n2nsp_20240327_SOL_Education_0

SOL 3D กับสถาบันการศึกษา

ให้ลูกศิษย์ และนักเรียนของคุณได้สัมผัสประสบการณ์งานสแกนวัตถุ 3 มิติในโรงเรียน สอนพวกเขาถึงวิธีการแปลงความคิดที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ทางกายภาพให้เป็นโมเดลดิจิทัล 3 มิติ และ แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างจากผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกน เพื่อช่วยสนับสนุนคุณในการเรียนการสอน เราได้จัดทำแผนการสอนที่สมบูรณ์ สิ่งนี้จะสอนนักเรียนของคุณถึงวิธีการสแกนวัตถุแบบ 3 มิติ และส่งออกงานสแกนไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

pdf-download-icon-24px งานสแกน 3 มิติในสถาบันการศึกษา (en)

n2nsp_20240327_SOL_Education

เรียนรู้เกี่ยวกับสามมิติ

โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมปลาย และ โรงเรียนศิลปะจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เครื่องสแกน 3 มิติ ให้เครื่องสแกน 3 มิตินี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ ทดลองการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ

n2nsp_20240327_SOL_Education

เรียนรู้เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ 3 มิติ

ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำงานด้าน 3 มิติต่างๆ เช่น การสแกน การพิมพ์ การสร้างแบบจำลอง ฯลฯ

n2nsp_20240327_SOL_Education

เรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ไอเดียมีมากมาย แต่การเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นวัตถุ และการประยุกต์ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย สแกนเนอร์ SOL 3D ช่วยให้นักเรียนสร้างงานสแกนที่มีความละเอียดสูง สำหรับการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ การประดิษฐ์ การสร้างต้นแบบชิ้นงาน และอื่นๆ ได้

ห้องเรียนและ ขั้นตอนการทำงานด้านการศึกษา
โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานภายในห้องเรียนจะเป็นไปตามขั้นตอนนี้:

 1. สแกนวัตถุ หรือสิ่งที่คุณสร้างโดยใช้เครื่องสแกนสามมิติ SOL
 2. ส่งข้อมูลผลลัพธ์ออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รองรับ: OBJ, STL, XYZ, DAE, PLY
 3. นำเข้าไฟล์ผลลัพธ์ของคุณ ไปยังซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่คุณต้องการ
 4.  ปรับปรุงหรือแก้ไขงานของคุณ
 5. พิมพ์สามมิติ และ/หรือ
 6. แบ่งปันทางออนไลน์
n2nsp_20240327_SOL_Modeling

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

ขั้นตอนการทำงานส่วนนี้จะเกี่ยวกับการใช้การสแกนเป็นจุดเริ่มต้นหรือใช้เป็นวัตถุอ้างอิงสำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ผู้ใช้จะสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยการใช้เครื่องสแกน 3มิติ SOL จากนั้นนำไฟล์ผลลัพธ์ที่เป็น OBJ หรือ STL เข้าไปยังซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลองที่ตนถนัด และเมื่อนำไฟล์เข้าสู่ซอฟต์แวร์แล้ว พวกเขาสามารถใช้ไฟล์สแกนนี้เป็น ‘โครงร่าง’ ของแบบจำลองที่ต้องการจะสร้างต่อ หรือ นำไปรวมเข้ากับโครงการงานอื่นๆ ก็สามารถทำได้

n2nsp_20240327_SOL_Printing

การพิมพ์ 3 มิติ

สามารถสร้างสำเนา หรือจำลองแบบวัตถุได้อย่างง่ายดาย จากการสแกน 3 มิติด้วยเครื่อง SOL

การสแกนด้วย SOL จะใช้สำหรับการนำเข้าสู่โปรแกรมการพิมพ์สามมิติเป็นหลัก (ข้อมูลถูกแบ่งเป็นส่วนๆ) จากนั้นจึงส่งออกไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไฟล์ภาพวัตถุอาจถูกขยาย หรือลดขนาดก่อนที่จะพิมพ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความปรารถนาของผู้ใช้งาน

n2nsp_20240327_SOL_Sharing

การแบ่งปัน

คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแบ่งปันงานสแกนให้กับผู้อื่น เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ซอฟต์แวร์ SOL Viewer 3D จะสามารถบันทึกโมเดลเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ (OBJ, STL, PLY, DAE และ XYZ) เพื่อเผยแพร่ หรือกระจายออกต่อไปได้

นอกจากนี้ยังสามารถส่งไฟล์งานสแกนขึ้นไปยัง Sketchfab ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ SOL เพื่อการแบ่งปันออนไลน์ที่ง่ายดาย ในที่สุด เมื่อสแกนเสร็จแล้ว เครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆจะสามารถนำไฟล์ที่ได้จากเครื่องสแกนสามมิติ SOL เข้าสู่ Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอน:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสแกน 3 มิติด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ SOL

