fc-product-videoซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture คือ โซลูชั่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถขยายความสามารถของการประมวลผลเอกสาร และ ทำงานเพื่อจับข้อมูลบนเอกสารภาพ มีความชาญฉลาดด้านการแยกชุดเอกสาร หรือกลุ่มของข้อมูลที่มีความสำคัญออกมาได้จากทั้งเอกสารที่สแกนผ่านเครื่องสแกน หรือ เอกสารในรูปแบบของอีเมล์ เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ หรือนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆขององค์กรก็ได้เช่นกัน

pdf-download-icon-24px ABBYY FlexiCapture Brochure

OverviewFeaturesHow it worksCustomizationVideo TutorialsSpecifications
benefits-103l-77x77 benefits-103l-77x77 benefits-102b-77x77

ผลตอบแทนเร็ว, ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่เข้ามาไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหน หรือหลากหลายรูปแบบก็ตาม จะถูกประมวลผล จัดหมวดหมู่ และ นำส่งผลลัพธ์ ได้อย่างอัตโนมัติ

พร้อมส่งข้อมูล, การตัดสินใจ และ
การดำเนินการต่างๆ

ด้วยวงรอบการประมวลผลที่สั้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า และความถูกต้องที่อยู่ในระดับสูง มันจึงง่ายมากที่จะส่งข้อมูลได้ก่อนถึงเส้นตาย คิดและลงมือทำได้อย่างสอดคล้อง

 

ควบคุม, คาดการ และ
ปฏิบัติตาม

ด้วยฐานรากของซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้เตรียมเครื่องมือเพื่อการควบคุมงาน การออกรายการ และแผงควบคุมเพื่อใช้แสดงสถานะงานต่างๆ

fc-white-paper-new

คุณค่าของการจับภาพอัจฉริยะในการแปลงข้อมูลดิจิทัล

ดาวโหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาถึงการจับข้อมูลอันชาญฉลาด ด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถให้โปรแกรมเกิดการเรียนรู้ เร่งให้เกิดการแปลงข้อมูลดิจิทัลของกระบวนการทางธุรกิจต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่สำคัญใหม่ๆ

features-103v-55x55แยกข้อมูลที่สนใจ จากหลากหลายแหล่งที่มา

ไม่สำคัญหรอกว่า เอกสารที่ต้องการจับข้อมูลจะมาในรูปแบบไหน จำนวนเท่าไหร่ และมาจากช่องทางไหนบ้าง มันจะถูกจับได้อย่างตรงจุดที่ต้องการ

features-104v-55x55 จัดชุดเอกสารแบบหลายระดับชั้น

พิจารณาจากเค้าโครง และเนื้อหาของเอกสาร การจะสามารถทำการจัดกลุ่ม หรือแยกชุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องการจัดเรียง และทำฉลากติดด้วยมือก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป

features-101v-55x55การตรวจสอบข้อมูล และควบคุม

เมื่อข้อมูลได้ถูกจับออกมาแล้ว มันจะถูกตรวจสอบอย่างอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และตรงตามข้อปฏิบัติตาม ส่วนควบคุมพิเศษต่างๆ ยังช่วยป้องกันการฉ้อโกงได้

features-102v-55x55การเข้าถึงตัวข้อมูล และกระบวนการ

เครื่องมือสำหรับการตรวจตราที่มีให้ใช้งาน และการออกรายงานให้กับข้อมูลเฉพาะที่สำคัญๆ ทำให้เห็นกระบวนการงานต่างๆได้อย่างโปร่งใส และคาดเดาได้โดยง่าย

Page-ABBYY-FC12-CaseStudies

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ABBYY FlexiCapture เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับขยายขนาดได้ และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถขยายได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ นำเสนอรุ่นของการติดตั้งเป็น 2 แบบ คือ แบบทำงานเบ็ดเสร็จเครื่องเดียว หรือ Standalone และแบบแยกกันทำงานระหว่างเครื่องแม่ข่าย และเครื่องสถานีลูกข่าย หรือ Distributed ซึ่งชุดการติตั้งทั้งสองจะอยู่ใน package การติดตั้งเดียวกัน เพียงแต่เลือกใช้งานว่าจะใช้งานรุ่นไหนระหว่างการติดตั้งเท่านั้นเอง FlexiCapture สามารถเริ่มต้นด้วยการติดตั้งแบบ Standalone และจากนั้นก็โยกย้ายไปยังระบบกระจายสถานี หรือ Distributed เต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่

Standalone Edition

แบบ Standalone

 • เหมาะกับปริมาณงาน และลักษณะการทำงานขององค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง หรือ งานตามแผนกต่าง ๆ
 • เหมาะกับการทำงานอยู่ในจุดๆเดียว สถานที่เดียว
 • เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานเพียงลำพัง

ABBYY FlexiCapture Standalone

สำหรับชุดซอฟต์แวร์รุ่น Standalone นี้ จะเหมาะกับปริมาณงาน และลักษณะการทำงานขององค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง หรือ งานตามแผนกต่าง ๆซึ่งมีปริมาณเอกสารต่อวัน หรือ ต่อเดือนที่ไม่มากนัก และซอฟต์แวร์ก็มักจะถูกติดตั้ง และ ใช้งานภายในสำนักงาน ณ สสถานที่ใด สถานที่หนึ่งไปตลอด การติดตั้งซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมา ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์ทางด้านเครือข่าย หรือ ระบบความปลอดภัยอะไรมากมาย ให้ยุ่งยากซับซ้อน และในชุดนี้ก็ได้ตระเตรียมความสามารถต่างๆเพื่องานสแกนและจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารอย่างครบครัน

การตั้งค่าโครงการต่างๆทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้สำหรับ FlexiCapture Standalone ก็สามารถนำไปใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบชุดกระจายสถานี หรือ Distributed ได้ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยลดการหยุดทำงานในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงระบบ ลดเวลา และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวของระบบใหม่ ลงไปอย่างมาก

คุณสมบัติที่โดดเด่น

 • ง่ายต่อการติดตั้ง และนำไปใช้งานจริง
 • การติดตั้ง และการดำเนินการทั้งหมดจะถูกดำเนินการภายในเครื่องคอมฯเพียงเครื่องเดียว
 • ง่ายต่อการกำหนดความปลอดภัย และสิทธิในการใช้งานแต่ละสถานี
 • เข้าใจง่าย และ เป็นเวิร์คโฟร์เต็มระบบ
 • มีการประมวลผลเชิงสถิติแบบง่าย

2020_N2NSP_ABBYYFC_Diagram_Standalone

Distributed Edition

แบบ Distributed

 • เหมาะกับปริมาณงาน และลักษณะการทำงานขององค์กรขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่, โครงการใหญ่ๆของหน่วยงานรัฐบาล หรือ ธุรกิจเพื่องานบริการสแกนและจัดทำไฟล์ภาพ ข้อมูลดิจิตอล
 • เหมาะกับสำนักงานที่ตั้งอยู่ต่างตำแหน่ง หรือ ต่างภูมิภาค และต้องการทำงานแบบรวมศูนย์
 • ผู้ใช้งานหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนงานตั้งแต่นำเอกสารเข้าซอฟต์แวร์ จนได้ข้อมูลสุดท้ายที่สนใจ

ABBYY FlexiCapture Distributed

สำหรับชุดซอฟต์แวร์รุ่น Distributed นี้ จะเหมาะกับปริมาณงาน และลักษณะการทำงานขององค์กรขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่, โครงการใหญ่ๆของหน่วยงานรัฐบาล หรือ ธุรกิจเพื่องานบริการสแกนและจัดทำไฟล์ภาพ จัดรูปแบบข้อมูลดิจิตอลเพื่อนำเข้าสู่ระบบ ERP, CRM หรือ RPA สำหรับองค์กรที่ต้องการกระจายงานออกไปยังสถานีเฉพาะงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพที่สุด มีความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้แต่ละสถานี

FlexiCapture Distributed มอบฟังก์ชันการจับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์ ที่ปรับขนาดของซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลในสภาพแวดล้อมเครือข่ายแบบกระจายตัว มันมีชุดส่วนประกอบเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยความสามารถด้านแบ่งปันภาระงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดการผลิตสูงสุด และสถานีงานที่ทำบนเครื่องลูกข่ายได้แบ่งหน้าที่ออกอย่างชัดเจน เช่น สถานีเพื่อการตั้งค่าระบบโดยผู้ดูแลระบบสถานีเพื่องานสแกน และนำข้อมูลเข้าระบบ, สถานีเพื่อการตรวจสอบ และตรวจตราการทำงานองค์รวมของซอฟต์แวร์ เป็นต้น

คุณสมบัติที่โดดเด่น

 • ติดตั้งองค์ประกอบซอฟต์แวร์แบบกระจายศูนย์ ซึ่งจะมีการกำหนดเครื่องที่ทำงานแบบ Server และ Client ชัดเจน
 • สามารถขยายระบบในส่วนของหน่วยประมวลผลภาพไปยังเครื่องที่มีสมรรถสูงได้ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบกระจายงาน และ ให้เกิดความทนทานต่อการเสียหายในเชิงซอฟต์แวร์ได้
 • ปรับแต่งเวิร์คโฟร์ได้เต็มรูปแบบ
 • เชื่อมต่อกับนโยบายความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการวินโดว์ และ การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานขั้นสูงได้
 • ผู้ที่ทำงานกับเอกสารสามารถสแกน และ นำไฟล์เอกสารภาพเข้าระบบผ่านทาง Web UI ได้
 • ผู้ที่ทำการตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถทำงานผ่านทาง Web ได้
 • เมื่อสแกนเอกสารเข้าระบบ จะใช้เทคโนโลยี ClickOnce และ Web App เพื่อทำงานให้ได้เหมือนทำงานกับ Windows App
 • การตรวจตรากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน FlexiCapture, การดูข้อมูลเชิงสถิติ และการสร้างรายงาน จะมีให้ใช้งานโดยผ่านทาง Web ได้
 • มี Web Service API ให้ใช้งาน

2020_N2NSP_ABBYYFC_Diagram_Distributed

เพิ่มเติม, สำหรับองค์กร หรือ หน่วยงานที่ต้องการทำงานสแกนทันทีที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่รองรับผู้ติดต่อ จะได้รับประโยชน์จากการใช้โมดูลที่เรียกว่า Web Capture ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติเพื่องานสแกน และงานตรวจสอบข้อมูล อยู่ภายใต้หน้าต่างโปรแกรมที่ทำงานบน Web เดียวกัน

เรื่องราวของลูกค้า

case-study-video-edocs-2-362x198

เมื่อเร็วๆนี้ e-Docs UK ได้ทำการพิสูจน์โซลูชั่นกระบวนการจัดส่งให้กับลูกค้าของพวกเขา, NFT Distribution , ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลอย่าง ABBYY

case-study-video-banque-populaire-362x198

Banque Populaire de l’Ouest ได้ทำการแปลง และ แยกกลุ่มเอกสารขอสมัครบัตรเครดิต ซึ่งมาจากหลากหลายช่องทาง ให้เป็นดิจิทัล

case-studies-pepsico

PepsiCo มองหาโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูล เพื่อที่จะ ขจัดเวลา กับกำลังคนที่ต้องใช้ไปกับงานประมวลผลเอกสารใบกำกับภาษี และการป้อนข้อมูลเครดิตเข้าสู่ระบบ SAP แบบมือ

เพิ่มเติมเรื่องราวของลูกค้า>

20200128_N2NSP_FC_Features_02

features-101v2-33x33การเรียนรู้อย่างอัตโนมัติ

ความสามารถใหม่ในการเรียนรู้อัตโนมัติช่วยเร่งเวลาในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกระบบเพื่อประมวลผลเค้าโครงเอกสารที่มีความยืดหยุ่นหรือไม่แน่นอนและในขณะนั้นผู้ดำเนินงานยังคงสามารถควบคุม, แก้ไข, ปรับปรุง หรือยกเลิกผลของการเรียนรู้อัตโนมัติได้ ระบบจะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตามผลตอบรับ จากผู้ใช้งานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ขั้นสูงของABBYY และการประมวลผลลักษณะของภาษาตามธรรมชาติ (Natural Language processing) ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และบำรุงรักษาระบบลดลงไปอย่างมาก

features-125v-33x33การจำแนกประเภทขั้นสูง

สนับสนุนองค์กรของคุณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพราะทุกการสื่อสารที่เข้ามานั้นจะถูกจำแนกตามรูปแบบ และเนื้อหาเพื่อใช้สำหรับตรวจจับประเภทเอกสารทุกประเภท นำไปสู่การตอบสนองที่เร็วขึ้น และสามารถดำเนินการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการจำแนกประเภทประกอบด้วยการจำแนกภาพซึ่งใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เชิงลึกแบบเครือข่ายประสาทเทียม (Convolutional Neural Networks) ช่วยให้สามารถจัดเรียงเอกสารตามรูปลักษณ์หรือรูปแบบและการจำแนกข้อความ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อความเชิงสถิติและความหมาย ABBYY FlexiCapture อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แยกกัน หรือใช้ประโยชน์จากทั้งคู่ร่วมกันได้

