ABBYY Timeline เป็นแพลตฟอร์มกรองกระบวนการอันชาญฉลาด ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของพวกเขา เป็นตัวสร้างรูปแบบภาพของกระบวนการของพวกเขา วิเคราะห์ตามเวลาจริง เพื่อระบุปัญหาคอขวด และคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยี

OverviewHow it worksBenefitsFeaturesVideos

ABBYYTL_Process-intelligence

กระบวนการกรองข้อมูล – แนวทางใหม่

การประมวลผลกระบวนการส่วนใหญ่ในวันนี้ มีการติดตามการจัดการ และดำเนินการผ่านระบบบันทึกต่างๆจำนวนมาก นั่นหมายความว่าคุณมีบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการของคุณในทุกๆด้านแล้ว คุณเพียงแค่ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างมุมมองแบบ ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ของการดำเนินกระบวนการนั้นๆ เครื่องมือมาตรวัด และรายงานข่าวกรองธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ให้คุณได้ แต่….ABBYY Timeline สามารถ

เมื่อนำไปผสานรวม และวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ข้อมูลจำนวนมากนี้สามารถใช้ในการค้นหา รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึก ที่ส่องสว่างเส้นทางอันเป็นประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น และประสิทธิภาพการดำเนินงานใหม่ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง และการเรียนรู้ของเครื่องจักร คุณสามารถคาดเดา และคาดการณ์กระบวนการในอนาคต ขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจผ่านการตรวจสอบแบบทันทีทันใด

คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ – ได้เวลาที่ใช้งานพวกมันแล้ว ไม่ใช่หรือ?

ABBYYTL_Overview-screenshot

Page-ABBYY-Timeline_ContentIQ

กระบวนการกรองข้อมูล – ช่วยองค์สมัยใหม่ในการ…

ABBYYTL_Process-intelligence-Rapidlyเปิดเผยให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าการดำเนินการทุกกระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงกระบวนการไหลของงานแบบเจาะจง และ แบบหลายตัวแปรปัจจัย

ABBYYTL_Process-intelligence-Identify แยกแยะ หาปริมาณ และ กำหนดเป้าหมายตัวอย่างของกระบวนการที่ส่งผลกระทบสูงสุดสำหรับการแปลงแบบดิจิทัล หรือ ความคิดริเริ่มอัตโนมัติ ได้อย่างง่ายดาย

ABBYYTL_Process-intelligence-Automaticallyสร้างรากฐานสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยตัวชี้วัดกระบวนการเชิงปริมาณ รวมถึง ต้นทุน, ระยะเวลา และปริมาณ ได้โดยอัตโนมัติ

ABBYYTL_Process-intelligence-Simplyหาสาเหตุของกระบวนการที่ไม่เข้ากัน, ผิดปกติ หรือ มีค่าใช้จ่ายภายในกระบวนงานสูง ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว

ABBYYTL_Process-intelligence-Easily กำหนดสถานการณ์ที่ซับซ้อน และตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปรับปรุงฟื้นฟู

ABBYYTL_Process-intelligence-Earlyใช้ข้อมูลระยะเริ่มต้นในการทำนายผลลัพธ์ของกระบวนการและวางแผนหรือดำเนินการเชิงรุก

ลบความซับซ้อนของการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อส่งมอบ
“โมเม้นท์ อาฮ้า!” ในทุกๆการคลิ๊ก

สำรวจ 4 ขั้นตอน สู่การแปรรูปกระบวนงาน

ABBYYTL_four_steps

 

ABBYYTL_Datasheet_Intro Whitepaper_Accelerating ABBYYTL_Datasheet_ProcessIntelligence

pdf-download-icon-24px DATASHEET

แนะนำ ABBYY Timeline โซลูชั่นคัดกรองกระบวนการชาญฉลาด

pdf-download-icon-24px WHITE PAPER

เร่ง RPA ด้วยแพลตฟอร์มคัดกรองข้อมูลชาญฉลาดครอบคลุมทุกกระบวนงาน

pdf-download-icon-24px DATASHEET

ABBYY Timeline: กระบวนงานคัดกรองข้อมูลสำหรับหุน่ยนต์กระบวนการอัตโนมัติทางธุรกิจ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า ABBYY Timeline แพลตฟอร์มแห่งการคัดกรองกระบวนการชาญฉลาด

pdf-download-icon-24px อ่าน DATASHEET>

ออกแบบ, การพัฒนางาน, การนำไปใช้งาน และการปฏิบัติงาน เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้งาน และ ประโยชน์ที่ได้รับ

pdf-download-icon-24px โหลด WHITE PAPER>

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า ABBYY AnalysisTM และการคัดกรองกระบวนการชาญฉลาดสำหรับงาน RPA

pdf-download-icon-24px อ่าน DATASHEET>

ABBYYTL_Datasheet_Financial ABBYYTL_Datasheet_insurance ABBYYTL_Brochure_TheRise
pdf-download-icon-24px DATASHEET

กระบวนการคัดกรองข้อมูล เพื่อสถาบันการเงิน

pdf-download-icon-24px DATASHEET

กระบวนการคัดกรองข้อมูล เพื่อกระบวนงานการเคลมของบริษัทประกัน

pdf-download-icon-24px BROCHURE

การเพิ่มขึ้นของ Process digital twin

 

เรียนรู้ว่า ABBYY Timeline ช่วยให้ บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน สามารถระบุแนวโน้ม และผลักดันการปรับตัวอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

pdf-download-icon-24px อ่าน DATASHEET>

การเอาชนะความท้าทายที่ผู้ให้บริการประกันภัยต้องเผชิญในปัจจุบันนั้น ต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น เกี่ยวกับขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายอย่างในวงรอบของการเรียกร้อง

pdf-download-icon-24px อ่าน DATASHEET>

จัดเตรียมกระบวนการอย่างละเอียดโดยใช้ “คู่ดิจิตอล” แบบโต้ตอบของกระบวนการของคุณ

pdf-download-icon-24px โหลด Brochure>

มันทำงานอย่างไร

ในสี่ขั้นตอน ABBYY Timeline แพลตฟอร์มระบบเพื่อการคัดกรองกระบวนการต่างๆภายในองค์กร ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นพบ และแสดงรายละเอียดการดำเนินกระบวนการโดยอัตโนมัติ จากข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ สามารถระบุโอกาสในการปรับปรุงอได้ย่างรวดเร็ว ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องในเวลาจริง และคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตได้

ABBYYTL_four_steps

รากฐานกระบวนการทำเหมืองข้อมูล: การค้นพบ และเชื่อมโยง

ABBYY Timeline สามารถดึงข้อมูลที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของระบบงานไอทีต่าง ๆ และสร้างเป็นกระบวนการแบบ ต้นน้ำ – ปลายน้ำใหม่ ทำให้สามารถเห็นภาพการไหลของกระบวนการ, การเกิดคอขวด และการแปรผันในเส้นทางต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

ค้นพบกระบวนการ “ตามสภาพ” ของคุณด้วยกระบวนการขุด
เรามีการอัปเดต และปรับขยายเครื่องมือต่างๆเพื่อการวิเคราะห์ เพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการค้นหา และแสดงภาพทุกรูปแบบของกระบวนการของคุณ แม้กระทั่งสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน!
ABBYYTL_Discovering _01-overview ABBYYTL_Discovering _02-timelines
ภาพรวม

ทันทีที่โหลดข้อมูลของคุณ คุณสามารถสังเกตเห็นตัวชี้วัดโปรไฟล์สำคัญๆ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์ Timeline

แสดงให้เห็นกระบวนการแบบ ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ของคุณจากตัวอย่างต่างๆภายในกระบวนการที่สร้างขึ้นใหม่ แม้ในระบบหลังบ้านที่มีความหลากหลายของแพลตฟอร์ม ก็ไม่มีปัญหา

ABBYYTL_Discovering _03-hr-employee-life-cycle-process-schema ABBYYTL_Discovering _04-insurance_pathanalysis
การวิเคราะห์ Schema

แสดง Schema กระบวนการโดยอัตโนมัติ ในสภาพแวดล้อมกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งแบบโครงสร้างชัดเจน และแบบเฉพาะกิจ แปรผันไปตามแต่ละกรณีๆ

การวิเคราะห์ Path

แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบที่แตกต่าง และไฮไลต์ค่าผิดปกติที่อาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือไม่ก็มันจะแนะนำความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยง่าย

 

เห็นกระบวนการของคุณในแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าจะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางธุรกิจจำนวนเท่าใด มาตรวัดหรือแดชบอร์ด หรือรายงานที่คุณมี พวกมันไม่สามารถสร้างมุมมองแบบต้นน้ำ – ปลายน้ำของกระบวนการ “ตามสภาพที่มันเกิดขึ้นจริง” ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ

 

ขั้นตอนในการค้นพบกระบวนการของคุณ

No_1 ดึงข้อมูล
ข้อมูลเหตุการณ์ หรือ กิจกรรมต่าง ๆจะถูกคัดแยก โดยไม่ต้องมีการบูรณการใดๆเพิ่มเติม จากระบบซอฟต์แวร์ทั้งในฝ่าย หรือ ทั้งหมดขององค์กร และอัพโหลดเข้าสู่ระบบของ Timeline

 

No_2 ดำเนินการ และ ทำแผนที่กิจกรรม
โหลดข้อมูลเข้าไป และเห็นกระบวนการของคุณทั้งหมด; มันง่ายแบบนั้นจริงๆ มีเพียง 3 ฟิลด์เท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเริ่มงาน (และสามารถเพิ่มฟิลด์ได้อีก เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปที่ครบถ้วน ครอบคลุม) ฟิลด์ที่ใชช้เป็นตัวระบบค่าเอกลักษณ์, เวลาของเหตุการณ์และ ชื่อของเหตุการณ์

 

No_3 สร้าง “as-is” ให้เห็นเป็นภาพ
ข้อมูลที่ถูกแปลงเข้าไปสู่ระบบ Timeline นั้น คุณสามารถที่จะสังเกตได้ว่า “ใคร, อะไร, เมื่อไหร่ และ ที่ไหน” ของกระบวนการถูกดำเนินการ รวมถึงกระวนการย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย
การวิเคราะห์ และการทำให้เหมาะสม

การวิเคราะห์ และการทำให้เหมาะสม

ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน เพียง ชี้และคลิกบนหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และมาพร้อมกับเครื่องมือการวิเคราะห์กระบวนงานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมกว่า 25 คำสั่ง

นำพาการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นไปอีกระดับ

ABBYY Timeline สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุที่ซับซ้อน และการค้นหารูปแบบด้วยวิธี ชี้และคลิก คุณสามารถระบุโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ABBYYTL_Analyze_Optimize_Thumb_01

การวิเคราะห์กรณีอย่างละเอียด

เจาะลึกลงไปในไทม์ไลน์ และกระบวนการย่อยๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อระบุปัญหาที่ไม่คาดคิด และสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ขับเคลื่อนทำให้เกิดพฤติกรรมของกระบวนการนั้น

ABBYYTL_Analyze_Optimize_Thumb_02

การค้นหารูปแบบกระบวนการ

ใช้ฟังก์ชันของการ ลากและวาง เพื่อสร้างคิวรีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นศูนย์ ในตัวอย่างต่างๆของกระบวนการที่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านั้น ด้วยเวลาการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ABBYYTL_Analyze_Optimize_Thumb_03

การไหลของงาน/แผนที่การเดินทาง

กระบวนการที่มีการกำหนดเส้นทางให้กับบุคคล หรือรายการของลำดับงาน เช่น การบริการลูกค้า หรือ การดำเนินการของ “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า จะได้รับการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

ABBYYTL_Analyze_Optimize_Thumb_04

และอีกมากมาย!

ทำการวิเคราะห์กระบวนการที่หลากหลายซึ่งได้รับการบรรจุไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการกลายเป็นกระบวนการอัจฉริยะ ดูความสามารถในการวิเคราะห์ทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา

>>ไปที่ฐานความรู้

 

เพิ่ม Process IQ ของคุณ

เรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการอย่างง่ายดาย และสาเหตุที่นำพาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น ช่วยให้คุณระบุได้อย่างชัดเจน เมื่อความแปรปรวนของกระบวนการ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อตกลงระดับของการให้งานบริการ

 

