20180706_N2NSP_OutSourceScanning

ทำไม? ต้องสแกนเอกสาร

ด้วยในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร มีเอกสารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณ เอกสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปัญหาในเรื่องสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษา สืบค้น ความสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความจำเป็นต้องสแกนเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนการ บริหารจัดการเอกสารแบบกระดาษมาจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งจะสามารถ คัดแยกเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การสืบค้นและเพื่อเก็บรักษาเอกสารของทางราชการและหน่วยงาน ที่มีความสำคัญมิให้สูญหายอีกด้วย

ประโยชน์ของการสแกนเอกสาร

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
  • เพื่อลดปัญหาในเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
  • เพื่อสำรองข้อมูลเอกสารหลังจากที่มีการทำลาย
  • เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการในการเรียกค้นข้อมูลเอกสารต่าง ๆ
  • เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานเอกสารให้เป็นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
  • เพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย

รูปแบบของการให้บริการสแกนเอกสาร

20230525_n2nsp_OnsiteScanningOnsite Scanning Services :: การให้บริการสแกนเอกสารภายในสถานที่หรือภายในพื้นที่ของหน่วยงานของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จะจัดบุคลากรและอุปกรณ์ในการทำงานสำหรับเข้าปฏิบัติการ ณ. พื้นที่หน่วยงานของลูกค้า

20230525_n2nsp_OffSiteScanningOffsite Scanning Services :: การให้บริการสแกนเอกสารโดยการให้บริษัทฯเข้าไปรับเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าเพื่อมาปฏิบัติการสแกน ณ.ศูนย์ให้บริการ ทั้งนี้เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งและกล้องวงจรปิดทั้งด้านภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงประตูเข้า-ออกผ่านระบบคีย์การ์ด เพื่อให้ได้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารของลูกค้าเป็นสำคัญ

ประเภทของเอกสารที่ให้บริการสแกน

สแกนเอกสารสำนักงาน :: Document Scanning
เอกสารทั่วไปขนาด A4-A3 เช่นเอกสารทั่วไปภายในองค์กร เอกสารด้านบัญชี-การเงิน เอกสารแฟ้มประวัติทะเบียน ฯลฯ

n2nsp_20230525_DocumentScan n2nsp_20230525_DocumentScan n2nsp_20230525_DocumentScan n2nsp_20230525_DocumentScan

 

สแกนหนังสือเล่ม :: Book Scanning
เอกสารที่มีลักษณะรูปเล่ม อาทิเช่น หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือเก่า หนังสือหายาก หนังสือที่มีสัน มีความหนา เป็นต้น

n2nsp_20230525_BookScan n2nsp_20230525_BookScan n2nsp_20230525_BookScan n2nsp_20230525_BookScan

 

สแกนเอกสารหน้ากว้างพิเศษ :: Large Format Scanning
เอกสารขนาดใหญ่ตั้งแต่ A2 A1 A0 ขึ้นไป เช่น หนังสือพิมพ์ แบบแปลนก่อสร้าง แผนที่ เป็นต้น

n2nsp_20230525_LargeFormatScan n2nsp_20230525_LargeFormatScan n2nsp_20230525_LargeFormatScan n2nsp_20230525_LargeFormatScan

ทำไม? ต้องเลือกเรา

ด้วยประสบการณ์ในการสแกนเอกสารกว่า 10 ปี (ผ่านงานสแกนเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่น) ที่เรามุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการ รวมทั้งเสาะหา และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสแกน และการจัดการเอกสาร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ในโครงการสแกนเอกสารจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ของลูกค้า และสถานที่ของทางบริษัทได้

นอกจากนี้แล้วทางทีมบริหารยังใส่ใจในการบริการโดยการเข้ามากำกับดูแลทีมงานในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน และด้วยความใส่ใจในการบริการและคุณภาพของงานที่เรามุ่งมั่นทำงานกันเกิน 100% นั้น ทำให้เราได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ให้เราเป็นผู้ให้บริการมาอย่างสม่ำเสมอ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
โทร: 02-040-9900-1
อีเมล์: Info@n2nsp.com , Mktcom@n2nsp.com

N2NSP_CompanyProfile_ContactUs N2NSP_CompanyProfile_ReferenceSite ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม งานสัมนา และงานนิทรรศการต่างๆ ของบริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด