N2NSP-2024-HW-WFM-Cover

สแกนเนอร์ หรือ เครื่องสแกนเอกสาร ที่สามารถรองรับกระดาษหน้ากว้างพิเศษ ตั้งแต่ 24” (A2) ไปจนถึง 60” เหมาะสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องทำงานกับเอกสารประเภทแบบแปลนอาคาร แบบพิมพ์เขียว แผนที่ภูมิศาสตร์ หรือ แม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ ตัวเครื่องสแกนมีรุ่นที่สามารถสั่งงานสแกนผ่านทางหน้าเครื่องได้โดยตรง รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ความละเอียดในการสแกนมีตั้งแต่ 600, 1,200 ไปจนถึง 9,600 จุดต่อนิ้ว มีทั้งเครื่องสแกนที่ทำงานแบบดึงกระดาษเข้าชุดสแกน หรือ Automatic Document Feeding และ เครื่องสแกนที่มีชุดกล้องทำการสแกนด้วยการกวาดไปตามแนวราบ หรือ Flatbed

Contex ScannersColortrac ScannersZeutschel Scanners

Contex HD Ultra X Series

Contex HD Ultra X 6000 Series Contex HD Ultra X 6000 Series Contex HD Ultra X 4200 Series
 • หน้ากว้าง 60 นิ้ว
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 17.8 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 60 นิ้ว
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8.9 นิ้วต่อวินาที และ 17.8 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 42 นิ้ว
 • ความละเอียดชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 17.8 นิ้วต่อวินาที
Contex HD Ultra X 4200 Series Contex HD Ultra X 3600 Series Contex HD Ultra X 3600 Series
 • หน้ากว้าง 42 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8.9 นิ้วต่อวินาที และ 17.8 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 17.8 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8.9 นิ้วต่อวินาที และ 17.8 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ

Contex IQ Quattro X Series

Contex IQ Quattro X 4400 Series Contex IQ Quattro X 4400 Series Contex IQ Quottro X 3600 Series
 • หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 17.8 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8.9 นิ้วต่อวินาที และ 17.8 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 17.8 นิ้วต่อวินาที
Contex IQ Quottro X 3600 Series

Contex IQ Quattro

Contex IQ Quattro 2490

   • หน้ากว้าง 24 นิ้ว
   • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
   • ชุดกล้องชนิด CIS
   • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 14 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8.9 นิ้วต่อวินาที และ 17.8 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ

Contex SD ONE + Series

Contex SD ONE+ 36 Contex SD ONE+ 24 N2NSP_Contex_01-Nextimage-SCAN-&-ARCHIVE

ซอฟต์แวร์เพื่องานสแกนเอกสารหน้ากว้างอย่างแท้จริง เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่สำคัญๆ เพื่อทำให้ไฟล์ผลลัพธ์มีคุณภาพมากที่สุด รองรับการบันทึกไฟล์ได้หลากหลายนามสกุล

 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ที่ 300 DPI ได้ 1.9 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 24 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสี/เฉดเทา และ ขาวดำ ที่ 300 DPI ได้ 1.9 นิ้วต่อวินาที

Contex IQ FLEX

Contex IQ FLEX

   • พื้นที่สแกนหน้ากว้าง 18 นิ้ว (รองรับงานสแกน A2)
   • แสกนต่อแผ่นให้เป็นขนาด A1 ได้
   • ความละเอียดสูงสุดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
   • ชุดกล้องชนิด CIS
   • ความเร็วการสแกนสี เฉดเทาและขาว-ดำ ที่ 200 dpi ใช้เวลา 6 วินาที

Colortrac SmartLF SGi Series

Colortrac SGi 44 Series Colortrac SGi 44 Series Colortrac SGi 44 Series
 • หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนเฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 13 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 4 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
Colortrac SGi 36 Series Colortrac SGi 36 Series Colortrac SGi 36 Series
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนเฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 13 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 4 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CCD
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 8 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ

Colortrac SmartLF SCi Series

Colortrac SmartLF SCi 42 Series Colortrac SmartLF SCi 42 Series Colortrac SmartLF SCi 42 Series
 • หน้ากว้าง 42 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนเฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 13 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 42 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 6.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 42 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 12.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
Colortrac SmartLF SCi 36 Series Colortrac SmartLF SCi 36 Series Colortrac SmartLF SCi 36 Series
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนเฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 13 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 6.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 12.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
Colortrac SmartLF SCi 25 Series Colortrac SmartLF SCi 25 Series Colortrac SmartLF SCi 25 Series
 • หน้ากว้าง 25 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนเฉดเทา และ ขาวดำ ได้ 13 นิ้วต่อวินาที
 • หน้ากว้าง 25 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 6.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 25 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 1200 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 12.0 นิ้วต่อวินาที และ 13 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ

Colortrac SmartLF Scan!

Colortrac SmarLF Scan! 36 Colortrac SmarLF Scan! 24
 • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 3.0 นิ้วต่อวินาที และ 4.5 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ
 • หน้ากว้าง 24 นิ้ว
 • ความละเอียดจากชุดกล้องที่ 600 จุดต่อนิ้ว
 • ชุดกล้องชนิด CIS
 • ความเร็วการสแกนสีได้ 3.0 นิ้วต่อวินาที และ 4.5 นิ้วต่อวินาที ที่โหมด เฉดเทาและขาว-ดำ

Zeutschel FB Series

Zeutschel FB0
   • หน้ากว้าง 36 นิ้ว
   • ความละเอียดสูงสุดจากชุดกล้องที่ 1000 จุดต่อนิ้ว
   • ชุดกล้องชนิด Single CCD
   • ความเร็วการสแกนสี เฉดเทาและขาว-ดำ ที่ 300 dpi ใช้เวลา 17 วินาที
Zeutschel FB1
   • หน้ากว้าง 24 นิ้ว
   • ความละเอียดสูงสุดจากชุดกล้องที่ 1000 จุดต่อนิ้ว
   • ชุดกล้องชนิด Single CCD
   • ความเร็วการสแกนสี เฉดเทาและขาว-ดำ ที่ 400 dpi ใช้เวลา 17.5 วินาที