โซลูชั่นเพื่อบริหารจัดการเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

 

DocnFlowTM ซอฟต์แวร์คนไทยเพื่อคนไทย

DocnFlowTM Suite คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับบริหาร จัดการไฟล์เอกสารภาพ (Image File) และ ข้อมูลไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Office&PDF) แบบรวมศูนย์ รองรับการจัดเก็บไฟล์รูปแบบต่างๆที่มีใช้งานกันภายในสำนักงานปัจจุบัน โดยข้อมูลจะถูกนำมาเรียบเรียงเก็บไว้ในลักษณะตู้เอกสารเสมือนจริง คือ จะมีมุมมองแบบลำดับชั้น เริ่มที่ตู้เอกสาร ลิ้นชัก แฟ้ม และสุดท้ายก็คือตัวเอกสาร โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง…

DocnFlow Logo

DocnFlowTM เป็นเสมือนศูนย์รวมของโซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลช่วยให้คุณได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งข้อมูล หรืองานออกไปในรูปแบบของผลลัพธ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการต่างๆในเชิงธุรกิจได้ เช่น ส่งไฟล์ผ่านระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook หรือ สรุปรายการข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ออกไปอยู่ในรูปแบบฟล์ XML เป็นต้น ด้วย DocnFlowTM จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้เร็วขึ้นกว่าระบบงานกระดาษเดิมๆ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น Laptop หรือ Tablet ก็ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวสูงต่อการทำงานนอกสถานที่เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ WIFI ภายในสำนักงาน

เอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆภายใน DocnFlowTM Standard

OverviewDocnFlowTM Windows ClientDocnFlowTM Web Client

ซอฟต์แวร์ DocnFlowTM แยกเป็น 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ

 • “โหมดการทำงานของผู้ให้บริการที่จะติดตั้งและให้การบริการอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์”
 • “โหมดการทำงานของผู้ขอรับบริการที่จะติดตั้งและขอรับบริการอยู่บนเครื่องไคลเอนต์”
 • “โหมดการทำงานส่วนเสริมพิเศษ ที่พัฒนาแยกออกมาเป็นโมดูลตามแต่ลักษณะของงาน”

DocnFlow_Media_Box_V1

องค์ประกอบของระบบที่ทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์

จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows®) ซึ่งทำงานบน Microsoft® Windows® 2016 หรือแม้กระทั่ง Microsoft® Windows® 10 สำหรับการเชื่อมต่อจากภายนอกองค์กรเพื่อเข้ามาสืบค้นข้อมูลภายในระบบ จะทำงานผ่านเข้ามาทางโปรโตคอล HTTP ซึ่งก็คือ อินเทอร์เน็ตและอีเทอร์เน็ต ตัวระบบจะให้บริการผ่านบริการ Internet Information Service ของวินโดว์ซึ่งสามารถทำงานได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป และสุดท้ายส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลคำค้น หรือดัชนีของเอกสาร และ ส่วนที่เก็บไฟล์เอกสารจริง โดยในส่วนแรกจะเก็บข้อมูลไว้บนระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง DocnFlowTM สามารถทำงานได้กับซอฟต์แวร์จากค่ายไมโครซอฟต์ ซึ่งก็คือ Microsoft® SQL Server เวอรชั่น 2017 ขึ้นไป

องค์ประกอบของระบบที่ทำงานบนเครื่องไคลเอนต์

จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows®) ซึ่งทำงานได้ทั้งบนเวอร์ชั่น Microsoft® Windows® 8 ขึ้นไป และโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต (หรือ Web Browser) ที่ทำงานร่วมกับระบบ DocnFlowTM ได้คือ Microsoft® Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป (Mozilla Firefox,Chrome และ Safari ก็สามารถทำงานได้) โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครื่องลูกข่ายถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเลียนแบบขั้นตอน และวิธีการทำงานจริง โดยสรุปขั้นตอนใหญ่ๆออกมาเป็น 4 ขั้นตอนคือ สแกนหรือนำข้อมูลเข้า กำหนดดัชนี การนำเก็บและคลุมสิทธิ์ และสุดท้ายคือ สืบค้นข้อมูล นั่นเอง