เริ่มปรับให้เหมาะสมในเวลาไม่นาน

No_1 วิเคราะห์กระบวนการ “ตามสภาพ”
เครื่องมือวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 25 คำสั่ง ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่า ทำไม และ กระบวนการของคุณมันทำงานอย่างไร
No_2 หาปัญหาต่าง ๆ
ใช้ความสามารถในการกลั่นกรองที่ครอบคลุม เพื่อเจาะลึกปัญหาที่ระบุ และประเมินประสิทธิภาพกระบวนการในเชิงลึก
No_3 ปรับกระบวนการของคุณให้เหมาะสม
หากคุณไม่สามารถวัดได้ คุณจะไม่สามารถปรับปรุงได้! เราหาปริมาณประสิทธิภาพของกระบวนการ และทำให้ง่ายต่อการกำหนดเป้าหมายให้เกิดมูลค่าสูงสุด
การตรวจสอบตามเวลาจริง, การแจ้งเตือน และการแก้ไขฟื้นฟู

การตรวจสอบตามเวลาจริง,
การแจ้งเตือน และการแก้ไขฟื้นฟู

ตรวจสอบการทำงานของกระบวนการ และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบสถานการณ์เฉพาะ รักษาความเป็นเลิศของกระบวนการอย่างยั่งยืน และป้องกันการถดถอย

ควบคุมขุมพลังของแพลตฟอร์มระบบคัดกรองกระบวนการ
Timeline สามารถตรวจสอบการดำเนินการของกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ ในเวลาใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานตามที่วางแผนไว้ และมีตัวแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อตรวจพบความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น
ABBYYTL_Monitoring_Alerting_Thumb_01

การวิเคราะห์โปรโตคอล

กำหนดกฎที่ต้องปฏิบัติตาม และระบุกระบวนการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นได้ แสดงการละเมิดโพรโทคอล หรือตัวกระตุ้นการแจ้งเตือน

ABBYYTL_Monitoring_Alerting_Thumb_02

การแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถสร้างการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันได้เอง เมื่อเงื่อนไขการแจ้งเตือนเป็นจริง แอปพลิเคชันสร้างข้อความและส่งไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าว

ABBYYTL_Monitoring_Alerting_Thumb_03

การเปรียบเทียบแบบเคียงข้าง

เปรียบเทียบตัวอย่างของกระบวนการ ทั้งก่อนและหลังแบบเคียงข้างกันได้โดยอัตโนมัติ เพื่อระบุ หรือ ดูว่าการปรับปรุงกระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้หรือไม่

ABBYYTL_Monitoring_Alerting_Thumb_04

แผงควบคุมการทำงาน

ผู้ใช้ทุกคนสามารถกำหนดตัวแปรในแดชบอร์ด เพื่อตรวจสอบกระบวนการได้อย่างง่ายดาย สามารถที่จะติดตามตัวชี้วัดกระบวนการที่สำคัญ และได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆเกิดขึ้น

[slideshow_deploy id=’10317′]

 

ตรวจสอบการดำเนินการตามเวลาจริง

No_1 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
เพลิดเพลินกับการมองเห็นการประมวลผลอัตโนมัติ ในขณะที่เปิดใช้งานบันทึกดิจิตอลแบบตรวจสอบได้ 100% ของกระบวนการแบบครบวงจรในทุกแอพพลิเคชั่น ทุกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในแผนก หรือในบริษัท ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรักษาระดับความต้องการความเป็นผู้นำของกระบวนการที่เป็นเลิศดูง่ายขึ้น
No_2 รับการแจ้งเตือน เมื่อมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น
เมื่อ Timeline เกิดตรงกับเงื่อนไขบางอย่างที่คุณกำหนดไว้ มันจะมีข้อความส่งผ่านระบบอีเมลไปยังผู้ใช้รายหนึ่ง หรือ มากกว่า , หรือให้เรียกไปยังกระบวนการ BPM อื่น ๆ หรือ มีหุ่นยนต์ตัวใหม่เกิดขึ้น การแจ้งเตือนสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกฎที่กำหนดโดยคุณ หรือองค์กรของคุณได้
ทำนายกระบวนการ และการพยากรณ์

อนาคตของการทำงานอยู่ที่นี่แล้ว ปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้น ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ปรับความก้าวหน้าของกระบวนงานอย่างมั่นใจ!