20200128_N2NSP_FC_Features_03

features-111v2-33x33 ประสิทธิภาพระบบที่สามารถยกระดับและปรับขนาดได้

FlexiCapture สามารถปรับขนาดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเมื่อใช้งาน เพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งแบบประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและประมวลผลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการประมวลผลเอกสารมากกว่า 1 ล้านฉบับต่อวันหรือ 1,000 หน้าต่อนาที สถาปัตยกรรมของ FlexiCapture ก็สามารถปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ ซึ่งสามารถควบคุมการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์, โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย และส่วนของผู้ดำเนินการ ผ่านการกำหนดค่าและจัดการแบบรวมศูนย์

features-107v2-33x33สนับสนุนข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

SLA เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในการติดตามและการวิเคราะห์การดำเนินการ ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถประมวลผลและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของขั้นตอนการประมวลผลและปรับเปลี่ยนลำดับของเอกสารในคิว เพื่อเร่งให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนดเพื่อตอบสนองการประมวลผลและระยะเวลาที่ต้องการของคุณระบบจะทำการจัดส่งข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบของรายงานตามมาตรฐาน และแดชบอร์ด

features-106v2-33x33 จัดสรรระบบให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานของแต่ละสภาพแวดล้อม Multi-tenancy

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและแยกออกจากกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานของผู้เช่าแต่ละราย ใช้เครื่องมือในการดูแลระบบแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลในกลุ่มงานที่หลากหลาย โดยใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง

features-108v2-33x33 การจัดการเอกสารตามกรณีของการใช้งาน

ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ทำให้สามารถกำหนดลักษณะการดำเนินงานสำหรับเอกสารแต่ละชุดไว้ล่วงหน้าได้ เช่นงานจำนอง, งานประกันภัย หรืองานทางด้านการเงินสามารถตรวจสอบใบประกันหลายฉบับหรือไฟล์ของการจำนองเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรณีการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

features-123v-33x33 โซลูชั่นเดียวสำหรับประมวลผลกับทุกประเภทเอกสาร

ด้วยการวิเคราะห์เอกสารที่มีความซับซ้อน FlexiCapture จึงสามารถตรวจจับประเภทของเอกสารที่แน่นอน (สเปรดชีต, รูปภาพ, โลโก้ เป็นต้น) และพื้นที่อื่นภายในเอกสารแม้ว่าจะมีข้อความไม่สามารถอ่านได้ปรากฎอยู่ ไฟล์ Word,Excel, PDF, เนื้อหาของอีเมล, รูปภาพจากการสแกน และเอกสารดิจิตอล ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถประมวลผลได้ด้วยลักษณะการดำเนินงานเดียวกัน

features-109v2-33x33 การปกป้องข้อมูลหลายระดับ

สามารถซ่อนข้อมูลต่างๆที่เป็นความลับภายในเอกสารโดยใช้วิธีการที่ต่างกันระหว่างการแลกเปลี่ยนและการตรวจสอบข้อมูลตามสิทธิการเข้าถึงของผู้ดำเนินงานที่แตกต่างกัน รวมถึง HTTPs มีการเข้ารหัสแบบสองทิศทางระหว่างผู้ใช้ และเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการโจมตีโดยการสกัดกั้นและการปลอมแปลงข้อมูล

features-102v2-33x33 เครื่องมือการตรวจสอบและวิเคราะห์ขั้นสูง

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณในการวิเคราะห์การประมวลผลเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพและ จัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรหรือแพ็กเกจเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพ และลดปัญหาเรื่องคอขวด

features-103v2-33x33 ช่องทางของการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย

การรองรับช่องทางการนำเข้าที่หลากหลายนี้ทำให้สามารถประมวลผลกับเอกสารกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายเช่น เครื่อง MFPs, เครื่องสแกนเอกสาร, อีเมล, Hot Folders และสมาร์ทโฟนได้ด้วยลักษณะการดำเนินงานเพียง 1 เดียว

features-110v2-33x33 ประมวลผลภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน

การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของข้อมูลและความเร็วในการประมวลผล มั่นใจได้ว่าภาพถ่ายที่อัปโหลดจากสมาร์ทโฟนจะมีคุณภาพสูงเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือที่มีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย จากนั้นจะมีรายงานยืนยันแจ้งให้ทราบเมื่ออัปโหลด ภาพถ่ายเสร็จสิ้น และประมวลผลอย่างถูกต้อง

20200128_N2NSP_FC_Features_04

features-127v-33x33 เริ่มได้เร็ว

ประมวลผลเอกสารของคุณใน FlexiCapture ก่อนที่จะนำไปใช้กับระบบงานจริง ด้วยวิธีการง่าย คือ นำตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เข้าสู่ระบบ และให้ระบบทำการเรียนรู้ จัดกลุ่มและแยกแยะข้อมูลในเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

features-121v-33x33 รองรับเว็บบราวเซอร์ได้หลากหลาย

FlexiCapture ที่ทำงานบนเว็บบราวเซอร์ ถูกออกแบบด้วย HTML5 จึงทำให้มีความเข้ากันได้กับโปรแกรม Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera หรือ จากค่ายอื่นๆ ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องปฏิบัติงานนั้นจะอยู่ภายบริษัท หรือ รีโมท หรือ เข้าทำงานผ่านทางเว็บบราวเซอร์ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกระจ่ายทั่วโลก จะสามารถ จัดการกระบวนการธุรกิจผ่านทางหน้าต่างโปรแกรมท่องเว็บได้อย่างทันทีทันใด

