n2nsp_20220718_N2N_DocnFlow_VAUP_Slide1n2nsp_20220718_N2N_DocnFlow_VAUP_Slide2

โซลูชั่นเพื่อการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการเอกสาร
และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

DocnFlow Logo

 

DocnFlowTM รุ่น Vault+ DocnFlow_Media_Box_V1 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานในลักษณะ Client/Server ที่รองรับการทำงานบน Network และ ยังสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser ถือได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบ “สำนักงานไร้เอกสาร” ให้เป็นจริงได้ ด้วยก้าวเล็กๆ จากการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์

โบร์ชัวร์: DocnFlowTM Vault Plus Edition_HigRes

20180920_N2NSP_DocnFlow_Vault_Plus_Banner

คุณสมบัติข้างต้นของ
DocnFlowTM Vault Plus Edition

 

  1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเครื่องแม่ข่าย – ลูกข่าย ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Windows
  2. ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ “อินเด็กซ์ หรือ กลุ่มข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของเอกสาร” ตัวที่ใช้งานเริ่มต้นจะเป็น Microsoft SQL Express Edition ซึ่งมีมาให้พร้อมภายตัวติดตั้ง
  3. มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า GUI ที่แบ่งตามหน้าที่ของงานชัดเจน การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในระบบสามารถทำงานผ่านมุมมอง
   1. แบบต้นไม้ (หรือ Tree view) และ
   2. มุมแบบกรอบรับข้อมูล (หรือ Field View)
  4. ระบบอนุญาตให้คุณสร้าง
   1. บัญชีรายชื่อ
   2. กลุ่มผู้ใช้งาน และ
   3. บทบาทผู้ใช้งาน ได้ไม่จำกัด การเข้าใช้งานระบบจะเป็นไปตามไลเซนต์ที่จัดซื้อ
  5. ระบบอนุญาตให้คุณสร้างสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร หรือข้อมูลในแต่ละตู้เอกสารได้ด้วยตัวของท่านเอง ผ่านเครื่องมือที่ระบบเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วโดยจะอยู่ในโมดูล DocnFlowTM Administration ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งใน DocnFlowTM Vault+
  6. ระบบมีการกำหนดโครงสร้างของการเก็บเอกสาร โดยจำลองจากงานจริง คือ
   1. มีตู้เอกสาร
   2. มีลิ้นชัก และ
   3. มีโฟลเดอร์
    เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารที่ได้มาจากการสแกนก็ดี หรือไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ดี เช่น ไฟล์จาก MS OFFICE เป็นต้น
  7. คุณสามารถสร้างตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์ ได้ด้วยตัวท่านเอง อย่างอิสระ และสร้างได้ไม่จำกัด โดยทำงานผ่าน “หน้าต่างผู้ช่วย หรือ Wizard” ที่ระบบตระเตรียมไว้ให้
  8. สามารถนำไฟล์ชนิดใดๆก็ได้เก็บเข้าสู่ระบบ ด้วยวิธีการ “ลากและวาง”
  9. ใน 1 รายการอินเด็กซ์ก็สามารถนำเอกสารหลากๆไฟล์มาเก็บปะปนกันได้
  10. ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลที่ถูกเก็บภายในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดได้ว่า ให้ถูกเข้ารหัสทันที เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันการลักลอบเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
  11. คุณสามารถเพิ่ม ลบ สลับหน้าเอกสารที่ถูกบันทึกเป็นนามสกุล TIFF มาแล้ว โดยทำงานผ่านทางหน้าต่างโปรแกรม DocnFlowTM Editor
  12. หากต้องการส่งไฟล์ที่เก็บในระบบผ่านทางโปรแกรมอีเมล์ Outlook ก็สามารถทำได้
  13. หน้าต่างโปรแกรมของผู้ใช้งานสามารถสลับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ พร้อมกับคู่มือภาษาไทย
  14. มีฟังก์ชั่นในการเข้าถึง “ประวัติกิจกรรม” ที่เกิดขึ้นในระบบ DocnFlowTM ที่มีชื่อว่า DocnFlowTM Audit Trail
  15. ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ จะถูกบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูล

หน้าต่างฝั่ง Windows Client ของ DocnFlowTM Vault+

DocnFlow WinClient SearchUI Th

หน้าต่างฝั่ง Web Client ของ DocnFlowTM Vault+

DocnFlow WebClient - Web Browsers

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ

  1. หน่วยประมวลผล Intel i3 หรือ สูงกว่า (แนะนำให้ใช้ i5 ขึ้นไป)
  2. หน่วยความจำ 4GB (แนะนำให้ใช้ที่ 8 GB ขึ้นไปหากติดตั้งบน Windows 10)
  3. ทำงานบนระบบปฏิบัติงานวินโดว์ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น Windows® 8.x และ Windows® Server 2016 ขึ้นไป
  4. โปรแกรม Microsoft SQL Server รุ่น Express หรือ Standard
  5. โปรแกรม Internet Information Services
  6. ติดตั้ง .NET FRAMEWORK 3.5 และ V4.0
  7. ขนาดพื้นที่ฮาร์ดิสก์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งระบบ 1 GB

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ให้ความปลอดภัย กับเอกสารภายในสำนักงานของคุณ
  2. ให้ความรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลที่คุณสนใจ
  3. ให้การลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
  4. ให้ความยืนหยุ่น ขยายระบบ เป็นจริงได้โดยง่ายเพียงไม่กี่คลิก

 

DocnFlowTM Vault+ References

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

  • บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

  • คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต