โซลูชั่นเพื่อการอ่าน และบันทึกข้อมูลจากหนังสือเดินทาง
(Machine Readable Passport (MRP))

N2NSP_Product_N2NCapture_Passport_Reader_1

โปรแกรม N2N Capture นอกจากจะทำงานกับเครื่องแสกนเนอร์แบรนด์ต่างๆได้โดยติดต่อผ่านตัวขับแบบ Twain เพื่อสั่งงานสแกนให้ได้ไฟล์เอกสารภาพ (หรือ image file) จากนั้นก็บันทึกให้ไปเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆ เช่น Tiff และ PDF ได้แล้ว ก็ยังสามารถ “จับข้อมูลบางส่วน หรือ บนพื้นที่” ที่สนใจในฟอร์มเอกสารนั้นๆออกมา และบันทึกข้อความที่ได้ให้เป็นไฟล์ประเภท TXT และ CSV ด้วยเพราะความสามารถทั้งสองส่วนคือ ด้านการทำ OCR และด้านการสร้าง “แม่แบบเอกสาร หรือ Document Template” ภายในตัวโปรแกรม N2N Capture ที่มีให้ท่านใช้งาน

ด้วยความสามารถที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ให้กับโปรแกรม N2N Capture ที่จะสามารถอ่านข้อมูลบริเวณด้านล่างของเอกสาร “หนังสือเดินทาง” ข้อมูลดังกล่าวมักถูกเรียกสั้นๆในภาษาอังกฤษว่า MRP ย่อมาจาก Machine Readable Passport โดยข้อมูลตัวนี้ สามารถถูกอ่านโดยตรง และทำงานอย่างรวดเร็วจาก “เครื่องสแกนพาสปอร์ต” ซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีราคาค่าตัวอยู่หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว และก็ทำได้งานเพียงกับเอกสารที่เป็น “หนังสือเดินทาง” เท่านั้น ต่างจาก โซลูชั่นที่โปรแกรม N2N Capture ตระเตรียมไว้ให้ท่านใช้งาน เพราะซอฟต์แวร์ตัวนี้ สามารถสแกนเอกสารที่เป็นตั้งแต่ นามบัตร ไปจนถึง กระดาษขนาด A0 และก็ยังสามารถทำงานกับเอกสาร “หนังสือเดินทาง” ได้อีกด้วย

N2NSP_Product_N2NCapture_Passport_Reader_2

ด้วยการทำงานที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างโปรแกรม N2N Capture with MRP enabled และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อใช้สแกนเอกสาร “หนังสือเดินทาง” ซึ่งก็คือ Avision รุ่น AVA6+ ทำให้งานสแกนหนังสือเดินทาง เพื่อบันทึกภาพของผู้ถือหนังสือ และข้อมูลใน MRP หน้าหนังสือเดินทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง
  • เพศของผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง
  • วันเดือนปี เกิดของผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง
  • ประเทศเกิดของผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง
  • วันเดือนปี ที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง

จะถูกทำ OCR และบันทึกไปเก็บไว้ใน Text File ให้อย่างอัตโนมัติ เมื่อผู้สแกนสั่ง Export ข้อมูล โซลูชั่นนี้จึงเหมาะกับ ภาคส่วนธุรกิจที่จำเป็นต้อง “เก็บข้อมูลภาพ และประวัติของผู้ที่ใช้หนังสือเดินทาง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ” กับภาคส่วนธุรกิจนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี บนราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ และยังสามารถใช้งานโซลูชั่นนี้ เพื่อสแกนงานกับเอกสารประเภทอื่นๆ หากต้องการ เช่น สแกนบัตรประชาชน,บัตรเครดิต เป็นต้น

N2NSP_Product_N2NCapture_Passport_Reader_3

หากท่านสนใจโซลูชั่นการจัดการเอกสารหนังสือเดินทางด้วยซอฟต์แวร์ N2N Capture ตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ผ่านทาง email หรือ เบอร์โทรศัพท์ตามข้อมูลดังนี้

บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
อาคาร Anne’s Place เลขที่ 8 ซอยพัฒนาการ 42
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 10250

โทร: 02-040-9900-1
อีเมล์: Info@n2nsp.com
**ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้เปลี่ยนโดเมนจาก n2n.co.th เป็น n2nsp.com