2020-RPA-Cover_Dashboard

Gartner ระบุว่าเทคโนโลยี RPA หรือ Robotic Process Automation กำลังจะกลายเป็นตลาดพันล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ราว 40% ที่ใช้เครื่องมือ RPA อย่างน้อยหนึ่งแห่ง นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า RPA ที่ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถลดความต้องการของพนักงานได้มากถึง 65%

Forrester Research พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจในปี 2018 อ้างว่า RPA ได้ลบงานสำคัญออกจากพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานกับลูกค้าและทำงานได้ดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่า 71% ได้ลดความพยายามด้วยตนเองลง 57% ได้มีการปรับปรุงการบริการลูกค้า และการปรับปรุงระดับความผูกพันของพนักงานในระดับเดียวกันมากขึ้น

2020-RPA-Cover_Dashboard_01RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation คำนี้เราคงได้ยินผ่านหูมาหลายปี โดยเฉพาะในแวดวงของอุตสาหกรรมไอที ซึ่งนับวันยิ่งทวีความสำคัญ และองค์กรทั้งสมัยใหม่ และ ดั่งเดิม เริ่มให้ความสนใจกับเจ้าคำนี้มากขึ้น มันคืออะไร เอาไว้ใช้ทำอะไร มันมีประโยชน์และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร เมื่อนำมันมาพัฒนาใช้งาน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงใจความสำคัญของ RPA เรามาดูว่า RPA ถูกให้ความหมายอย่างไรในบ้าง

เพิ่มเติม

ปัญญาประดิ2020-RPA-Cover_Dashboard_02ษฐ์ หรือ AI ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในที่ทำงานแต่ละแห่ง โดยการใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA) หลากหลายธุรกิจสามารถพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม และต้องมีการปรับระบบการทำงานที่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลใหม่เมื่อคุณภาพของงานเป็นไปตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์โรบอทสามารถทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นจำนวนมากแทนที่พนักงานได้เป็นอย่างดีโดยระบบจะจำลองสิ่งที่มนุษย์ต้องทำผ่านทางซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟสและขณะเดียวกันยังช่วยลดความต้องการในการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก

เพิ่มเติม

2020-RPA-Cover_Dashboard_0352 รายชื่อซอฟต์แวร์ยอดนิยมเพื่องาน RPA สำหรับปี 2020 ก่อนที่เราจะไปดูรายนามของซอฟต์แวร์เพื่องาน RPA ซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายทั่วโลก แต่เรานำมานำเสนอไว้เพียง 52 ค่าย เรามาดู คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องมือ RPA ก่อนดีกว่า เพราะเครื่องมือ RPA ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเฉพาะ ภายในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องมือจากค่ายต่าง ๆที่ตะเตรียมไว้ให้ด้วย

เพิ่มเติม

2020-RPA-Cover_Dashboard_04ระบบ RPA ต่างๆ จะดำเนินการโดยเรียกใช้งานเวิร์กโฟลว์ หรือ ขั้นตอนการไหลของงานต่างๆที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ให้คำแนะนำกับหุ่นยนต์ หรือ บอท เกี่ยวกับสิ่งที่พวกมันต้องทำในแต่ละขั้นตอน และเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้ถูกโปรแกรมเข้าสู่ระบบ RPA ตัวซอฟต์แวร์ก็จะสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดยอัตโนมัติ และทำงานเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเดียวกัน


เพิ่มเติม

2020-RPA-Cover_Dashboard_05การทำงานร่วมกันของโซลูชั่น RPA เช่น UiPath และ BluePrism เข้ากับเทคโนโลยีงาน OCR เช่น ABBYY FlexiCapture ช่วยให้ บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างอัตโนมัติ ลดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่ต้องเข้ามาช่วยในการรประมวลผลเอกสาร ภายในระบบ RPA ดังนั้น มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนที่พนักงานมาทำงานกับเอกสาร

เพิ่มเติม

2020-RPA-Cover_Dashboard_06 ตัวเชื่อมต่อของ ABBYY FlexiCapture ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบงาน RPA และ ECM ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความสามารถของ FlexiCapture ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการจำแนก, การแยกข้อมูล และการตรวจสอบ ABBYY FlexiCapture Distributed เป็นเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบ ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานงานเอกสารขององค์กร FlexiCapture สามารถปรับการใช้งาน ไปได้ทั่วทั้งองค์กร และปรับให้เข้ากับประเภทเอกสาร และรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่ต้องแทบจะไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไอที หรือ เรียกใช้น้อยที่สุด

เพิ่มเติม