Timeline สามารถทำนายขั้นตอนถัดไปภายในผังกระบวนการ เพียงแค่สังเกตเหตุการณ์ที่ผ่านมา และช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เมื่อต้องการอัพเกรดเทคโนโลยี

รีบจัดการรก่อนที่จะสายเกินไป
สร้างบนพื้นฐานของกระบวนการขุดค้นข้อมูล ทำความเข้าใจกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง ตอนนี้คุณสามารถใช้การเรียนรู้เองของเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ ไม่มีวิธีแก้ปัญหาอื่นที่ให้ความเข้าใจกระบวนการ และการวิเคราะห์ปริมาณบนแพลตฟอร์มเดียว แบบ Timeline อีกแล้ว

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันทุกวันนี้ ทุกองค์กรกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการ ปัญหา คือ พวกเขามักจะดูข้อมูลจากอดีตที่ผ่านมา และไม่มีการรับประกันว่ากระบวนการจะไหลอย่างต่อเนื่องเหมือนกันทุกครั้ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่เพียง แต่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่ยังกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา หรือความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง?

ด้วยการวิเคราะห์ที่กำหนด ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเห็นความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ แต่คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของคุณแล้ว เทคโนโลยีใน Timeline จะคอยสังเกตการประมวลผลเหตุการณ์ และคาดการณ์การกระทำถัดไปที่ดีที่สุด การปรับใช้องค์ความรู้นี้ จะสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีแก้ไขความเบี่ยงเบนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในระบบ

การวิเคราะห์เชิงทำนาย และ การวิเคราะห์เชิงกำหนด

No_1 ทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หยุดการคาดเดา, ให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป พร้อมๆกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ ทำกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เองของเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ เพื่อประหยัดเวลาเงิน และแรงงาน
No_2 กำหนดแนวทางแก้ไข
ใช้การวิเคราะห์เชิงกำหนดล่วงหน้าของ Timeline เพื่อเรียนรู้ตำแหน่งที่คุณสามารถแก้ไขกระบวนการไหลเมื่อเกิดการเบี่ยงเบน ไม่เพียงแต่วินิจฉัยปัญหาแบบเรียลไทม์ แต่ยังทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวก

ประโยชน์

ตอบคำถามเชิงลึก, สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่

ABBYYTL_Feature_BG_ProcessImprovement

common-058b-33x33 สร้างการควบคุมกระบวนการ และ ศูนย์บัญชาการ

ตรวจสอบผลผลิตของพนักงาน และองค์ประกอบกระบวนการที่สำคัญตัวอื่นๆ, สามารถระบุแนวโน้ม และท้ายที่สุด กระบวนงานต่างๆจะได้ปรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบการวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจโดยอิงตามการดำเนินงานตามกระบวนการ และให้บริการคู่แบบดิจิทัลกระบวนการโต้ตอบ

common-058b-33x33 โปร่งใส 100% ของกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในรูปแบบของ สเปรดชีต, ฐานข้อมูล, SAP Business Warehouse หรือ ปิดล็อคอยู่ในระบบบันทึกที่แยกต่างหาก ABBYY Timeline ก็สามารถดึงข้อมูลที่คุณต้องการ ทั้งแบบทันทีทันใด หรือ แบบตามเวลาที่กำหนด ไม่ว่าระบบจะเก็บข้อมูลกระบวนการของคุณจำนวนเท่าใดเทคโนโลยีของ Timeline จะนำเสนอมัน โดยสร้างเป็นภาพข้อมูลแบบครบวงจร ให้กับกระบวนการต่างๆของคุณ

common-058b-33x33 ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงกระบวนการจะไม่หยุดนิ่ง Timelineจะคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการโดยอัตโนมัติ คอยช่วยการกระตุ้นกระบวนการฟื้นฟู หรือคอยให้ความช่วยเหลือเทคโนโลยีด้าน RPA

common-058b-33x33 ทำนายปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

ตรวจสอบรูปแบบเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการต่างๆในอดีต และคาดการณ์อย่างชาญฉลาดและนำไปใช้กับกระบวนการที่ดำเนินงานอยู่ แนะนำการแก้ไขอย่างถูกต้อง ทันที และแจ้งเตือนสมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสม

ABBYYTL_Feature_BG_EnterpriseFocused

common-058b-33x33 นำไปใช้ และปรับขนาดอย่างรวดเร็ว

คือแพลตฟอร์มเดียว หมายความว่า ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และทีมของคุณสามารถทำงานได้เร็วกว่า แนวคิดการดำเนินงธุรกิจทแบบดั่งเดิม แม้แต่การใช้งานที่ซับซ้อนที่สุด ก็สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มหรือพัฒนาโปรแกรมใหม่ เพียงโหลดข้อมูลเข้า Timeline จากนั้นก็วิเคราะห์ – มันเร็วมากมาก!

