เมื่อโซลูชั่นงาน RPA ต้องทำงานกับไฟล์เอกสารภาพ, ABBYY FlexiCapture จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

2020-RPA-Bar_RPA_FC_WhyOCR

ทำไม RPA ถึงต้องเอางาน OCR เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของตนเองด้วย ก่อนที่เราจะไปอธิบายถึงความจำเป็นในการใช้งาน เรามาทำความเข้าใจกับคำสองคำนี้ก่อน คือ RPA กับ OCR

2020-RPA-Bar_RPA_FC_WhatisRPA

Robotic Process Automation เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) หรือ บอท ทำหน้าที่แทนมนุษย์ กับงานที่ต้องดำเนินการแบบเดิมซ้ำไปมาอยู่เป็นกิจวัตร RPA เป็นหนึ่งในกลวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้กระบวนการทางธุรกิจ ดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีระบบ RPA นี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถบรรลุได้ เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการต่างๆที่มีในแต่ละภาคธุรกิจมีอยู่มากมาย ในทุกวันนี้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ชนิดพิเศษ สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องการใช้งานหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ มันมาช่วยให้กระบวนการทางธุรกิ จของ บริษัท นับพันทั่วโลกดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดการทำงานของมนุษย์ลงไปได้อย่างมหาศาล

RPA จะปลดล็อคพนักงานภายในองค์กรของคุณจากงานประจำที่ต้องทำแบบซ้ำๆซากๆ อาทิเช่น การคัดลอกข้อมูลไป-มา ระหว่างโปรแกรมประยุกต์ การถ่ายโอนไฟล์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และอื่นๆ ดังนั้น พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจมากขึ้น ได้รับความสุขจากการทำงานมากขึ้น และแน่นอนว่าจะส่งผลให้บริษัท มีกำไรมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อสามารถขจัดงานที่น่าเบื่อออกจากตัวพนักงานออกไปได้ โดยมอบให้ หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ ไปทำงานแทนแบบ 24/7 ในขณะนี้มีผู้พัฒนาโซลูชั่น RPA ออกมาให้ตลาดใช้งานอย่างมากมาย และโซลูชั่น RPA ที่รู้จักกันดีที่สุด ณ ตอนนี้คือ UiPath และ BluePrism

บริษัทต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ต่างกำลังมองหาวิธีที่จะขยายขอบเขตการนำซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรของตนเอง ทิศทางที่สำคัญของการนำ RPA ในวันนี้ไปใช้งาน คือ การจัดการเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่นั้น ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นไฟล์เอกสารภาพ หรือ Images และไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น MS Office, PDF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีบ่อยครั้งมากที่ RPA ไม่ได้ทำงานเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้ว แต่ต้องไปทำงานกับข้อความ หรือไฟล์เอกสารรูปภาพ สำหรับ RPA นั้น สิ่งสำคัญหลักๆคือ ทำงานกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง และรูปแบบที่แน่นอน ชัดเจน ดังนั้นปัญหาของการจัดโครงสร้างข้อมูลจึงเป็นกุญแจสำคัญในการนำ RPA ไปปรับใช้ภายในกระบวนการไหลของงานทางธุรกิจ ดังกล่าว

2020-RPA-Bar_RPA_FC_WhatisOCR

Optical character recognition เป็นเทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กระดาษ นิตยาสาร สัญญา หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นเป็นข้อความ หรือให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าการเป็น ข้อความธรรมดา ก็คือสามารถบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผลคำที่สามารถแก้ไขได้ง่าย และบันทึกเก็บไว้ได้ ด้วยเทคโนโลยีนี้ได้เปิดโอกาสให้สามารถเลือกใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ในการสำรองข้อมูล โดยพื้นที่ที่ใช้งานที่ก็ไม่ต้องมาก ต่างกับการเก็บข้อมูลที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการะดาษ เทคโนโลยี OCR ได้ยังผลกระทบเป็นอย่างมากกับแนวทางแห่งการจัดเก็บข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และ แก้ไขข้อมูล ก่อนที่เทคโนโลยี Optical Character Recognition นี้เกิดขึ้น ถ้ามีคนต้องการเปลี่ยนหนังสือให้ไปเป็นข้อมูลในโปรแกรมการประมวลผลคำ แต่ละหน้าๆของหนังสือเล่มนั้น จะต้องพิมพ์คำแล้วคำเล่าจนครบ

เทคโนโลยี OCR ต้องการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ระบบ OCR ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ อาจจำเป็นต้องใช้แผงวงจรเพิ่มเติม ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เพื่อการอ่านข้อมูล OCR พิเศษเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เครื่องสแกนเอกสารเช็ค เป็นต้น เพื่อที่จะให้สามารถจบกระบวนการต่าง ๆได้ด้วยตัวเอง เครื่องสแกนชนิดใช้แสงและเลนส์ (Optical scanner) จะสแกนข้อความบนหน้ากระดาษ แล้วแตกข้อมูลตัวอักษร มาสู่อนุกรมแบบจุด ซึ่งเรียกว่า “บิตแมป” ซอฟต์แวร์สามารถอ่านอักษรที่ใช้กันทั่วไปๆได้ และแยกแยะระหว่างเส้นเริ่มต้นและสิ้นสุด บิตแมปนี้สุดท้ายจะถูกแปลไปเป็นข้อความคอมพิวเตอร์

