2020 RPA Cover_What_is_RPA

RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation คำนี้เราคงได้ยินผ่านหูมาหลายปี โดยเฉพาะในแวดวงของอุตสาหกรรมไอที ซึ่งนับวันยิ่งทวีความสำคัญ และองค์กรทั้งสมัยใหม่ และ ดั่งเดิม เริ่มให้ความสนใจกับเจ้าคำนี้มากขึ้น มันคืออะไร เอาไว้ใช้ทำอะไร มันมีประโยชน์และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร เมื่อนำมันมาพัฒนาใช้งาน แต่ก่อนที่เราจะไปถึงใจความสำคัญของ RPA เรามาดูว่า RPA ถูกให้ความหมายอย่างไรในบ้าง

 

“ RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนเป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) ทำหน้าที่แทนมนุษย์ มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบต่างๆจำนวนมาก และประเภทงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยรูปแบบเหมือนเดิม
ซึ่งได้นำมาใช้ในการดำเนินงานและเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นฐาน เช่น เอกสารใบวางบิล (Billing Note), ใบกำกับภาษี (Tax-Invoice) และการตรวจสอบการบันทึกต่างๆ รวมไปถึงงานเอกสาร อาทิเช่น Word, Excel เป็นต้น”

rpathai.com

” RPA นั้นเป็นได้มากกว่าแค่การลดต้นทุน เพราะมันช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับการจัดวางบุคลากรการทำงานใหม่ ให้ทำงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องการการตัดสินใจ ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และความสามารถในการคิด โดยงานเหล่านี้เป็นงานที่เครื่องจักรต่าง ๆ ยังไม่พร้อมที่จะทำ “

therpathailand.com

“RPA หรือ Robotic Process Automation คือระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดย Bot หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่ถูกกำหนดค่าซอฟต์แวร์เพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ ตัว Bot นั้นปฏิบัติงานได้หลากหลาย ทั้งในส่วนระบบ Front Office และ Back Office มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากและงานประเภทที่ต้องทำซ้ำๆ

รับการตอบสนองและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ ซึ่งระบบ RPA ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลขั้นพื้นฐานไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบส่งอีเมลเอกสารใบวางบิล ใบกำกับสินค้า รวมไปถึงกระบวนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และระบบเงินเดือน เป็นต้น”

g-able.com

“RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่นๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ซ้ำๆ, งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว, งานที่มีปริมาณงานมากๆ, งานที่มีความสำคัญแต่ไม่มีเวลาทำ เมื่อติดตั้ง RPA แล้ว Robot (RPA) จะสามารถทำงาน ตามกระบวนการที่มนุษย์กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

zygencenter.com

2020-RPA-Cover_What_is_RPA_edureka
“Robotic Process Automation ( RPA ) คือ รูปแบบของกระบวนการอัตโนมัติทางธุรกิจที่อนุญาตให้ทุกคนกำหนดชุดคำสั่งสำหรับหุ่นยนต์หรือ “บอท” เพื่อดำเนินการ บ็อต RPA สามารถเลียนแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เพื่อทำงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่ปริมาณและความเร็วสูง บอท RPA สามารถปลดปล่อยพนักงานจากการใช้เวลากับงานซ้ำ ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง และสำคัญต่อภารกิจแทน”

fusionsol.com

RPA ทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงการบริการลูกค้า ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ระบบการทำงานอัตโนมัติเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว RPA ทำให้มันก้าวหน้าไปอีกขึ้นหนึ่ง โดยการนำมันขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานขึ้นมาใช้กับการทำงานในสำนักงาน ศูนย์กลางการติดต่อ (contact centres) งานบริหารความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกหลายประการ เมื่อผลที่คาดว่าจะได้รับ คือลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวมสูงขึ้น และส่งผลให้มีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น จึงไม่ควรที่จะลังเลที่จะเริ่มนำ RPA มาปรับประยุกต์ใช้งานเสียตั้งแต่วันนี้”

Mr. Darren Rushworth: ประธานบริษัท NICE Ltd

What is RPA: Robotic Process Automation

RPA

How does Robotic Process Automation (RPA) work?

Robotic Process Automation - The Next Step in Business Excellence

What is Robotic Process Automation (RPA) | RPA Tutorial for Beginners | RPA Training | Edureka

How Does RPA Work? | What Is Robotic Process Automation (RPA)? | RPA In 10 Minutes | Edureka

2020-RPA-Cover_What_is_RPA_Top10

ผลิตภัณฑ์ RPA ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน

N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_UiPath
N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Blueprism N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_AA N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Kofax
N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Nice N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Pega N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Kryon
N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Rapis N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_Contextor N2NSP_Top_10_RPA_Logos_20200110_AM

2020-RPA-Cover_Dashboardหน้าหลักของ RPA