คุณสมบัติการใช้งานต่างๆที่มีให้ภายในชุด
DocnFlow TM  Vault +

2022_SoftwarePage_DocnFlow

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM 

 • ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย
 • โปรแกรมผู้ให้บริการจะทำงานบนเครื่องเดียวกันทั้งหมด
  • โปรแกรมระบบงานของ DocnFlowTM  
  • โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express Edition
  • โปรแกรมผู้ให้บริการงานเว็บ Microsoft Internet Information Services
 • ในฝั่งของเครื่องผู้ให้บริการ (Server) จะทำงานลักษณะ “เซอร์วิส” โดยการควบคุมและส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแบบที่แบ่งชัดเจนตามภาระหน้าที่ของงาน/กิจกรรม การกำหนดค่าสามารถทำงานแบบ “ผู้ช่วย หรือ Wizard ได้จะกระทำผ่านโปรแกรม DocnFlowTM Administration
 • ในฝั่งของเครื่องลูกข่าย (Client) มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน
  (ลักษณะขององค์ประกอบคล้ายกับโปรแกรม Outlook)
 • โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร ได้จำลองลักษณะงานเก็บเอกสารในสำนักงานจริง คือ มีตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์/แฟ้ม และตัวเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ตู้เอกสาร เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนตู้เอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ ลิ้นชัก เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของลิ้นชักเอกสาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดโครงสร้างในระดับ โฟลเดอร์/แฟ้ม เพราะสามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวนชั้นของ โฟลเดอร์/แฟ้มเอกสาร
 • เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ภายใน โฟลเดอร์/แฟ้ม จะมี กลุ่มดัชนีแนบติดไปด้วยเสมอ ทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารที่สนใจได้ถึง แม้ว่ามันจะเก็บไว้คนละตู้เอกสาร 1
  (
  1แต่ต้องมีอินเด็กซ์ประเภทเดียวกัน และ ชื่อเดียวกันอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อใช้เป็นตัวกลาง)
 • แถบคำสั่ง และปุ่มคำสั่งต่างๆ ภายในโปรแกรม สามารถเลือกแสดงเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
 • รองรับการเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกนามสกุล
 • การเปิดเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิด Image Files (TIFF,JPG,PNG,BMP) , PDF, DJVU, Text และ ไฟล์จาก Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • การเปิดเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย จะสามารถเปิดไฟล์วีดิโอ เช่น Mov, Mpg, Wma ได้
 • โครงสร้างไลเซนต์ของโปรแกรมที่ทำงานแบบ Windows Based จะมีมาให้ 1 ไลเซนต์
  (เป็นแบบจำกัดจำนวนการเข้าใช้ระบบของเครื่องไคลเอนต์พร้อมๆกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ Concurrent)
 • โครงสร้างไลเซนต์ของโปรแกรมที่ทำงานแบบ Web Based แบบ สืบค้นอย่างเดียว มีให้เลือกใช้งาน 3 ชุด คือ มี 5,10 และ 25 การเชื่อมต่อ
สถาปัตยกรรม