วัตถุประสงค์:
นักเรียนจะสามารถสแกนวัตถุได้สำเร็จ โดยการใช้เครื่องสแกน 3มิติรุ่น SOL และ ส่งไฟล์ผลลัพธ์ออกไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ แบ่งปันผ่านสื่อออนไลน์

ภาพรวม:
การผลิตแบบค่อยๆต่อเติมเนื้อของชิ้นงานนั้น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายๆอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในห้องเรียนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความรู้ด้าน 3 มิติก็เริ่มกลายเป็นความสามารถพื้นฐานสำหรับหลายๆ อาชีพ

ในแผนหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจ และอุปสรรคด้านการรับรู้ที่อาจชะลอพวกเขาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน 3 มิติ

โครงบทเรียน:

:10 นาที – บทนำและการอภิปราย

พูดคุยถึงเทคโนโลยี 3มิติ ถูกนำมาใช้ที่ไหนบ้างในโลกปัจจุบัน ไอเดียที่ได้จากนักเรียน อาจมีตั้งแต่งานวิศวกรรมศาสตร์ งานศิลปะ งานสถาปัตยกรรม ไปจนถึงอาหาร

:15 นาที – การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

การตั้งค่าสแกนเนอร์ 3 มิติ SOL ด้วยความช่วยเหลือจากวิดีโอชุดนี้

ส่วนประกอบต่างในชุดสแกนเนอร์ SOL 3D:

 • ชุดหัวสแกน 3D SOL
 • ฐานวงกลมที่หมุนเองได้
 • ชุดขาวางเครื่องสแกน
 • สาย USB
 • เต็นท์กันแสงพร้อมโครงปิด
 • เป้าหมายทดสอบงานสแกน (เป็ด)

ลักษณะที่ถูกต้องของการปรับระยะหัวการสแกน:

n2nsp_20240327_SOL_Education n2nsp_20240327_SOL_Education
การสแกนวัตถุที่มีความสูง และ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 25-100 มม. (1-3.9 นิ้ว):
การสแกนวัตถุที่มีความสูง และ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 100-170 มม. (3.9-6.7 นิ้ว):
ดูเพิ่มเติมที่วิดีโอนี้

:10 นาที – การติดตั้งซอฟต์แวร์ SOL

ซอฟต์แวร์ SOL
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SOL

ดาวน์โหลด ติดตั้งซอฟต์แวร์ SOL และเปิดใช้งาน ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบว่าสแกนเนอร์เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ และคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มการสแกน

:10 นาที – การเรียนรู้ผ่านวิดีโอ

วิดีโอ สแกนงานด้วยเครื่องสแกน SOL 3D ตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จ
วิดีโอ ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกน SOL 3D, ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์ และ ประเด็นงานสแกนสามมิติที่พบทั่วๆไป
วิดีโอ วิธีการปรับปรุงความเร็วในการสแกนงานสามมิติ

:10 นาที – การมอบหมายงาน และคำแนะนำ

งานที่มอบหมายให้

 • แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (จับเป็นคู่ หรือ รวมเป็นกลุ่มเล็กๆ)
 • ให้แต่ละกลุ่มระบุวัตถุที่จะสแกน (ให้ความสนใจกับขีดจำกัดขนาด และพื้นผิว/รูปร่างสำหรับการสแกนด้วยเครื่อง SOL )
 • นอกชั้นเรียน/บทเรียน ให้แต่ละกลุ่มทำการสแกนวัตถุครั้งเดียว (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ดังนั้นมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกน/คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกลุ่มเพื่อทำการสแกนให้เสร็จสิ้น)
 • กำหนดกรอบเวลาของการสแกนงานให้ชัดเจน

:10 นาที – การแนะนำฐานความรู้

แนะนำแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมที่นักเรียนอาจพบว่ามีประโยชน์ในการสแกนครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดทราบว่าการสแกนวัตถุที่มีผิวมันเงา มืด/ดำ และ/หรือโปร่งแสง อาจต้องมีการเตรียมการอะไรบางอย่างก่อนการสแกน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บทความ: วิธีการพ่นสีสเปร์เพื่องานสแกนสามมิติ 
บทความ: ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องสแกน SOL 3D
ฐานความรู้: ค้นหาคำตอบเพิ่มเติมบนฐานความรู้ของ Scan Dimension

 

เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ จาก
Scan Dimension เดนมาร์ก

n2nsp_20240327_SOL_Scanner_Set n2nsp_20240327_SOLPRO_Scanner_Set
SOL 3D , เครื่องสแกน 3 มิติ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เหมาะกับงานสแกนวัตถุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง SOL PRO 3D ,ตรวจสอบคุณลักษณะของพื้นผิวได้อย่างง่ายดาย ความแม่นยำระดับ 0.05 มม. (50 ไมครอน)