รวบรวมเรื่องราว ประสบการณ์ และผลงานของการพัฒนาระบบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ที่นำเข้า จัดจำหน่าย และ พัฒนาขึ้น โดย บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