ในขณะที่เทคโนโลยี Optical Character Recognition ได้ถูกทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นๆ ในหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ดีมากนัก หากนำมาใช้งานกับข้อมูลประเภท “ลายมือหรือแบบอักษรที่มีลักษณะคล้ายกับลายมือ” มีหลายๆระบบที่อยู่ในอุตสาหกรรมธนาคารที่ใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อที่จะลองอ่านข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินบนเช็คซึ่งใช้มือเขียน และทำงานไปพร้อมๆกับความสามารถของคอมพิวเตอร์อ่านเส้นทาง และหมายเลขบัญชี

หนึ่งในโปรแกรมประเภท OCR ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันก็คือ ABBYY FineReader ซึ่งไม่เพียงแต่ความแม่นยำด้านการแปลงอักขระที่ถูกพิมพ์มาที่ได้รับการยอมรับ ยังมีเรื่องของการรักษา หรือคงไว้ซึ่งรูปแบบของตัวอักขระที่ปรากฎในเอกสารผลลัพธ์ ถูกทำให้เหมือนกับเอกสารต้นฉบับได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งที่ถูกจัดวางได้ใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับ ตารางที่สร้างได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ โปรแกรม FineReader ง่ายต่อการใช้งาน และน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้กลายเป็นที่ยอมรับในตลาดของซอฟต์แวร์ OCR จากลูกค้าสำนักงานทั่วๆไป จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และลูกค้าประเภทส่วนบุคคลก็มีใช้งานโปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

2020-RPA-Bar_RPA_FC_WhyABBYYFC

ABBYY FlexiCapture (ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันดีสำหรับงาน OCR/ICR/OMR/BCR และ การเก็บข้อมูลเข้าระบบการไหลของงานทางธุรกิจ หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูล) เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบด้านการจับข้อมูลออกจากไฟล์เอกสารรูปภาพ เพื่อช่วยในการประมวลผลเอกสารภายในระบบงานของ RPA ABBYY FlexiCapture จะช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลชัดเจน หรือเรียกว่า Structured Forms , แบบกึ่งมีโครงสร้างชัดเจน หรือ Semi-Structured Forms และ แบบไม่มีโครงสร้างเลย หรือ Unstructured Forms ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มันสามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อส่งให้กับหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ หรือ บอท ภายใน RPA นำไปประมวลผลต่อ

2020-RPA-Bar_RPA_FC_ABBFC_Stations

การทำงานร่วมกันของโซลูชั่น RPA เช่น UiPath และ BluePrism เข้ากับเทคโนโลยีงาน OCR เช่น ABBYY FlexiCapture ช่วยให้ บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างอัตโนมัติ ลดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่ต้องเข้ามาช่วยในการรประมวลผลเอกสาร ภายในระบบ RPA ดังนั้น มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนที่พนักงานมาทำงานกับเอกสาร เช่น การจัดกลุ่มเอกสารที่รับมาจากสแกน หรือ อีเมล์, การคีย์ข้อมูลที่สำคัญๆ หรือ ที่สนใจในเอกสารแต่ละประเภท, การที่ต้องเปิดโปรแกรมประยกต์หลายๆตัว เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่สอดคล้องกัน ก่อนที่จะนำส่งไปยัง RPA เพื่อให้ทำงานต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทังหมดนี้ มักจะเป็นงานที่ดำเนินการทีร่มีแบบแผนชัดเจน ทำซ้ำไปมา การที่นำ ABBYY FlexiCapture และ RPA มาประยุกต์ใช้งานในส่วนนี้ ทำให้องค์กรสามารถนำพนักงานไปทำงานด้านอื่นที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถที่มากกว่า และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทที่มากกว่าได้ นั่นเอง

2020-RPA-Bar_RPA_FC_ABBFC_Together

เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ หรือ n2nsp มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง และเข้มข้น ในการออกแบบ พัฒนา สร้างระบบงานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร ด้วยซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของ ABBYY ประเทศรัสเซียมามากกว่า 15 ปี เอ็นทูเอ็นฯ รู้จักบ. คู่ค้า หรือ พาร์ทเนอร์ภายในประเทศไทยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงาน RPA ไม่ว่าจะเป็นจากค่าย UiPath หรือ BluePrism และด้วยตัวเชื่อมต่อทางซอฟต์แวร์ที่ ABBYY พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ RPA ต่าง ๆ นอกเหนือจาก UiPath และ BluePrism เช่น Automation Anywhere , Pica และ NICE เป็นต้น ทำให้การทำงานระหว่างระบบ RPA และ OCR เป็นไปได้อย่างเรียบรื่นไร้รอยต่อ ขึ้นระบบงานได้รวดเร็ว โดยมีการลงโค้ดโปรแกรมน้อยที่สุด

2020-RPA-Cover_What_is_RPA_Bebefits_Youtube

ABBYY FlexiCapture 12- Four Simple Steps of OCR Processing

UiPath & ABBYY Framework Demo

ABBYY FLEXICAPTURE DISTRIBUTED CONNECTOR
FOR UiPath

Blue Prism and ABBYY Demo
Intelligent Automation Capabilities

ABBYY FLEXICAPTURE DISTRIBUTED CONNECTOR
FOR Blue Prism

[/su_animate]

2020-RPA-Cover_Dashboardหน้าหลักของ RPA