บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด หรือ N2NSP มีซอฟต์แวร์โซลูชั่นระบบงาน เพื่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และงานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน OCR/ICR/OMR และ BCR ที่เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย แบรนด์ ABBYY ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ ส่งตรงไปยัง “ระบบจัดการฐานข้อมูล” หรือ เข้าสู่ “ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น SharePoint Server , Alfresco และ ซอฟต์แวร์ ABBYY ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ RPA ชั้นนำต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น UiPath, Blue Prism เป็นต้น

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อแปลงไฟล์เอกสารดิจิตอล
ด้วยการทำ OCR และ รองรับเอกสารภาษาไทย

2022_SoftwarePage_ABBYYFR

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จับข้อมูลบนเอกสาร ในบริเวณหรือโซนที่สนใจ”
ด้วยเทคโนโลยีแบบ OCR, THAI-OCR /ICR/OMR และ Barcode

2022_SoftwarePage_ABBYYFC

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ทำงานแบบ “เซิร์ฟเวอร์” เน้นงานแปลงไฟล์เอกสารภาพ
ให้เป็นไฟล์นามสกุล TIFF, JPEG, PDF, DjVu, DOC, RTF, ODT, XLS,
ODS, PPT, TXT, HTML และ อีกมากมาย อย่างอัตโนมัติ

2022_SoftwarePage_ABBYYFRSRV

แพลตฟอร์มคัดกรองข้อมูลอัจฉริยะ
หาข้อบกพร่องของกระบวนงาน ปรับปรุงระบบเพื่อประสิทธิภาพอันยั่งยืน

2022_SoftwarePage_ABBYYTL

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการ “จัดเก็บ และสืบค้น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”
เหมาะกับองค์กรที่ต้องการสร้างสำนักงานไร้กระดาษบนราคาที่จับต้องได้

2022_SoftwarePage_DocnFlow

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในห้องสมุด
แปลงเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล เข้าถึงง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

2022_SoftwarePage_DiLib

ระบบซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) ทำหน้าที่แทนมนุษย์
สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของแต่ละองค์กรได้อย่างแท้จริง

2022_SoftwarePage_RPA