องค์ประกอบของส่วนเสริมพิเศษ

(Add-on components) ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบที่ทำงานบนบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ ทำงานร่วมกับะบบที่ทำงานบนเครื่องเครื่องไคลเอนต์ โดยส่วนใหญ่องค์ประกอบส่วนเสริมพิเศษที่ว่านี้ จะเน้นไปที่งานด้านการจับข้อมูลออกจากเอกสารรูปภาพ (Data Capturing and Recognition) และ งานด้านการบีบอัดเอกสารรูปภาพให้มีขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะสามารถบีบได้โดยที่ยังคงลักษณะคุณภาพของไฟล์เอกสารรูปภาพได้เหมือนกับคุณภาพดั่งเดิมในเอกสารรูปภาพต้นฉบับ (Data Compression)

ทำไม DocnFlowTM ถึงจำเป็น?

ทำไม DocnFlowTM ถึงจำเป็น?

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากระดาษถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่ใช้เก็บข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง ไฟไหม้ น้ำท่วม และขโมย สิ่งเหล่านี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการในการเก็บรักษาเอกสารของคุณลดลง หากได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอ และในกรณีที่คุณนำเอกสารของคุณไปเก็บไว้ตามบริษัทที่รับดูแลเอกสาร หรือคลังเอกสาร คุณก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับการเรียกค้นเอกสารที่ต้องการ มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเป็นรายปีเท่านั้น แต่นับเป็นรายครั้งในการเรียกใช้งานเอกสารด้วย! การบันทึกและจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลด้วย DocnFlowTM ทำให้ประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูลมีสูงขึ้น ความต่อเนื่องของการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเร็วขึ้น การเข้าถึงข้อมูลในระยะยาวมีความง่ายและสะดวกขึ้น และการกู้ระบบที่อาจจะพังเสียหายมีความยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้นกว่าข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ และ มากไปกว่านั้น

 • DocnFlowTM ทำให้ความต้องการในการสำรองพื้นที่ที่ต้องใช้เป็นที่เก็บเอกสารกระดาษลดลง
 • DocnFlowTM ทำให้ความต้องการในการสำเนาเอกสารซ้ำๆ ที่ต้องเกิดขึ้นในแต่ละวันขององค์กรลดลง
 • DocnFlowTM ทำให้เงินตราที่ต้องใช้จ่ายไปเพื่อเตรียมอุปกรณ์ เตรียมวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเพื่อการสำเนาเอกสารเช่น หมึก กระดาษ ลดลง
 • DocnFlowTM ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอกสารลดลง
 • DocnFlowTM ทำให้เวลาที่สูญเสียไปเพื่อการเสาะหาเอกสารที่ต้องการในกองเอกสารกองโตลดลง
 • DocnFlowTM  ช่วยลดขั้นตอนต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นในการนำข้อมูลเข้าระบบเมื่อเทียบกับวิธีการทำงานแบบดั่งเดิม อาทิเช่น ต้องป้อนข้อมูลอินเด็กซ์ด้วยการพิมพ์ให้กับทุกกรอบรับข้อมูล (Input fields)
 • DocnFlowTM ช่วยกระจายข่าวสาร ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เร็วหากเทียบกับการเดินเอกสารด้วยกระดาษ
 • DocnFlowTM ช่วยให้การอพยพข้อมูลที่หมดอายุแล้วออกจากระบบ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • DocnFlowTM ช่วยลดการป้อนข้อมูลผิดๆ หรือมักเรียกว่าข้อมูลขยะเข้าสู่ระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีการทำ OCR, Zoned OCR, Barcode separation และ หากต้องการอะไรที่เจาะจงไปมากกว่าเทคโนโลยีที่มีเหล่านี้ ก็สามารถพัฒนาขยายความสามารถเพิ่มได้ด้วยการเขียนโปรแกรม
 • DocnFlowTM มีกลวิธีเพื่อปกป้องการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • DocnFlowTM ช่วยเพิ่มพูนความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใน และ ภานนอกองค์กรได้ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการได้เร็วกว่าหลายเท่าตัว หากเทียบกับเอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้ม

 

ข้อมูลการวิจัยเพิ่มเติมจาก PriceaterhouseCoopers บนสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับงานเอกสารกระดาษที่องค์กรทั่วๆไปกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ท่านอาจจะเห็นความสำคัญของการมีระบบจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ๆว้ใช้ในองค์กรมากยิ่งๆขึ้นก็เป็นได้