common-058b-33x33 ประหยัดเวลาและเงินตรา

กำจัดสิ่งสูญเสียโดยการทำให้เรียบง่าย และลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในขณะที่ การประมวลผลมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น, ความถูกต้อง และ มีความสม่ำเสมอ ABBYY Timeline ทำงานเพื่อประเมินกระบวนการต่างๆของคุณ ทำให้ง่ายต่อการระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และมอบเวลากับความสำคัญต่อความคิดริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างรวดเร็ว

common-058b-33x33 สูตรแก้ไขกระบวนงานหุ่นยนต์ของคุณที่ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลในอดีตของกระบวนการที่เกิดจากหุ่นยนต์เพื่อเผยแนวโน้มต่างๆ และ ดำเนินการในเชิงรุก ด้วยหลักแห่งการวิเคราะห์ ตัดสินใจเพื่อหยุดปัญหาต่างๆในแต่ละเส้นทางของงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหล่าพนักงานหนุ่ยนต์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

common-058b-33x33 มั่นใจในการปฏิบัติตามและกำจัดความเสี่ยง

ใช้แพลตฟอร์มระบบคัดกรองกระบวนการเดียว เพื่อให้มองเห็นและเข้าใจได้อย่าง 100% เกี่ยวกับประสิทธิภาพกระบวนการ และความสอดคล้องขององค์กรในทุกระบบอันหลากหลายของคุณ มีการแจ้งเตือนเมื่อกฎที่ตั้งไว้ใช้งานไม่ได้ และติดตามผลทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นอีก

common-058b-33x33 ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

สังเกตกระบวนการ“ ตามสภาพ” ต่างๆของคุณ และชี้ชัดลงไปยังพื้นที่สำหรับการปรับปรุงที่จะส่งผลให้เกิดความความพึงพอใจต่อลูกค้า

ABBYYTL_Feature_BG_BusinessUsers
common-058b-33x33 เหมาะสมมากสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

ในการเข้าถึงข้อมูลของ Timeline จะไม่จำกัดเฉพาะนักวิเคราะห์ และผู้ใช้ไอทีขั้นสูงเท่านั้น ด้วย Timeline ผู้ใช้ทางธุรกิจ ก็สามารถที่จะสร้างคิวรีเชิงลึก เพื่อค้นหาการดำเนินกระบวนการโดยอัตโนมัติ, เจาะลึกรายละเอียดย่อย, ทำนายผลลัพธ์ และตรวจสอบการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้

common-058b-33x33 ทำทั้งหมดได้ด้วยตัวคุณเอง

Timeline ช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบจุด และคลิกที่ไม่มีการเขียนโปรแกรมใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณสามารถสร้างการวิเคราะห์ขั้นสูง และกำหนดตัวกรองโดยไม่ต้องใช้หลักการดขียนโปรแกรมเข้ามาช่วย และแบ่งปันแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของ IT หรือเครื่องมือต่างๆจาก บุคคลที่สาม

common-058b-33x33 พร้อมใช้งานกับคลาวด์

สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มแบบ 24/7/365 ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ มีการอัปเดต และคุณลักษณะใหม่ ๆ ภายในไม่กี่นาที มีการเข้ารหัส, มีการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย และ มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้คุณและข้อมูลของคุณปลอดภัย

คุณสมบัติ
สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ใช้ทางธุรกิจเป็นหลัก

ABBYY Timeline เป็นแพลตฟอร์มระบบข่าวกรองกระบวนการเดียวที่รวมการวิเคราะห์ที่หยั่งรากลึก และการจำแนกประเภทการคาดการณ์ และความสามารถในการค้นหาเข้ากับการตรวจสอบและการแจ้งเตือนอย่างละเอียด สำหรับองค์กรธุรกิจนั้น มันหมายถึง การเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการตอบคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งๆขึ้น

ABBYYTL_Features_01_Prebuilt

25+ เครื่องมือที่มีมาให้
คือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

 

สร้างคิวรีที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนจากข้อมูลที่มีอยู่ ได้อย่างง่ายดาย, ตัวโปรแกรมเข้าใจได้ง่าย มีส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เป็นมิตร และ ด้วยโมดูลที่สร้างไว้ให้ใช้งานมากกว่า 25 โมดูล การวิเคราะห์กระบวนการจึงง่ายกว่าที่เคยมีมา

ABBYYTL_Features_02_Pricing

ราคาที่โปร่งใส

 

 

นวัตกรรม, การกำหนดราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้า หมายถึง คุณจ่ายเฉพาะความสามารถที่คุณต้องการใช้งาน เราส่งมอบการวิเคราะห์กระบวนการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง หรือต้องการผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม ทำความเข้าใจกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายได้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องประหลาดใจใดๆ

ABBYYTL_Features_03_Analytics

คือการวิเคราะห์
ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน

 

Timeline ถูกบริหารรจัดการอย่างเต็มที่ ด้วยแพลตฟอร์มแบบคลาวด์ มันสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยการจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพ, ปรับขยายความต้องการใช้งานระบบได้, มีความพร้อมในการใช้งานเสมอ, มีการรักษาความปลอดภัย และ ปฎิบัติงานตามข้อกำหนดที่ต้องการได้อย่างอัตโนมัติ เรามีการรอัปเดตผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดตามแนวคิด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับฟีเจอร์และขีดความสามารถใหม่ล่าสุด

 

ABBYYTL_Features_04_QuicktoStart

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
และง่ายต่อการปรับขนาด

 

ด้วยการใช้การเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างน้อย และเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับองค์กรใช้งาน คุณสามารถกลายเป็นอัจฉริยะกระบวนการได้ในเวลาไม่นาน เริ่มต้นด้วยกระบวนการเดียว,โหลดข้อมูลของคุณ และค้นหาวิเคราะห์ปรับให้เหมาะสม และตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันที ภายในไม่กี่นาที

 

 

 

ABBYYTL_Features_05_ConnectData

เชื่อมต่อข้อมูล
จากหลายแหล่ง

 

ABBYY Timeline จัดเตรียมพื้นที่ตำแหน่งเดียว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน และการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจของคุณแบบครบวงจร ไม่ว่าจะใช้ระบบไอทีหลังบ้านมากแค่ไหน ตัวเชื่อมต่อและ ETL ในระบบคลาวด์จะช่วยเชื่อมต่อเครื่องมือ และข้อมูลของ Timeline กับระบบใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณได้ Timeline ไม่ได้มาเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบไอทีที่มีอยู่แล้วของคุณ แต่มันมาช่วยเสริมเพื่อความสามารถให้กับระบบเหล่านั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว และขยายความเป็นไปได้สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

ABBYYTL_Features_06_Puzzle

รวมปริศนาแห่งกระบวนงาน
ของคุณเข้าด้วยกัน

 

ในขณะที่โซลูชันอื่นๆ จำกัดคุณไว้ที่คำถามที่เฉพาะเพื่อรับคำตอบที่เฉพาะ แต่แนวทางเฉพาะของ ABBYY Timeline นั้น จะเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงานของคุณกับชิ้นส่วนข้อมูลอื่น ๆ ทุกชิ้น ไม่ว่ามันจะเป็นระบบที่มีการบันทึกแบบไหน ด้วยเวลาการตอบสนองทันทีทันใด ต่อผลลัพธ์ คุณสามารถเข้าใจกระบวนการของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

 

ABBYYTL_Feature_01-timelineview ABBYYTL_Feature_02-timelineview_filtered
ABBYYTL_Feature_03-pathanalysis_paths ABBYYTL_Feature_04-pathanalysis_schemas
ABBYYTL_Feature_05-schemaview ABBYYTL_Feature_06-breakdownchart
Introduction to the Core of Timeline Process Intelligence
Timeline Process Intelligence is a unique approach to process analytics. Taking a combination of BI and process mining, Timeline Analysis is the solution for in-depth understanding and control of complex, ad-hoc business processes.
Process Analytics for the Modern Business Webinar
A Webinar Presentation Discussing the Timeline Approach vs the Schema Based Approach of Traditional Process Mining
Overview and Timeline Details
ABBYYTL_Video_YoutubeMore Vids