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • เป็นระบบที่มีสถาปัตยกรรมพื้นฐานแบบแยกชั้นอิสระ หรือ N-Tier
 • ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่น 8.1, 10, 11 และ
  Windows Server 2012 ขึ้นไปได้
 • ทำงานอยู่บน Microsoft.Net Framework 3.5 และ 4.0
 • เชื่อมต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ Microsoft SQL Server Express ได้เท่านั้น
 • ทำงานกับโปรแกรม Internet Information Service ตั้งแต่เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป
 • สามารถระบุสถานที่ในการเก็บไฟล์ได้ไม่ว่าจะเป็น บนฮาร์ดดิสก์ท้องถิ่น และ บนดิสก์เครือข่ายก็ได้
 • ตัวระบบมีโปรแกรมที่ทำงานลักษณะ “เซอร์วิสของวินโดว์” ที่ค่อยให้บริการงานต่างๆ ดังนั้นหากเครื่องผู้ให้บริการตัวหลัก เกิดหยุดทำงาน ก็สามารถสลับไปใช้งานเครื่องผู้ให้บริการตัวทดแทนได้ (จำเป็นต้องซื้อไลเซนต์เพิ่ม)
 • ข้อมูลที่สำคัญ 2 ส่วนคือ รายการข้อมูล หรือ Indexes กับไฟล์ข้อมูล หรือ Documents จะเก็บแยกออกจากกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล
 • การทำงานพื้นฐานของระบบเป็น 2 ลักษณะควบคู่กัน
  • Windows Based Application และ
  • Web Based Application
 • รองรับการทำงานกับ โมดูลพิเศษเพื่องานที่มีลักษณะเฉพาะด้านได้ อาทิเช่น
  • งานนำข้อมูลเข้าระบบโดยอัตโนมัติ โดยทำงานแบบ “ตรวจตราโฟลเดอร์ที่กำหนด” หรือ Watching Folder ได้ 3 งานพร้อมกัน
  • รองรับการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Web Browser เช่น Chrome, Firefox และ Edge ได้
  • แปลงเอกสารรูปภาพ ให้สามารถถูกสืบค้นข้อมูลภายในแต่ละหน้าเอกสารได้ หรือที่เรียกว่าการทำ OCR (Optical Character Recognition) และ FullText Search ตามลำดับ
ความปลอดภัย

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • มีการป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านทุกครั้ง จึงจะเข้าใช้งานระบบได้
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory หรือ LDAP เพื่อนำบัญชีรายชื่อภายในระบบดังกล่าว มาใช้งานในขั้นตอนของการแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM
 • ระบบสามารถสร้าง และบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานภายในเองได้ เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนของการแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM
 • มีกระบวนการกำหนดสิทธิให้กับ ผู้ใช้งาน ,กลุ่มผู้ใช้งาน เพื่ออนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ โดยสิทธิจะคลุมในระดับตู้เอกสาร เป็นสำคัญ
 • มีกระบวนการกำหนดสิทธิกับผู้ใช้งาน ,กลุ่มผู้ใช้งานเพื่ออนุญาตให้เข้าถึง หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับ กลุ่มเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ในระบบ โดยสิทธิจะผูกติดอยู่กับ “แม่แบบเอกสาร หรือ Document Template”
 • สามารถกำหนดสิทธิในลักษณะ
  • บทบาทที่ได้รับ (คือ Role)
  • หน่วยงาน/กลุ่มงาน (คือ Group)
  • เจาะจงไปที่ตัวบุคคล (คือ User)
 • ผู้ดูแลระบบสามารถออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบ หรือ Auditing Reports ตามหัวข้อเหล่านี้ได้
  • Login / logout report
  • Cabinet activity report
  • Drawer activity report
  • Folder activity report
  • File activity report
 • ระบบจะมีสิทธิเหล่านี้ให้ใช้งาน
  • สิทธิเข้าใช้งานระบบ
  • สิทธิเข้าใช้ตู้เอกสาร
  • สิทธิเข้าใช้ฟิลด์อินเด็กซ์ (visible/invisible fields)
  • สิทธิค้นหาและเปิดเอกสาร (search document)
  • สิทธิแก้ไขข้อมูลอินเด็กซ์ (edit index)
  • สิทธิแก้ไขเอกสารด้วยการเพิ่มหน้าเอกสาร1 (change document)
  • สิทธิแก้ไขเอกสารด้วยการลบหน้าเอกสาร1 (remove document)
  • สิทธิในการเก็บข้อมูลเข้าระบบ (store document)
  • สิทธิการลบข้อมูล (delete document)
  • สิทธิในการพิมพ์ (print document)
  • สิทธิการนำเอกสารออกจากระบบและอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ เช่น เก็บเป็น .Doc เวลานำออกมาก็เป็น .Doc เช่นกัน (export document)
  • สิทธิการสร้าง แก้ไข และลบลิ้นชัก (create, modify and delete drawer)
  • สิทธิการสร้าง แก้ไข และลบโฟลเดอร์/แฟ้ม (create, modify and delete folder)
  • สิทธิการสร้าง เปิดดู และพิมพ์ บันทึกช่วยจำ (create, view and print memo history)
  • สิทธิการใช้เครื่องมือ “ออกรายงาน” (report builder)
  • สิทธิการใช้เครื่องมือ “นำข้อมูลออกไปยังสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก” (publish to cd/dvd)
  • สิทธิการกำหนดวันหมดอายุเอกสาร (modify expiry date)
   (
   1รองรับเฉพาะไฟล์ TIFF และ PDF)
 • ผู้ดูแลระบบสามารถออกรายงานตามกิจกรรมที่สนใจได้ โดยรายงานจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .xml
 • ผู้ปฏิบัติงานสามารถออกรายงานกิจกรรมที่ตนเองได้กระทำไปในระบบได้ โดยรายงานจะอยู่ในรูปแบบนามสกุล .xml
 • สามารถออกรายงาน ในลักษณะเชิงเปรียบเทียบได้ (Matrix) เช่น ออกรายงานของกิจกรรมการลบเอกสาร ของผู้ใช้งานที่ชื่อ นายสมศักดิ์ เป็นต้น
 • สามารถเลือกเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES-256 บิต ให้กับไฟล์เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ภายในระบบได้
 • มีกระบวนการเพื่อการสำรองข้อมูลดัชนี หรือ ก็คืออินเด็กซ์ของเอกสารจะมีการเก็บข้อมูลไว้ในสถานที่เดียวกับตัวไฟล์เอกสารโดยไฟล์สำรองดัชนีที่ว่านี้จะถูกเก็บในรูปแบบของ XML
 • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถดูข้อมูลสิทธิที่ตนเองได้รับ โดยดูผ่านโปรแกรมที่ทำงานแบบ Desktop Client
 • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถดูข้อมูลสิทธิที่ตนเองได้รับ โดยดูได้ทั้งโปรแกรมที่ทำงานแบบ Web Client
การจัดการเอกสารภาพ (Image File)

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • สามารถต่อพ่วงกับสแกนเนอร์ยี่ห้อต่างๆ โดยผ่าน TWAIN Driver
 • สามารถสแกนเอกสารแบบทีละหน้าได้ (Simplex)
 • สามารถสแกนเอกสารต่อเนื่องได้ (Multi page)
 • สามารถสแกนเอกสารแบบหน้า หลัง พร้อมกันได้ (Duplex)
 • สามารถสร้างคำบรรยายประกอบให้กับ แต่ละไฟล์เอกสารได้ (Comments)
 • สามารถบันทึกไฟล์ที่มาจากการสแกนให้เป็น Tiff, Multipage Tiff ได้
 • สามารถบันทึกไฟล์ที่มาจากการสแกนให้เป็น JPG, BMP ได้
 • สามารถบันทึกไฟล์ที่มาจากการสแกนให้เป็น PDF ได้
 • สามารถเพิ่ม แทรก ทับหน้าเอกสารเดิม ด้วย การสแกน (Scan) โดยรองรับการทำงานกับเอกสารชนิด TIFF และ PDF
 • สามารถเพิ่ม แทรก ทับหน้าเอกสารเดิม ด้วย การนำข้อมูลเข้า (Browse) โดยรองรับการทำงานกับเอกสารชนิด TIFF และ PDF
 • รองรับการแสดงไฟล์ภาพชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ Tiff, Bmp, Gif, Jpg, Png, Pdf และ DjVU ได้
 • รองรับการแสดงไฟล์รูปภาพที่มาจากกล้องดิจิตอลที่มีนามสกุล .CR2, .NEF
 • สามารถย่อ – ขยายเอกสารรูปภาพ แบบ Zoom In / Zoom Out
 • สามารถย่อ – ขยายเอกสารรูปภาพ แบบ Actual Size, Fit width, Fit height ได้
 • สามารถกำหนดพิกัด และเปอร์เซ็นต์ของการ ย่อ-ขยายรูปภาพได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ภาพ แบบระบุหน้าที่ต้องการพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ทั้งหมด
 • มีมุมมองแบบ Thumbnail และ Filmstrip ให้เลือกใช้งานเมื่อต้องการดูเค้าโคร่งเอกสารแบบย่อส่วน
การจัดการเอกสารเชิงธุรกิจ (Soft File)

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • สามารถ แสดง ไฟล์ข้อมูลของ Microsoft Office ทั้ง 2007 และ 2010 เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้
  (ที่เครื่องลูกข่ายต้องติดตั้งโปรแกรม
  XPS Viewer ไว้ก่อนแล้ว)
 • สามารถ สร้าง และ แก้ไข ไฟล์ข้อมูล Microsoft Office ทั้ง 2007 และ 2010 เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้
  (ที่เครื่องลูกข่ายต้องติดตั้งโปรแกรม
  Microsoft Office และโมดูล DocnFlowTM MSOFFICE Add-in ไว้ก่อนแล้ว)
 • สามารถ เก็บเอกสารจาก Microsoft Outlook เข้าสู่โปรแกรม DocnFlowTM ได้โดยตรง
  (ที่เครื่องลูกข่ายต้องติดตั้งโปรแกรม
  Microsoft Office และโมดูล DocnFlowTM MSOFFICE Add-in ไว้ก่อนแล้ว)
 • สามารถเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่สร้างมาจากรุ่น 2007 และ 2010 เช่น Word, Excel และ PowerPoint เข้าสู่โปรแกรม DocnFlowTMได้โดยสั่งงานผ่านทาง DocnFlowTM Ribbon Bar
  (ที่เครื่องลูกข่ายต้องติดตั้งโปรแกรม
  Microsoft Office และโมดูล DocnFlowTM MSOFFICE Add-in ไว้ก่อนแล้ว)
 • สามารถ แสดงและแก้ไข ข้อมูลภายในไฟล์นามสกุล PDF ได้
  (แก้ไขในที่นี้คือ สามารถเพิ่ม และ
  \หรือ ลบหน้าเอกสารในไฟล์ PDF เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ข้อความในแต่ละหน้าเอกสารของ PDF ได้)
 • สามารถ แสดงและแก้ไข ข้อมูลภายในไฟล์นามสกุล TIFF ได้
  (แก้ไขในที่นี้คือ สามารถเพิ่ม และ
  \หรือ ลบหน้าเอกสารในไฟล์ TIFF เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ข้อความในแต่ละหน้าเอกสารของ TIFF ได้)
การจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • สามารถสร้างโครงสร้างลำดับชั้นของลิ้นชัก และแฟ้ม แบบมือ (หรือ manual ได้)
 • สามารถสร้างโครงสร้างลำดับชั้นของลิ้นชัก และแฟ้ม แบบอัตโนมัติโดยการใช้โครงสร้างข้อมูลในไฟล์ประเภทข้อความ .txt
 • สามารถจัดเก็บเอกสารภาพ ด้วยการสแกนจากเครื่องสแกนเนอร์
 • สามารถจัดเก็บเอกสารภาพ การนำเข้าแบบ “Browse” และ “ลากและวาง หรือ Drag & Drop” ได้
 • สามารถจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้งานอย่างทั่วๆไปได้ ตัวอย่างเช่น MS Office, Html, PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP, Avi, Mp3, CAD Files เป็นต้น
 • ดัชนีต่างๆ ที่ผู้ใช้งานกำหนดเข้าไป ผ่าน “แม่แบบเอกสาร หรือ Document Template” ระบบจะนำเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • ดัชนีที่เกิดขึ้นอัตโนมัติในการเก็บข้อมูล ซึ่งระบบเป็นผู้สร้างให้มีดังนี้ ผู้สร้าง วันที่สร้าง วันที่แก้ไข ขนาดไฟล์ และนามสกุลไฟล์
 • ไฟล์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานนำเก็บเข้าระบบ จะถูกนำเข้าไปเก็บใน อุปกรณ์ประเภท DAS หรือ NAS หรือ SAN ได้
 • ภายใน 1 ชุดอินเด็กซ์ หรืออาจจะเรียกว่า 1 รายการข้อมูล ระบบอนุญาตให้เก็บไฟล์ที่มีชนิดของไฟล์ที่แตกต่างกันได้ เช่น เก็บไฟล์ PDF ไฟล์Tiff และ ไฟล์Doc ไว้ในรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับ “ใบกำกับภาษีของบริษัท เอ็นทูเอ็น” เป็นต้น
 • สามารถกำหนดข้อความเพื่อใช้ระบุตรงไปถึง ไฟล์เอกสารได้
  (ในระบบ DocnFlowTM จะเรียกว่า comment)
 • สามารถกำหนดข้อความเพื่อใช้ระบุตรงไป หน้าเอกสารที่เป็นนามสกุล TIFF และ JPG
  ได้(ในระบบ DocnFlowTM จะเรียกว่า comment)
 • สามารถกำหนดตำแหน่ง หรือสถานที่ที่ ใช้เก็บไฟล์เอกสารให้กับแต่ละตู้เอกสารได้อย่างอิสระ แยกออกจากกัน เช่น
  • ตู้เอกสาร#1 กำหนดที่เก็บไฟล์ ไปอยู่บนไดรฟ์ C
  • ตู้เอกสาร#2 กำหนดที่เก็บไฟล์ ไปอยู่บนไดรฟ์ D
  • ตู้เอกสาร#3 กำหนดที่เก็บไฟล์ ไปอยู่บนไดรฟ์เครือข่ายที่เป็นแบบ SAN เป็นต้น
การสืบค้นข้อมูลภายในระบบ

