่ได้ประจำอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ที่มักเรียกว่า Free Form

โปรแกรมมีความสามารถด้านการทำ OCR,ICR,OMR และ BCR รองรับการทำงานกับ เอกสารแม่แบบหลายๆใบเเพื่อให้สามารถทำงานกับเอกสารสแกนที่มีหลากหลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน และ ที่สำคัญ สามารถทำงานกับเอกสารภาษาไทยได้แล้ว (เฉพาะข้อมูลแบบ OCR)

 

ระบบห้องสมุดดิจิทัล
(Digital Library System)

ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดที่ได้ทำการแปรเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่มีเก็บรักษาไว้ในภายในห้องสมุดดั่งเดิม อาทิเช่น เอกสารวิทยานิพนธ์ เอกสารโครงการ เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสือเล่ม เป็นต้น ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล และเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งาน หรือ ผู้สืบค้นข้อมูลนั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในห้องสมุดดิจิทัลนี้ได้ทั้งแบบเครือข่ายอินทราเน็ต และ อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งาน/สืบค้นข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์แบบ “เว็บ แอพพลิเคชั่น” และ “โมบาย แอพพลิเคชั่น” ที่ทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของ “แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส” ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล กอปรกับ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ UIs ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย เข้าใจได้ทันที สืบค้นข้อมูลที่สนใจได้จากคำสำคัญที่ระบบได้ตระเตรียมไว้ให้

 

2022_n2nsp_companyprofile_digitallibrary

2022_n2nsp_companyprofile_digitallibrary_app

 

n2nsp_CompanyProfile_2024_ContactUS n2nsp_CompanyProfile_2024_Ref n2nsp_CompanyProfile_2024_Office n2nsp_CompanyProfile_2024_SocialMedia