 • กระดาษที่ถูกจัดการในแต่ละวันโดยเฉลี่ยของแต่ละสำนักงาน กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านการจัดการแบบผสมปนเปกันไป
 • เอกสารโดยเฉลี่ยแล้ว จะถูกนำมาสำเนากว่า 19 ครั้ง
 • บริษัทต้องจ่ายค่าแรงงานเพื่อการจัดหมวดหมู่เอกสารที่ 20 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ ต่อ 1 เอกสาร ต้องจ่าย 120 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ เพื่อที่จะหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บอย่างไม่ถูกวิธี และต้องจ่าย 220 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ สำหรับการทำเอกสารใหม่ให้กับเอกสารที่สูญหายไปแล้ว
 • 7.5 เปอร์เซ็นต์ของเอกสารทั้งหมด คือ เอกสารที่สูญหาย ตัวเลข 3 เปอร์เซ็นต์จากเอกสารที่สูญหาย คือเอกสารถูกจัดเก็บแบบผิดๆ จนไม่สามารถค้นหาพบ
 • ผู้ชำนาญการต้องใช้ 5 -15 เปอร์เซ็นต์ในเวลาของเขา เพื่อการอ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในเวลาของพวกเขา ที่ถูกใช้ไปเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
DocnFlowTM กับประโยชน์ที่ได้รับในบางแง่

DocnFlowTM กับประโยชน์ที่ได้รับในบางแง่

 • ติดดตั้งได้รวดเร็วและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
 • DocnFlowTM มีความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมด้านโครงข่ายที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันของท่าน โดยปราศจากการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาพิเศษเพิ่มเติม หรือ การปรับปรุงความสามารถทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงใดๆก็ไม่มีความจำเป็น
 • ตัวระบบมีความเข้ากันได้กับ Windows Server 2016, Windows 10
 • รองรับการทำงานกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server® และเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่าต่างๆใน Firewall
 • ตัวระบบจะใช้โปรโตคอล HTTP เป็นตัวกลางในการประสานการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์เข้าระบบได้ทั้งแบบเครือข่ายท้องถิ่น หรืออีเทอร์เน็ต หรือติดต่อมาจากภายนอกผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน สำหรับผู้ใช้งานที่ทำงานบน Windows จะติดต่อระบบได้โดยตรงผ่านโปรโตคอลเครือข่าย TCP/IP
 • ลดปริมาณงานด้านจัดการเอกสารที่ต้องใช้ทั้งแรงงาน และเวลาเมื่อเอกสารได้ผ่านขั้นตอนของการสแกนด้วยอุปกรณ์สแกนเนอร์ หรือ มัลติฟังก์ชั่นเรียบร้อยแล้ว เอกสารก็จะอยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ ทำให้การทำงานกับไฟล์ดังกล่าวนี้มีความสะดวก คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย
 • DocnFlowTM ทำให้ผู้เข้าใช้ระบบสามารถดูประวัติย้อนหลังของเอกสารในแต่ละรายการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถเก็บเวอร์ชั่นให้กับเอกสาร และอินเด็กซ์แต่ละชุดได้
 • หากต้องการจะให้พนักงานคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลของเอกสาร ก็สามารถส่งผ่านระบบอีเมล์ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปสำเนาเอกสารให้สิ้นเปลืองอีก
 • หากต้องการระบุข้อความเพิ่มเติมให้กับหน้าเอกสารก็สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า “เครื่องมือทำหมายเหตุประกอบ (Annotation tools)” ที่มีให้ใช้ภายในระบบ DocnFlowTMจากนั้นก็บันทึกข้อความหมายเหตุ ซึ่งจะติดไปกับเอกสารรูปภาพและนำส่งให้กับผู้รับปลายทาง โดยวิธีการเดิมคือ เขียนข้อความหมายเหตุไว้ในเศษกระดาษ และ ใช้กาวแปะไปบนเอกสารตัวจริงหรือตัวสำเนาเพื่อให้ผู้รับปลายทางรับทราบ ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 • การค้นหาเอกสาร โดยสร้างความสัมพันธ์ให้กับการค้นหาเอกสารที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำได้ง่ายและเร็ว หากเอกสารอยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ และเก็บอยู่ภายในระบบ DocnFlowTMเพราะในระบบ DocnFlowTMมีคุณสมบัติเพื่อการค้นหาเอกสารอยู่ 3 แบบ คือ “การค้นหาแบบธรรมดา” “การค้นหาด้วยโครงร่างที่กำหนด” และ “การค้นหาด้วยกลุ่มตัวอักษร หรือ การค้นหาขั้นสูง”
 • เอกสารที่เป็นดิจิตอลไฟล์สามารถกำหนดความปลอดภัยได้โดยกำหนดชื่อและรหัสเข้าไปในเอกสารที่ถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถรู้ข้อมูลที่เป็นชื่อ และ รหัสเพื่อใช้เปิดไฟล์เอกสารดังกล่าวได้ แตกต่างจากจากเอกสารที่ยังคงอยู่ในรูปของกระดาษอย่างชิ้นเชิง ซึ่งหากวางเอาไว้ไม่ถูกที่ถูกทาง เอกสารที่ว่าเป็นความลับสุดยอด ก็สามารถขึ้นมาอยู่ในโครงข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