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • การเข้าสืบค้นเอกสารในแต่ละตู้ ผู้ใช้งานจะถูกจำกัดสิทธิตามที่ตนเองได้รับมาของแต่ละตู้เอกสาร
 • เลือกมุมมองการเข้าถึงเอกสารแบบ Folder/Tree View บนโปรแกรมลูกข่ายแบบ Windows และ Web ได้
 • เลือกมุมมองการเข้าถึงเอกสารแบบ Fields View บนโปรแกรมลูกข่ายแบบ Windows และ Web ได้
 • สามารถเรียกรายการอินเด็กซ์ทั้งหมดในระดับตู้เอกสารได้
 • สามารถเรียกรายการอินเด็กซ์ทั้งหมดในระดับ ลิ้นชักได้
 • สามารถเรียกรายการอินเด็กซ์ทั้งหมดในระดับ โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยๆภายในได้
 • สามารถสืบค้นคำที่ไปตรงกับส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฎ บนลิ้นชัก หรือ โฟลเดอร์ หรือโฟลเดอร์ย่อย และนำมาสรุปเป็นรายการให้เลือก เพื่อเข้าสืบค้นไปแต่ละรายการที่ตรงกับเงื่อนไขของการสืบค้นได้
 • สามารถเรียกรายการอินเด็กซ์ที่ถูกนำเก็บไว้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ และ ไม่เกิน1เดือนได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ “กุล่มดัชนี/อินเด็กซ์” เพื่อใช้อ้างอิง ถึงกลุ่มของเอกสารที่เก็บภายในระบบได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ “กลุ่มดัชนี/อินเด็กซ์ ตั้งต้น”ซึ่งระบบได้เป็นผู้สร้างให้โดยอัตโนมัติ เช่น วันที่จัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
 • สามารถระบุเงื่อนไขการสืบค้นข้อมูล แบบใช้ตัวดำเนินการชนิด OR และ AND ได้
 • สามารถระบุเงื่อนไขการสืบค้นข้อมูล แบบใช้ตัวดำเนินการชนิด OR…Not และ AND…Not ได้
 • สามารถสืบค้น ข้อความ หรือประโยคที่ได้บรรยายแนบติดไปกับไฟล์เอกสารได้ (Comment)
 • สามารถสืบค้นเอกสาร หรือกลุ่มอินเด็กซ์ที่สนใจ ซึ่งเก็บไว้ภายในตู้เดียวกัน (Single Cabinet) ได้
 • สามารถสืบค้นเอกสาร หรือกลุ่มอินเด็กซ์ที่สนใจ ซึ่งเก็บไว้หลายตู้ในเวลาเดียวกันได้ (Multiple Cabinet Cross Search)
 • สามารถสืบค้นข้อมูลคุณสมบัติของไฟล์เอกสาร หรือ File Properties ได้ เช่น สืบค้นด้วยการใช้ชื่อไฟล์ หรือ วันที่เก็บไฟล์เข้าระบบ
 • สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ “คำที่สนใจที่น่าจะปรากฎในเนื้อหาของเอกสาร หรือที่นิยมเรียกว่า Full Text Search” ได้
 • สามารถใช้คำว่า AND ร่วมกับ “คำที่สนใจที่น่าจะปรากฎในเนื้อหาของเอกสาร”เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสืบค้นได้
 • สามารถใช้คำ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขของการสืบค้นรายการข้อมูลที่ตรงกันกับ คำใดคำหนึ่ง ของกลุ่มคำนั้น
 • สามารถสืบค้นเนื้อความภาษาไทย ในเอกสารนามสกุล PDF, TIFF, JPG, PNG, BMP ได้
 • สามารถสืบค้นเนื้อความภาษาไทย ในเอกสารนามสกุล TXT, HTML, DOCX, XLSX, PPTX ได้
 • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการอินเด็กซ์ต่างๆที่ถูกลบไปแล้วขึ้นมาได้ ผ่านเมนูคำสั่ง Recycle Bin
 • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกคืนรายการอินเด็กซ์ต่างๆที่ถูกลบไปแล้วขึ้นมาได้
  (ผ่านเมนูคำสั่ง Recycle Bin และ Restore)
 • ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ Delete Document สามารถลบรายการอินเด็กซ์ต่างๆที่บ่งบอกว่าถูกลบไปได้แล้วได้แบบลบถาวร
  (ผ่านเมนูคำสั่ง Recycle Bin และ Empty Bin)
 • ระบบสามารถแสดงรายการเอกสารที่มีผู้ใช้งานเรียกขึ้นมาใช้งานมาก 10 อันดับแรกได้ (Top Ranking)
การควบคุมระบบ

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • ผู้ดูแลระบบจะสามารถให้สิทธิระดับผู้ดูแลระบบ แก่บัญชีรายผู้ใช้งานรายอื่นๆได้
 • สิทธิระดับผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถสร้างตู้เอกสาร และสิทธิในการใช้งานของตู้เอกสารนั้นๆ
 • การกำหนดค่าต่างๆให้กับระบบนั้น จะกระทำบนโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานแบบ Windows App ได้เท่านั้น
 • ระบบประกอบไปด้วยหน่วยบริการที่ดูแล และให้บริการงานเฉพาะด้านอยู่ 3 หน่วยคือ
  • หน่วยบริการเพื่อการตรวจสอบตัวตน และ สิทธิต่างๆ เรียกว่า Authentication Service
  • หน่วยบริการเพื่อให้บริการเข้าถึงไฟล์เอกสาร เรียกว่า File Service
  • หน่วยบริการเพื่อให้บริการเข้าถึงเนื้อความในไฟล์เอกสาร เรียกว่า Content Service
 • การสื่อสารระหว่างเครื่องผู้ให้บริการ กับเครื่องผู้รับบริการ ที่สื่อสารผ่านตัวกลางแบบ TCP/IP จะมีหมายเลขไอพี และหมายเลขพอร์ตที่ระบบจะต้องใช้งานตลอดเวลา ที่ชัดเจน
 • การสื่อสารระหว่างเครื่องผู้ให้บริการ กับเครื่องผู้รับบริการ ที่สื่อสารผ่านตัวกลางแบบ HTTP จะใช้บริการของ Microsoft Internet Information Server V7.0 ขึ้นไป
 • มีส่วนงานที่คอยบันทึกประวัติการทำงานของผู้ใช้แต่ละคนอย่างอัตโนมัติ
 • มีคำสั่งที่ใช้เพื่อเรียกดูประวัติการทำงานและสรุปออกมาเป็นรายงานอย่างง่ายในรูปแบบของ XML
 • มีคำสั่งเพื่อเรียกรายงานโครงสร้างการจัดเก็บ (แสดงภาพของ ตู้เอกสาร ลิ้นชัก โฟลเดอร์) โดยสามารถเรียกดูได้จากโปรแกรมลูกข่าย และสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Cabinet Properties)
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ (System Audit Trails) ซึ่งผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคล (Individual Audit Trails) ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ แต่จะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น
 • ข้อมูลประเภทประวัติของกิจกรรม หรือ Audit Trails ต่างๆ สามารถเปิดได้จากโปรแกรมแบบ Window
 • ระบบสามารถตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานที่ทำงานผ่านเข้ามาจากโปรแกรมแบบ Windows และ แบบ Web ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น หากไม่มีการทำงานเกิดขึ้นที่ฝั่งลูกข่ายภายใน 30 นาที ระบบจะตัดการเชื่อมต่อนั้นทันที เป็นต้น
 • ผู้ดูแลระบบสามารถตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานที่ทำงานผ่านเข้ามาจากโปรแกรมแบบ Windows และ แบบ Web ได้
การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติในโปรแกรม DocnFlow TM

