2020-RPA-Cover_BeneFits_RPA

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในที่ทำงานแต่ละแห่ง โดยการใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA) หลากหลายธุรกิจสามารถพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม และต้องมีการปรับระบบการทำงานที่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลใหม่เมื่อคุณภาพของงานเป็นไปตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์โรบอทสามารถทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นจำนวนมากแทนที่พนักงานได้เป็นอย่างดีโดยระบบจะจำลองสิ่งที่มนุษย์ต้องทำผ่านทางซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟสและขณะเดียวกันยังช่วยลดความต้องการในการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก1)

Robotic Process Automation หรือ ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ จะช่วยให้งานที่พนักงานต้องทำเป็นประจำทุกวันซ้ำไปซ้ำมา บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองนั้น ปรับไปให้อยู่ในรูปแบบงานที่ดพเนินการเองโดยอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดเหตุการณ์ต่างๆแบบที่ไม่ซับ ซ้อนได้ หรือนำไปใช้งานด้านการทำเคลื่อนย้ายข้อมูลากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Excel ในการบันทึกข้อมูลแล้ว ก็ต้องนำข้อมูลใน Excel ไปกรอกต่อที่ระบบ SAP ลักษณะนี้ ถ้าเป็นในแนวทางเดิม ๆ ต้องเขียน Code สำหรับทำการเชื่อมต่อ และต้อง เป็นการจ้างทำทั้ง 2 ส่วนคือ ระบบที่ส่งข้อมูล และ ระบบที่รับข้อมูล ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นอย่างมาก แต่ในกรณีของ RPA นั้น เราไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัท ทั้ง 2 เลย เพราะ RPA จะไม่ได้เข้าไปยุ่งในส่วนของการทำ Code ใดๆ การทำเคลื่อนย้ายด้วยตัว ระบบของ RPA เอง สามารถทำได้เร็วกว่า และ ง่ายกว่าวิธีอื่น ๆ 2)

โดยเฉลี่ยพนักงานออฟฟิต มักจะใช้เวลา 80% ของวันในงานดังกล่าว เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่างๆซ้ำไปซ้ำมา การคำนวณซ้ำๆ หรือ กรอกคำสั่งการซื้อขาย งานเหล่านี้บางทีมีความสำคัญสำหรับการสนับสนุนลูกค้า แต่สำหรับพนักงานแล้ว งานประเภทนี้เป็นงานที่น่า เบื่อสำหรับพวกเขา และยังมีโอกาศทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย

การนำระบบ RPA เข้ามาใช้ในธุรกิจ เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างชัดเจน คือ3)

 • สร้างกำไรได้มากขึ้นในระยะยาว ด้วยการลดต้นทุน เพราะใช้ชั่วโมงการทำงานของคนลดลง มาเปลี่ยนให้ bot ทำงานแทน การคำนวน ROI ก็จะยิ่งได้คืนกลับมาไวขึ้น หากงานนั้นมีจำนวนมาก และใช้ชั่วโมงการทำงานมาก
 • ข้อผิดพลาดของงานลดน้อยลง เพราะ การให้คนทำงานนั้น มีโอกาสอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น ความเหนื่อยล้า หรือ พนักงานใหม่มีความรู้ไม่เพียงพอ แต่การให้ bot ที่มีหลักการทำงานที่ชัดเจนทำงานแทน จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ
 • คุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น เพราะเปลี่ยนงานที่หนักเปลี่ยนให้ bot ทำแทนไป ส่วนพนักงานทำหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบผลลัพธ์หลังการทำงานของ bot
 • ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ไม่ต้องรอนาน เนื่องจาก bot ทำงานได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถปล่อยให้ bot ทำงานได้เอง แล้วพนักงาน focus กับการพูดคุย ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
 • Robot ไม่มีปัญหาเรื่องช่วงเวลาการทำงาน เช่นหากเราต้องให้พนักงานทำงานช่วงกะกลางคืน แล้วต้องจ่ายโอทีให้พนักงาน เราสามารถให้พนักงานได้มีเวลากลับไปพักผ่อน และ ให้ bot ทำงานส่วนนี้แทนได้ครับ

การนำ RPA ไปใช้งานในกรณีศึกษาต่างๆ ปัจจุบันธุรกิจในหลากหลาย

2020-RPA-Cover_What_is_RPA_Bebefits_Infographic

 

อุตสาหกรรมก็มีการนำ RPA มาใช้งานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 4)

 • ธนาคารและการเงิน ใช้ RPA ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ, ย้ายข้อมูลข้ามระบบ Application ของธนาคาร, ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าของธนาคาร, การสร้างรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจธนาคารและการเงิน, เปรียบเทียบข้อมูลการเงินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างๆ, การอัปเดตข้อมูลการกู้เงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ธุรกิจค้าปลีก ใช้ RPA ในการจัดการข้อมูลสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก Supplier ซึ่งถูกส่งมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป, รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์และคู่แข่ง, จัดการข้อมูลคลังสินค้า ไปจนถึงการจัดการข้อมูลด้านการตลาดและข้อมูลของลูกค้า
 • ธุรกิจโรงงานและการผลิต ใช้ RPA ในการจัดการข้อมูลคลังสินค้า, การขนส่ง, การตรวจสอบข้อมูลจาก Supplier และเปรียบเทียบราคาจาก Supplier หลายเจ้าโดยอัตโนมัติ
  ภาครัฐ ใช้ RPA ในการจัดการข้อมูลจากแบบฟอร์มต่างๆ มาป้อนในระบบงานหลากหลายโดยอัตโนมัติ, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ, ผสานระบบเก่าๆ เข้ากับ Application ที่เพิ่มมีการพัฒนาใหม่ๆ ไปจนถึงการสร้างรายงานแบบรายวันเพื่อให้ทำงานและวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
 • ธุรกิจโทรคมนาคม ใช้ RPA ในการรวบรวมและจัดการข้อมูลการโทรศัพท์จากหลากหลายระบบย่อย, สำรองข้อมูลจากระบบต่างๆ, อัปโหลดข้อมูลหรือดึงข้อมูลส่วนที่ต้องการเพื่อทำรายงาน
 • แผนก HR ใช้ RPA ในการจัดการข้อมูลเงินเดือน, สวัสดิการ, การบริหาร และรายงานต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล
 • ธุรกิจทั่วไป ใช้ RPA ในการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ เข้ากับ ERP ที่มีอยู่ เพื่อให้การอัปเดตข้อมูลระหว่าง Application นั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องรวดเร็ว
2020-RPA-Cover_What_is_RPA_Bebefits_Youtube
 

How to Lead the Automation First Era – #UiPathForward

 

Benefits of RPA in Healthcare: #HIMSS19

 

Innovate with services and bring
the advantages of AI & RPA to your business

 

How Can RPA Benefit Me? | With Tom Shankle

 

ขอบพระคุณบทความอ้างอิง:
1) https://www.fujixerox.co.th/
2) http://www.vtune.co.th/
3) https://www.ping2share.com
4) https://stelligence.com/

2020-RPA-Cover_Dashboardหน้าหลักของ RPA