features-128v-33x33 โซลูชั่นแบบแพ๊คเกจ

ด้วยกฎ และตรรกะ การแยกข้อมูล ที่ถูกสร้างไว้ให้ใช้งานในระบบ FlexiCapture ซึ่งสามารถทำงานกับเอกสารใบกำกับภาษี จึงไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อ พัฒนาชุดคำสั่งเพื่อจัดการกับเอกสารลักษณะนี้ใหม่ ทำให้ FlexiCapture พร้อมที่จะถูกนำไปประยุกต์ใช้งานกับเอกสาร หรือ กระบวนงานธุรกิจต่างๆได้ทันที โปรแกรมประยุกต์ที่พร้อมใช้งาน สามารถพัฒนาใช้จริงได้รวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก

features-125v-33x33 จัดชุดเอกสารอย่างอัตโนมัติ

เทคโนโลยีด้านการจัดชุดเอกสาร คือ การจัด หรือเรียงเอกสารให้ตรงตามประเภทของงาน เช่น เอกสารทางธนาคาร,เอกสารใบกำกับภาษี, เอกสารสัญญา เป็นต้น ซึ่งระบบของ FlexiCapture จะจัดเรียงเอกสารต่างๆที่เข้ามาโดยสามารถพิจารณาจากโครงร่างข้อมูลภายในเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือ ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร หรือสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มวิธีการแยกชุดเอกสารให้ได้อย่างอัตโนมัติ จากนั้นก็ส่งพวกมันออกไปยังปลายทาง ตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละตารางงาน

ทำงานอย่างไร

ABBYY FlexiCapture ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการไหลของกระบวนงาน ที่มีความแม่นยำสูง และสามารถขยายระบบได้เมื่อต้องการ มันมีการจับข้อมูลอย่างชาญฉลาด สามารถจัดหมวดหมู่ของเอกสารได้อย่างดีเยี่ยม และส่งถ่ายข้อมูลที่สำคัญๆ จากเอกสารที่มีข้อมูลแบบเป็นโครงสร้างชัดเจน และเอกสารที่มีดครงสร้างเป็นอิสระ ไปยังจุดหมายปลายทาง หรือผู้รับข้อมูลสุดท้ายได้อย่างถูกต้อง

 

06a-fc-how-it-works-input how-it-works-classification how-it-works-recognition 06c-fc-how-it-works-data-extraction 06e-fc-how-it-works-verification how-it-works-export
SNAG-002106g-fc-how-it-works-monitoring

 

 

06a-fc-how-it-works-inputจัดการเอกสารขาเข้าระบบอย่างอัตโนมัติ

ABBYY FlexiCapture สามารถประมวลผลกับไฟล์เอกสารต่างๆที่เข้ามาในระบบจากหลายแหล่งได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าไฟล์เอกสารเหล่านั้นจะเป็น ไฟล์เอกสารภาพ, ไฟล์แนบที่มาจากระบบอีเมล์, ข้อมูลในเนื้อความจากไฟล์นามสกุลเ TXT, EML, XLSX, VSD, HTML, DOCX, XLS, VSDX, DOC, PPTX, HTM, PPT, and RTF เหล่านี้

ไฟล์เอกสารดิจิตอลที่เกิดจากโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้สามารถทำงานร่วมได้

 • หากโปรแกรม Microsoft Office ได้ไว้ และมีการตั้งค่าอนุญาตให้ถูกเรียกใช้งานได้ และ มีการกำหนดให้ป้อนชื่อ และรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
 • หากโปรแกรม LibreOffice ได้ติดตั้งไว้ และมีการตั้งค่าอนุญาตให้ถูกเรียกใช้งานได้
 • ตัวแปลงที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบ ถ้าค่าด้านบนไม่สามารถใชงานได้

 

 

how-it-works-classificationจัดการจัดกลุ่มเอกสารอย่างอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีการจัดชุด หรือจัดกลุ่มของเอกสารที่มีอยู่ในโปรแกรม ABBYY FlexiCapture คุณจะสามารถทำการจัดเรียงเอกสารได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เอกสารใบขับขี่, เอกสารเชิงตัวเลขของธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวกับแบบภาษีแบบต่างๆ, เอกสารสัญญา, เอกสารใบกำกับภาษี และอื่นๆ และมันยังสามารถกำหนดวิธีการจัดกลุ่มเอกสารได้อีกด้วย เช่น จัดกลุ่มเอกสารใบกำกับภาษีที่มาจากบ. A, กลุ่มเอกสารใบกำกับภาษีที่มาจากบ. B เป็นต้น ได้อีกด้วย

ระบบเรียนรู้ได้ง่าย ทำให้มันสามารถดำเนินงานลักษณะที่เป็น จัดกลุ่มอัตโนมัติ เพียงแค่เตรียมกลุ่มตัวอย่างของเอกสารที่ต้องการให้โปรแกรม ABBYY FlexiCapture ทำการจับข้อมูลออกมา จากนั้นกำหนดจุดอ้างอิง หรือสร้างเงื่อนไขสำหรับการจัดกลุ่มเอกสารในแต่ละกลุ่ม ว่าอะไรคือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันกัน หรือ ความสอดคล้องกันของเอกสารแต่ละกลุ่ม

how-it-works-recognitionการรู้จำข้อมูล

ในขั้นตอนการรู้จำ หรือจับข้อมูลออกจากเอกสารต้นทางนั้น ตัวเอกสารมีการประกอบรวมกันในลักษณะ เอกสารแบบหลายหน้า หรือ เอกสารเป็นชุด เนื้อหาและข้อมูลของเอกสารเหล่านั้น จะถูกแยก/สกัดอย่างชาญฉลาด และตรวจสอบโดยอัตโนมัติในโหมดการทำงานที่ไม่ต้องนำบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ

การประกอบอัตโนมัติ:

งานนี้สามารถทำได้โดยใช้ตัวคั่น (เช่น แทรกหน้าว่างระหว่างเอกสารทั้งสอง), นับตามจำนวนหน้า หรือ ด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริธึมการจำแนกประเภทที่ใช้ระบบประสาทของ ABBYY ซึ่งจะระบุได้โดยอัตโนมัติ

ชุดเอกสาร:

ABBYY FlexiCapture จะดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเคสทั้งหมดได้รับการประกอบอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นชุดเอกสารฉบับเต็มสมบูรณ์ สำหรับกรณีจัดการสถานการณ์ จะช่วยในเรื่องการเปรียบเทียบของ:

เขตข้อมูลที่สำคัญ, รูปภาพหรือ ลายเซ็นต์ของเอกสารต่าง ๆ โดยแสดงฟิลด์หลักของมัน ภายในเคสเดียวกัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในฐานข้อมูลของบริษัท เทียบกับข้อมูลที่แยกออกมา

การรู้จำข้อมูล OCR / ICR / OMR ที่แม่นยำสูง และการจับ Barcode ที่หลากหลาย:

 • การรู้จำอักขระด้วยแสง หรือ OCR ของข้อความที่พิมพ์ รองรับได้ 200 ภาษา รวมถึง C J K T
 • การรู้จำตัวอักษรอัจฉริยะสำหรับข้อความที่เขียนด้วยมือ หรือ ICR รองรับได้กว่า 130 ภาษา
 • การจดจำบาร์โค้ดสำหรับความหลากหลายของบาร์โค้ด 1D และ 2D
 • การรู้จำเครื่องหมายด้วยแสง หรือ OMR ที่หลากหลาย

การตรวจสอบอัตโนมัติ ประกอบด้วย:

 • เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
 • ให้สอดคล้องกับกฎการตรวจสอบที่มาพร้อมกับการติดตั้ง
 • ให้สอดคล้องกับรูปแบบ/แบบแผนที่กำหนด
 • การทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
 • การตรวจสอบที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นมาใหม่

 

06c-fc-how-it-works-data-extractionการแยก / สกัดข้อมูล

ABBYY FlexiCapture จะดึงข้อมูลจากกระดาษ หรือเอกสารดิจิตอลชนิดต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งที่มีโครงสร้างข้อมูลภายในเอสารชัดเจน ตำแหน่งตายตัว และแบบไม่มีโครงสร้างเลย เช่น เอกสารจำนองที่ดิน, การขอคืนภาษี, แบบสอบถาม, บัตรเครดิต, เอกสารสมัครต่างๆ, เอกสารสัญญา, ใบแจ้งหนี้, อีเมลลูกค้า และอีกมากมาย

06e-fc-how-it-works-verification

การตรวจสอบ

สถานี หรือ เครื่องลูกข่ายเพื่อการตรวจสอบ (ทำงานแบบ Windows App) จะอนุญาตให้ตรวจสอบ ถ้าเขตข้อมูลที่แยกมานั้น ตรงกับสิ่งที่มีในเอกสารต้นฉบับ อีกทางเลือก คือ การตรวจสอบสามารถเริ่มต้นได้ด้วยผู้ใช้งานเอง โดยเข้าใช้ผ่านสถานีตรวจสอบทางเว็บ ซึ่งมันง่ายต่อการเข้าถึงผู้ดำเนินการตรวจสอบจากที่ทำงานใดๆก็ได้ เทคนิคต่างๆต่อไปนี้สามารถทำงานได้บนสถานีการตรวจสอบ:

การตรวจสอบเป็นกลุ่ม

การตรวจสอบเป็นกลุ่มข้อมูล อนุญาตให้ตรวจสอบกลุ่มข้อมูลที่มีความเหมือนกัน เช่น ตัวเลือกกากบาท หรือ ตัวเลข โยมันจะดึงข้อมูลเหล่านี้ในแต่ละชุดเอกสารที่อยู่ในแบตซ์ทำงานออกมาทั้งหมด และจัดกลุ่มให้เห็นชัดเจน กลุ่มใดเป็นตัวเลือกกากบาท หรือ กลุ่มใด เป็นกลุ่มของชุดตัวเลข หรือ กลุ่มใด เป็นกล่องรับเครื่องหมายถูก

การตรวจสอบในหน้าต่างแสดงเอกสาร

ฟิลด์ข้อมูลที่ผ่านการรู้จำแล้ว สามารถดู และทำการเปรียบเทียบกับรูปภาพเอกสารต้นฉบับไปพร้อมๆกัน อักขระที่มีการรู้จำไม่ดี (เช่นข้อความที่เขียนด้วยลายมือ หรือบันทึกย่อ) ก็สามารถพิมพ์แก้ไขลงในฟิลด์นั้นได้ทันที

สถานีตรวจสอบงานผ่านทางเว็บ เพื่อให้ระบบของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นั้น จะต้องผ่านเทคโนโลยีการลงชื่อ หรือ การตรวจสอบตัวตนเพียงครั้งเดียว (โดยใช้ SAML 2.0) ผู้ใช้บนสถานีตรวจสอบเว็บ จะมีการโต้ตอบกับระบบของ FlexiCapture เช่นเดียวกับที่พวกเขาโต้ตอบบนเครื่องลูกข่ายที่่ทำงานแบบ Windows App

การตรวจสอบเป็นฟิลด์

โหมดการตรวจสอบแบบฟิลด์ข้อมูล ช่วยให้สามารถตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลได้ทีละฟิลด์ หรือ ทีละตัวอักษรในแต่ละฟิลด์

 

how-it-works-exportการส่งออกข้อมูล

ABBYY FlexiCapture ส่งข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการรู้จำ และการตรจสอบที่สมบูรณ์แล้ว ให้ไปยังรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ หรือ ไปยังระบบฐานข้อมูล, ระบบการบันทึกต่างๆ และ ปลายทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้กำหนดกฎขึ้นมาเอง ได้อย่างอัตโนมัติ:

 • ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บไฟล์ภายในองค์กร เช่น SharePoint, Laserfiche เป็นต้น
 • ระบบฐานข้อมูลที่มีความเข้ากันได้กับ ODBC เช่น Oracle, Microsoft SQL Server และ Microsoft Access
 • ระบบ ERP และ ECM เช่น SAP, Microsoft, IBM, Sage, MYOB, Acumatica และอื่น ๆ
 • ผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์ในระบบ RPA ได้อย่างราบรื่น เพื่อส่งข้อมูลเข้าในระบบเดิมที่ใช้งานอยู่

 

การนำข้อมูลชุดเอกสารออกไปใช้งาน

 • ชุดเอกสารภาพ สามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF หนึ่งไฟล์ หรือ นำวางไว้ในที่เก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ ไฟล์เก็บข้อมูล หรือ ระบบฐานข้อมูล ที่ทำงานในขั้นตอนของการนำข้อมูลออกจากระบบ ก็ควรอธิบายโครงสร้างของชุดเอกสาร และมีลิงค์ ที่แสดงตำแหน่งตรงไปยังภาพเอกสารแต่ละภาพด้วย
 • ฟิลด์ต่างๆในชุดเอกสาร (รวมถึงฟิลด์ในเอกสารย่อย) สามารถส่งออกไปยังฐานข้อมูล ODBS และไฟล์ต่างๆได้ ฟิลด์ทั้งหมดในเอกสารย่อยจะพร้อมใช้งานเมื่อตั้งค่าการส่งออกได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถตั้งค่าการจับคู่ฟิลด์ระหว่างค่าใน FlexiCapture กับค่าในระบบฐานข้อมูล และคุณยังสามารถกำหนด redact ให้กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ภายในส่วนของเอกสารหลัก และ ในเอกสารที่เชื่อมโยง