 • ติดต่อกับเครื่องสแกนเนอร์ชนิด Flatbed และ Auto Feed
  (ผ่าน twain driver ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งมักจะทำงานอยู่บนระบบ Windows OS)
 • Storage Device ชนิดต่างๆ เช่น CD, DVD, Disk Array เป็นต้น
  (ไม่ได้ติดต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้โดยตรง ระบบ DocnFlowTM จะ export ข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Folder Structure จากนั้นก็สามารถใช้โปรแกรม บันทึกข้อมูลลง CD/DVD มาเขียนอีกครั้งด้วยผู้ใช้งานเอง อาทิเช่น โปรแกรม Imgburn ซึ่งเป็น Free License)
โมดูลเสริมที่มีอยู่ในชุด และซื้อขยายเพิ่ม

DocnFlowTM Additional Modules as bundled
& can be purchased as demand changed

Vault +

 • DocnFlowTM Audit Trail Reports
  เป็นโมดูลที่สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ระบบสร้าง “รายงานสรุป” ตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้ โดยจะสร้างผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ XML ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้ “ตัวกรอง หรือ Filter” เมื่อนำไฟล์นี้ไปเปิดใช้งานในโปรแกรมจำพวก Spread Sheet เช่น MS EXCEL เป็นต้น

มีในชุด

 • DocnFlowTM Publish to CD/DVD
  เป็นโมดูลที่สามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ภายในระบบ DocnFlowTM ออกมาไว้บนสื่อประเภท CD หรือ DVD ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่า
 • การบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งจะให้นำสิทธิติดไปด้วยหรือไม่
 • ข้อมูลที่อยู่บนสื่อ CD/DVD ยังคงถูกเข้ารหัสไว้เช่นเดียวกับที่อยู่บนเครื่อง Server ดังนั้นไฟล์ หรือข้อมูลต่างๆ จะต้องเปิดผ่านโปรแกรมเพื่อการสืบค้นซึ่งเรียกว่า DocnFlowTM Searcher ซึ่งจะมีชุดติดตั้งมาให้ภายในแผ่นโปรแกรม
 • ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นจากแผ่นโดยตรง หรือสำเนาข้อมูลทั้งหมดลงบนฮาร์ดดิสก์ท้องถิ่นก็ได้

มีในชุด

 • DocnFlowTM Import Scheduler with limited 3 Tasks
  เป็นโมดูลที่สามารถกำหนดได้ว่า “ไฟล์เอกสารใด หรือกลุ่มของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นามสกุลต่างๆ ซึ่งบรรจุไว้ภายในโฟลเดอร์หนึ่งๆ จะถูกนำเก็บเข้าตู้เอกสารที่สอดคล้องกับกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ” โมดูลนี้สามารถกำหนดเงื่อนไขของการจัดเก็บอัตโนมัติ (Task) ได้ดังนี้
 • แบบให้ทำงานด้วยมือ (Run Once) คือ จะทำงานเมื่อมีผู้ใช้งานมากดปุ่มสั่งทำงาน
 • แบบตารางเวลาที่กำหนด (Time Schedule) คือ จะทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้เริ่มงานอัตโนมัติ
 • แบบทันทีทันได้หากเงื่อนไขเป็นจริง (Watching Folder) คือ จะทำงานเมื่อมีไฟล์เอกสารเข้ามาที่โฟลเดอร์ถูกจ้องมอง

 

มีในชุด

 • DocnFlowTM Web Search
  เป็นโมดูลรองรับการเข้าใช้งานระบบ DocnFlowTM ผ่านทาง HTTP ซึ่งจะสามารถสืบค้นเอกสารในระบบ DocnFlowTM ทาง Web Browser ชั่นนำเช่น Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome ได้ (ที่เครื่องไคลเอนต์ต้องอนุญาตให้ติดตั้ง Microsoft Silverlight ด้วยเพื่อการเปิดไฟล์รูปภาพได้อย่างสมบูรณ์ )

 

ซื้อเพิ่ม