สำหรับในส่วนนี้จะเป็นการแสดง “ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ User Interface” ของโปรแกรม DocnFlowTM ที่ทำงานบนเครื่องลูกข่ายผ่านหน้าต่างโปรแกรมแบบ Windows ท่านจะสังเกตว่า หน้าต่างโปรแกรมหลักจะมีลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล์จากค่าย Microsoft

หน้าต่างล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM

DocnFlow WinClient Login enหน้าต่าง Login เข้าระบบ DocnFlowTM ด้วยการใช้งานเมนูแบบภาษาอังกฤษ

DocnFlow WinClient Login th หน้าต่าง Login เข้าระบบ DocnFlowTM ด้วยการใช้งานเมนูแบบภาษาไทย

หน้าต่างหลักของโปรแกรม DocnFlowTM Windows Client

เป็นส่วนติดต่อหลักของโปรแกรม DocnFlowTM ฝั่ง client ที่ผู้ใช้งานทั้งที่มีสิทธิเต็ม และมีการจำกัดสิทธิไว้ ก็จะเห็นมุมมองแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่การเข้าใช้งานในแต่ละเมนู ในแต่ละปุ่มคำสั่งจะเป็นไปตามสิทธิที่แต่ละผู้ใช้งานได้รับ

DocnFlow WinClient MainUI enหน้าต่างหลักสำหรับการจัดเก็บ และสืบค้น ด้วยเมนูภาษาอังกฤษ
จากระบบ DocnFlowTM ผ่าน Windows Client Application

DocnFlow WinClient MainUI Thหน้าต่างหลักสำหรับการจัดเก็บ และสืบค้น ด้วยเมนูภาษาไทย
จากระบบ DocnFlowTM ผ่าน Windows Client Application

หน้าต่างการแสดงผลหลังจากการค้นหาของโปรแกรม DocnFlowTM Windows Client

เป็นการแสดงองค์ประกอบทั้งหมดภายในโปรแกรม DocnFlowTM เมื่อการสืบค้นเอกสาร ถูกต้องเป็นจริง ซึ่งจะแสดงระดับชั้นของที่อยู่เอกสาร ในกรอบทางด้านซ้ายมือ แสดงรายการอินเด็กซ์ตรงกรอบขวามือบน และ กรอบแสดงรายชื่อไฟล์เอกสารที่อยู่ภายใต้รายการอินเด็กซ์ที่ถูกเลือก ซึ่งแสดงในกรอบด้านขวาล่าง

DocnFlow WinClient SearchUI Enแสดงองค์ประกอบเมื่อสืบค้นข้อมูลพบ โดยแสดงเมนูเป็นภาษาอังกฤษ
จากระบบ DocnFlowTM ผ่าน Windows Client Application

 

DocnFlow WinClient SearchUI Thแสดงองค์ประกอบเมื่อสืบค้นข้อมูลพบ โดยแสดงเมนูเป็นภาษาไทย
จากระบบ DocnFlowTM ผ่าน Windows Client Application