 

06g-fc-how-it-works-monitoringการบริหารและควบคุมดูแลบนเว็บ

 

ด้วยการผนวกใช้งาน HTML5 ทั้งในสถานีการดูแลจัดการ และ การตรวจตราระบบ ของ FlexiCapture ที่ทำงานบนเว็บ ช่วยให้เกิดการดูแลแบบ 24/7 จากที่สถานที่ใดๆก็ได้ มันมีการจัดการหลายระดับ, การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับความล้มเหลวกับงาน หรือ กิจกรรมที่สำคัญ และการรายงานออกรายที่ละเอียดครอบคลุม

การดูแลจัดการ และตรวจสอบ ผ่านเว็บจะช่วยให้สามารถตรวจสอบเวลาของการประมวลผล และเลือกโหลดที่สนใจได้ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสภาพของระบบ, ระบบโดยรวม และประสิทธิภาพการทำงานของผู้เช่าแต่ละราย และสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการล้นของข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งใกล้เข้ามาได้ มีรายงานแบบมาตรฐานอยู่ 3 ประเภทพร้อมใช้งาน คือ รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพไซต์ , รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล และรายงานผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สามารถสร้างรายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ CSF เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในอนาคตได้

Microsoft Report Viewer ถูกใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับการสร้างรายงาน แม้ว่า Crystal Reports จะไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ FlexiCapture แต่ผู้ใช้งานที่ได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ลงในคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียกใช้งานเพื่อสร้างรายงานได้เช่นกัน

ความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างยืดหยุ่น

ด้วยความสามารถที่มีอยู่อย่างมากมายในซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture จึงทำให้ง่ายในการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ตรงตจามข้อกำหนดของความต้องการทั้งภายใน และ ภายนอกธุรกิจ ความสามารถในการปรับเพิ่มภาษาสคริปต์ และ องค์ประกอบด้านการเชื่อมต่อทางซอฟต์แวร์ผ่านทาง API ของเว็บเซอร์วิส ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และเส้นทางของข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่:

 • ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลภาพโดยใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์จากผู้ผลิต
 • เชื่อมต่อ และ ใช้งานเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ด้าน OCR/ICR จากผู้ผลิต
 • เพื่อหน่วยตรวจสอบข้อมูล และ นำข้อมูลออกจากซอฟต์แวร์

2020_N2NSP_ABBYYFC_Diagram_Script

สแกนงาน และ จัดแยกชุดข้อมูล

FlexiCapture มีความสามารถในการใส่สคริปต์เข้าไปในขั้นตอนของงานสแกนเอกสาร และ งานจัด/แบ่งชุดข้อมูลได้ ในบางโครงการอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือเสริมให้งานสแกน และ งานจัดชุดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการไปอย่างอัตโนมัติ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระบวนงานขั้นตอนไปสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการจัดการอย่างถูกต้องนี้ ไปทำงานต่อตามเงื่อนไขของแต่ละกระบวนการไหลของงาน

2020_N2NSP_ABBYYFC_Scanning-and-classification
2020_N2NSP_ABBYYFC_Recognition-and-extraction

รู้จับ และ การแยกสกัด ข้อมูล

การใช้งานคริปต์จะเปิดโอกาสให้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ด้าน OCR/ICR จากผู้ผลิต เข้าไปทำการรู้จับข้อมูลในพื้นที่ที่สนใจภายในเอกสารประเภทนั้นๆ ซึ่งมันจะทำงานในขั้นตอน หรือ สถานะของงาน “รู้จำข้อมูล” โดยสถานะงาน “รู้จำข้อมูล” จะรวมไปถึง การประกอบเอกสาร, ชุดเอกสารต่าง ๆ, จับและส่งข้อความ และ การคัดแยกข้อมูลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการหรือสถานการณ์ต่าง ๆได้

การแก้ไขให้ถูกต้องอย่างอัตโนมัติ และ การตรวจสอบข้อมูล

การใช้งานสคริปต์ในด้าน “แก้ไขให้ถูกต้องอย่างอัตโนมัติ” จะถูกเรียกขึ้นมาทำงานอย่างอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการ “รู้จำข้อมูล” เพื่อที่จะทำการเปลี่ยน หรือ ปรับแต่งข้อมูลในส่วนที่ผ่านการรู้จำมาแล้ว ให้ถูกต้อง ทันทีทันใด ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการเรียกใช้งานสคริปต์นั้นๆ ส่วนสคริปต์ของ “การตรวจสอบข้อมูล” ก็สามารถใช้เพื่อสร้างเป็น “กฎ” เพื่อกำหนดอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบข้อมูล และทำให้ข้อมูลที่รู้จำมาเป็นปกติสมบูรณ์ (เช่น เรียกใช้ดิกชันนารีข้อมูลเฉพาะ หรือ กำหนดชุดของสัญลักษณ์ที่สามารถถูกรู้จำข้อมูลได้ เป็นต้น เสมือนเป็นการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ไม่ให้ผลลัพธ์หลุดออกไปจากที่กำหนดไว้)

2020_N2NSP_ABBYYFC_Auto-correction-and-data-validation
2020_N2NSP_ABBYYFC_Document-image-enhancement

การปรับปรุงข้อมูลในเอกสารภาพ

ในทางตรงกันข้ามกับมาตรฐานของกฎการรวมเอกสาร ในคำจำกัดความของคุณสมบัติเอกสาร สคริปต์ที่กำหนดได้เองนั้น จะให้ความยืดหยุ่นในการปรับปรุงภาพเอกสาร โดยประกอบเอกสารเป็นชุดเอกสารตามกฎที่ผู้ใช้กำหนด ได้แก่:

 • การตรวจสอบค่า (ตัวเลข,วันที่, ฯลฯ ) ในฟิลด์ที่รู้จำมา
 • ลำดับการประมวลผลที่ยืดหยุ่นสำหรับการรวมเอกสารต่างๆที่อยู่ในชุดงานสแกนข้อมูลชุดเดียวกัน (เช่น AB หรือ BC หรือ AD)
 • แยกหน้าเอกสาร ออกไปเป็นเอกสารที่เป็นชุดๆ

การตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นเองนั้น ตัวสคริปต์จะเพิ่มการควบคุมเฉพาะงานเหนือฟังก์ชันทั่วๆไปที่ทำงานกับเอกสาร จะเปลี่ยนพฤติกรรมของซอฟต์แวร์ไปทำงานเป็นแบบเฉพาะโครงการ หรือ ถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น เมื่อชุดเอกสาร หรือเขตข้อมูล ถูกประมวลผล

2020_N2NSP_ABBYYFC_Verification
2020_N2NSP_ABBYYFC_Export-rules

กฎต่าง ๆของการส่งออก

การสร้างชุดคำสั่งเพื่อการนำข้อมูลออกแบบกำหนดเองได้ ก็เพื่อที่จะส่งข้อมูล และไฟล์ภาพ ตรงไปยังแอปพลิเคชันภายนอก ไม่ว่าจะเป็น และไปรวมถึงระบบ ECM, CRM และ ERP ได้

2020_N2NSP_ABBYYFC_WEB-SERVICE-API
งานบริการการเชื่อมซอฟต์แวร์ต่อผ่านทางเว็บ

หรือ Web service API ที่ FlexiCapture ตระเตรียมไว้ให้ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่กำหนดเอง หรือโมดูลเพื่อการนำเอกสารส่งเข้าตรงไปยังซอฟต์แวร์ FlexiCapture เพื่อการทำดัชนี, การจำแนกชุดเอกสาร และการแยกข้อมูลที่สนใจออกจากหน้าเอกสาร ข้อมูลที่ถูกจับโดยแอปพลิเคชันจากภายนอก จะส่งมาถึงเซิร์ฟเวอร์การประมวลผลของ FlexiCapture ผ่านเข้ามาทางโปรโตคอลแบบ HTTP หรือ HTTPS สคริปต์สามารถฝังตัวเองไว้ใน FlexiCapture web-stations, ระบบแบ็คเอนด์ต่างๆ และทำงานเป็นไปตามสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นมา, ขั้นตอนต่างๆภายในเวิร์กโฟลว์ของ FlexiCapture, บทบาทของผู้ใช้งาน และการออกแบบ (ปุ่มเมนู และแถบเครื่องมือต่างๆ)

2020_N2NSP_ABBYYFC_Diagram_WebAPI

20200128_N2NSP_FC_Video_01

ABBYY FlexiCapture 12
Creating Your First Project

ABBYY FlexiCapture 12
Using Anchors with a Fixed From

ABBYY FlexiCapture 12 – Creating Alternative Layouts in FlexiLayout Studio

ABBYY FlexiCapture 12
Field Extraction Training Part 1: Processing a Single Variant

ABBYY FlexiCapture 12
Field Extraction Training Part 2: Processing Multiple Variants

ABBYY FlexiCapture 12
Machine Learning

20200128_N2NSP_FC_Video_02

ABBYY FlexiCapture for Invoices Demo – Part 1

ABBYY FlexiCapture for Invoices Demo – Part 2

20200128_N2NSP_FC_Video_03

ABBYY FlexiCapture Distributed
Connector for Blue Prism

ABBYY FlexiCapture Distributed
Connector for UiPath

FlexiCapture 12
distributed administrator

Server
CPU Application server: 2 GHz or faster with 2 cores
Other servers: 2 GHz or faster
Operating system
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language..

RAM At least 2 GB for each component
Note: An additional 4 GB RAM is required if Database Server is installed.
Disk space
 1. Application Server: 500 MB for installation
 2. Processing Server: 400 MB for installation
 3. Licensing Server: 100 MB for installation
 4. 2 GB for SQL server database
 5. Additional space is required for the file storage
Browser
(to open Administration and Monitoring Console)
 • Google Chrome 55 or later (32-bit)
 • Internet Explorer 11

Note: To ensure that Internet Explorer 11 works correctly, install .NET Framework 4.5 on the computer with the Application Server or add the address of an application server to the list of websites that are opened in compatibility mode.

 • Mozilla Firefox 50 or later (32-bit)
 • Microsoft Edge 41 or later

Note: ABBYY FlexiCapture works best with Google Chrome and other Chromium-based browsers.

Other require­ments
 1. The computer where the server is installed must be connected to your domain
 2. Video card and display with a resolution of 1024×768
 3. Internet Information Services 7 or higher
 4. Microsoft .NET Framework 4.5 or higher (4.6 if you use Windows Server 2016)
 5. Microsoft SQL Server 2012 SP4, 2014 SP2, 2016 SP2, 2017; Microsoft Azure; Oracle Database 12c, 18c. Additionally, Microsoft SQL Server Native Client 2012 or later is required for creating databases.
 6. Visual C++ 2015 Redistributable
Stations
CPU 2 GHz or faster
Operating system
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 R2 + Desktop Experience
 • Windows Server 2016 + Desktop Experience
 • Windows Server 2019 + Desktop Experience

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language..

RAM Project Setup Station, Verification Station, Data Verification Station: 2 GB
Processing Station: 2.5 MB for each CPU core
Scanning Station: 1 GB
Disk space Scanning Station: 1 GB (including 200 MB for installation and sufficient disk space for scanned images)
Other Stations: 4 GB (including 2 GB for installation)
Other require­ments
 1. A scanner with TWAIN, WIA or ISIS support
 2. Video card and display with a resolution of 1024×768
 3. The computer where the station is installed must be connected to your domain
 4. Microsoft .NET Framework 4.5 or later
 5. Microsoft Office (version 2007 or later) or LibreOffice (version 4.0 or later)
HTML 5 Web Stations
CPU 1.6 GHz or faster
Operating system
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 R2 + Desktop Experience
 • Windows Server 2016 + Desktop Experience
 • Windows Server 2019 + Desktop Experience

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language..

RAM 1 GB
Disk space
 • Sufficient space to install a browser
 • At least 100 MB for program operation
 • An additional 60 MB is required to install the ABBYY Scanning Plugin for the Web Scanning Station and the Web Capture Station.
Browser
 • Google Chrome 55 or later (32-bit)
  Security settings for Google Chrome:
 1. JavaScript = Allow all sites
 2. Plugins = Run automatically

Note: All plugins are disabled by default. To enable a plugin, open chrome://plugins/ in the browser and select the “Always allowed” option for the desired plugin.