หน้าต่างการสืบค้นขั้นสูง

ในกรณีที่เกิดความต้องการที่จะสืบค้นเอกสารพร้อมๆกันมากกว่า 1 ตู้ โปรแกรม DocnFlow TM Windows Client ก็มีเครื่องมือเพื่อการสืบค้นนี้ให้ใช้งาน ผ่านเมนูคำสั่งที่ชื่อว่า Advanced Search ในหน้าต่างนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกตู้เอกสารที่สนใจ หรือ เลือกทั้งหมดที่ตนเองมีสิมธิในการใช้งานในช่อง Cabinets เพื่อการค้นหาเอกสารก็สามารถทำได้ ระบบจะนำเอา คำค้นที่กรอกไว้ในพื้นที่กรอบ Search by ไปทำการตรวจสอบทุกตุ้เอกสารที่มีการเลือกไว้ในกรอบ Cabinets

DocnFlow WinClient AdvancedSearch ENหน้าต่างเพื่อการสืบค้นหลายๆตู้เอกสารพร้อมๆกัน :: DocnFlowTM Advanced Search UI

หน้าต่างการสืบค้นในมุมมองโฟลเดอร์

หากองค์กรที่มีการกำหนดให้ชื่อ ลิ้นชัก และชื่อโฟลเดอร์ ในแต่ละตู้เอกสาร เป็น “คำค้น” ด้วย เช่น ใช้ลิ้นชัก เป็น “ข้อมูลประเภทเอกสาร” หรือ เป็นข้อมูล “ปีที่นำเอกสารเข้าเก็บ” ระบบ DocnFlowTM ก็มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการสืบค้น ชื่อลิ้นชัก และ ชื่อ โฟลเดอร์ แบบรวดเร็วให้ใช้งานด้วย โดยเรียกคำสั่ง “Quick Search Drawer & Folder” ตามภาพนั้นเอง.

DocnFlow WinClient QuickSearch Drawer and Folderแสดงการสืบค้นแบบรวดเร็ว กับข้อมูลชื่อลิ้นชัก และโฟลเดอร์

หน้าต่างการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ

มุมมองการสืบค้น และ การจัดเก็บจะมีลักษณะที่คล้ายๆกัน ผู้ใช้งานเพียงสังเกตว่า ปุ่มที่แสดงเป็น Store หรือ Search หากในกรณีที่ทำงานค้างไว้ และ กลับมาทำงานใหม่โดยที่ลืมไปว่าได้ทำอะไรค้างไว้ก่อนหน้านี้ แต่ระบบ DocnFlowTM ก็มีการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่า หากโปรแกรมไม่มีการทำงาน หรือ การเคลื่อนไหวใดๆตามเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการตัดการเชื่อมต่อกับโปรแกรมลูกข่ายที่เครื่องพีซีเครื่องนั้นทันที เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และการเข้าใช้งานระบบจากผู้ใช้งานท่านอื่นๆ นั้นเอง

DocnFlow WinClient StoreUI Enแสดงองค์ประกอบเมื่อต้องการเก็บข้อมูลเข้าระบบ โดยแสดงเมนูเป็นภาษาอังกฤษ
จากระบบ DocnFlowTM ผ่าน Windows Client Application

สำหรับ ในส่วนนี้จะเป็นการแสดง “ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ User Interface” ของโปรแกรม DocnFlowTM ที่ทำงานบนเครื่องลูกข่ายผ่านหน้าต่างโปรแกรมแบบ Web

หน้าต่างล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM ผ่าน Web Browser

DocnFlow Web Client - Loginหน้าต่างแรกสำหรับการล๊อกเข้าระบบ DocnFlowTM ผ่านทาง Web Browser

มุมมองตั้งต้นคือ มุมมองโครงสร้างโฟลเดอร์ (Tree View or Folder Based Structure)

เป็นมุมมองตั้งต้นสำหรับการเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM ผ่านทาง Web Browser ซึ่งจะเน้นการ สืบค้นเป็นหลักเท่านั้น จะยังไม่มีการจัดเก็บผ่านทาง Web Browser นี้ (คาดว่าจะมีในเวอร์ชั่นถัดไป) ซึ่งมุมมองที่ท่านเห็น ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่มีให้ใช้งานในหน้าต่างโปรแกรมแบบ DocnFlowTM Windows Client นั้นเอง