 • Microsoft Internet Explorer 11

Browser security settings: Internet Explorer medium-high protection level. Detailed required settings for Internet Explorer:

 1. Run ActiveX controls and plugins = Enable
 2. Script ActiveX controls marked safe for scripting = Enable
 3. Active scripting = Enable

Note: To ensure that Internet Explorer 11 works correctly, install .NET Framework 4.5 on the computer with the Application Server or add the address of an application server to the list of websites that are opened in compatibility mode.

Note: The Metro-style version of Internet Explorer 10 that comes with Windows 8 is not supported.

 • Mozilla Firefox 50 or later (32-bit)
  Security settings for Mozilla Firefox:
 1. Java scripting = Enable
 2. Firefox will remember history (Options → Privacy)
 • Microsoft Edge 41 or later
  Security settings for Microsoft Edge:
 1. JavaScript = Allow all sites
 2. Plugins = Run automatically
  Note: ABBYY FlexiCapture works best with Google Chrome and other Chromium-based browsers.
ABBYY Scanning Plugin

You can install one of the two versions of ABBYY Scanning Plugin:

  • The Scanning Plugin that supports PDF (selected by default). Requires ~70 MB of free space.
  • The Scanning Plugin without the PDF support. Requires ~17 MB of free space.

The table below lists the operating systems on which the ABBYY Scanning Plugin can be installed with various permissions:

ABBYY Scanning plugin

Remote Verification Station
CPU 2 GHz or faster
Operating system
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 R2 + Desktop Experience
 • Windows Server 2016 + Desktop Experience
 • Windows Server 2019 + Desktop Experience

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language..

RAM 1 GB
Disk space 400 MB
Other requirements
 1. Video card and display with a resolution of 1024×768
 2. Microsoft .NET Framework 4.5 or later
ClickOnce Scanning Station
CPU 2 GHz or faster
Operating system
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2008 R2 SP1 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 + Desktop Experience
 • Windows Server 2012 R2 + Desktop Experience
 • Windows Server 2016 + Desktop Experience
 • Windows Server 2019 + Desktop Experience

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language..

RAM 1 GB
Disk space 1.5 GB (including 550 MB for installation and sufficient space for scanned images). The size of the downloadable file is 270 MB
Browser For ClickOnce deployment:
  • Internet Explorer 11
   Note: To ensure that Internet Explorer 11 works correctly, install .NET Framework 4.5 on the computer with the Application Server or add the address of an application server to the list of websites that are opened in compatibility mode.

Other requirements

  1. Scanner with TWAIN, WIA or ISIS support
  2. Video card and display with a resolution of 1024×768
  3. Microsoft .NET Framework 4.5 or later
Virtual environments

The system has been tested on the following virtual machines:

1. Virtual platforms that imitate physical machines:

  • VMWare Workstation (any version)
  • Hyper-V (any version)
   Note: Hyper-V version corresponds to the version of the operating system.
   Note: Hyper-V virtual machines do not work with USB devices.
  • Oracle VirtualBox (any version)
  • VMWare ESXi (server included with VMWare vSphere, any version)

2. Virtual platforms imitating workplaces / applications:

  • VMWare Horizon 5.2.0
  • Citrix XenApp 7.13

3. Cloud services:

  • Microsoft Azure
  • Amazon Cloud

FlexiCapture 12
Standalone Administrator

CPU 2 GHz or faster
Operating system
 • Windows 7 SP1
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Note: To use a localized version of ABBYY FlexiCapture, make sure your operating system supports the corresponding GUI language.

RAM At least 2 GB
Disk space 4 GB (including 2 GB for installation)
Other requirements 1. Microsoft .NET Framework 4.5 or later

Note: Windows 2012R2 already includes .NET Framework 4.5.1 but you will need to install ASP.NET 4.5. You can look up the version of your .NET Framework in the registry. Please visit this Microsoft web page for detailed instructions.

2. Microsoft Office (version 2007 or later) or LibreOffice (version 4.0 or later)

3. Scanner with TWAIN, WIA or ISIS support

Formats and languages

Support recognition languages

20200128_N2NSP_FC_Spec_Lang

Supported user interface languages
Chinese (Simplified)
Czech
English
French
German
Hungarian
Japanese
Korean
Polish
Portuguese (Brazilian)
Russian
Spanish
Serbian
Supported text types
Typogra­phic, laser and ink-jet printers Texts printed at a print shop, on a laser printer, or on an ink-jet printer.
Typewriter Typewriter
Matrix printer Texts printed on a dot-matrix printer.
Index A special set of characters that includes only digits written in ZIP-code style. They look as follows:

OCR-A A monospaced font designed for Optical Character Recognition. Largely used by banks, credit card companies, and similar businesses. It may look as follows:

OCR-B A font designed for Optical Character Recognition. It may look as follows:

MICR E-13B A special set of numeric characters printed with special magnetic ink. MICR (Magnetic Ink Character Recognition) characters are found in a variety of places, including personal checks. It may look as follows:

MICR CMC-7 A special MICR barcode font (CMC-7). It may look as follows:

Supported barcode types
Australia Post
Aztec
Codabar
Codabar with checksum
Code 128
Code 32
Code 39
Code 39 with checksum
Code 39 with asterisk
Code 93
DataMatrix
EAN 13
EAN 8
IATA 25
Industrial 25
Intelligent Mail
Interleaved 25
Interleaved 25 with checksum
Matrix 25
Patch Code
PDF 417
Postnet
QRCode
 • QR code (Version 1-40)
 • Micro QR Code (Version M1-M4)

UCC-128
UPC A
UPC E

Supported formats
Input formats

Office files: *.doc, *.docx, *.rtf, *.htm/*.html, *.txt, *.odt, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.ppt, *.pptx, *.odp

Image files: Adobe PDF, DjVu, GIF, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, Microsoft HD Photo, PCX, PNG, TIFF, WIC-compatible, Windows Bitmap, XPS

Export file formats

Data export formats: XLS, DBF, CSV, TXT, XML

Image export formats: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A (Standard allows you to select the version of the format standard. By default, the version of the standard is detected automatically. For PDF/A the following standard versions are available: 1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u), BMP, JPEG2000, PCX packbits, PNG