DocnFlow WebClient - MainUIในตัวอย่างนี้จะมีเพียง 1 ตู้เอกสารที่ชื่อว่า Accounting ให้ผู้ใช้งานคนนี้ เข้าใช้งานได้เท่านั้น

 

เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลในมุม โครงสร้างโฟลเดอร์
เมื่อคลิ้กไปที่ปุ่ม + ก็คือการขยายโหนด ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ “ตู้เอกสาร” ไป “ลิ้นชักเอกสาร” ไป “แฟ้ม หรือ โฟลเดอร์เอกสาร” จนถึง “แม่แบบอินเด็กซ์ หรือ Document Template” ซึ่งเป็นโหนดที่สามารถสั่งการสืบค้นรายการข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ภายในเส้นทางทั้งหมดที่ผ่านมา

DocnFlow WebClient - Search Layoutการสืบค้นแบบ Tree View จะไล่ลำดับมาเรื่อยๆจะถึงชั้นที่เป็น Document Template
ก็สามารถเรียกรายการข้อมูลที่เก็บไว้ในเส้นทางนี้มาได้ทั้งหมด

สืบค้นชื่อลิ้นชัก และ โฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่ท่านได้ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล ที่ให้ลิ้นชัก และโฟลเดอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งคำค้น เพื่อเข้าถึงเอกสาร หรือ ข้อมูลที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว ระบบ DocnFlowTM ก็มีหน้าต่างเพื่อการสืบค้น หรือ เข้าถึงชื่อ ลิ้นชัก และโฟลเดอร์ที่ท่านสนใจให้ใช้งานด้วย ซึ่งก็คือ หน้าต่าง Quick Search Drawer and Folder แสดงดังรูป

DocnFlow WebClient - Quick Search Drawer and Folderหน้าต่าง Quick Search Drawer and Folder เน้นการสืบค้นไปที่ชื่อ ลิ้นชัก แะล โฟลเดอร์ อย่างเร็ว

เรียกดูเอกสารพร้อมความปลอดภัย

เอกสารที่เป็นไฟล์ .TIFF และ .PDF จะถูกแปลงให้เป็น .JPG และนำไปแสดงในตัว Viewer ซึ่ง Framework นี้ถูกพะมนามาจาก Silverlight ของ Microsoft ทั้งนี้้ทั้งนั้นก็เพื่อต้องการสร้างความปลอกดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ให้เป็นไปตามสิทธิที่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้รับมา หากเป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิ เปิดดูเอกสาร อย่างเดียว จะสังเกตเห็นว่า ปุ่ม Save และ ปุ่ม Print จะถูก Disable ไม่ให้ใช้งานทันที

DocnFlow WebClient - Viewerแปลงเป็น JPG จะสามารถควบคุมการสั่งพิมพ์ และ บันทึกข้อมูลเอกสารภาพ ได้รัดกุมมากขึ้น

การสืบค้นขั้นสูง

หากท่านต้องการสืบค้นเอกสารในหลายๆตู้พร้อมกัน ก็จะมีหน้าต่างที่ชื่อว่า Advanced Search ให้ใช้งาน เช่นเดียวกับในหน้าต่างโปรแกรม DocnFlowTM Windows Client และการจัดวางองค์ประกอบก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยที่จะใช้ คุณสมบัตินี้ ไม่ว่าจะทำงานบน Windows และ Web Application

DocnFlow WebClient - Advanced Searchหน้าต่างการสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)

สามารถทำงานได้กับหลากหลาย Web Browser

เนื่องจากระบบ DocnFlowTM Web Search นี้ ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้กับหลากหลาย Web Browser ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น IE, Firefox, Opera, Google Chrome และ Safari ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องถูก ยึดติดอยู่กับโปรแกรม Web Browser จากค่ายใดค่ายหนึ่งเป็นพิเศษ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมที่มีการใช้งาน JQuery ผนวกกับเทคโนโลยีต่างๆทางด้าน Web programming ที่ Microsoft ตระเตรียมไว้ให้ใช้งาน ทำให้การทำงานผ่าน Web Browsers จากหลากหลายค่าย เป็นไปได้จริง

DocnFlow WebClient - Web Browsersแสดงความเข้ากันได้ของระบบ DocnFlowTM กับ Web Browser หลากหลายค่าย

DocnFlowTM Standard References

  • บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

  • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