24-05-29 AD120 Features

วิดีโอแนะนำคุณสมบัติ ความสามารถข้างต้น เครื่องสแกนเอกสารชนิดตั้งโต๊ะขนาด A4 ที่มีทั้งชุดดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และ ชุดสแกนแนวราบ (Flatbed) จากค่าย Avision รุ่น AD120 ขนาดตั้งโต๊ะ เครื่องรุ่นนี้สามารถจุกระดาษบนชุด ADF ได้ครั้งละ 35 แผ่น (แต่สามารถใส่กระดาษและสแกนต่อไฟล์เดิมได้เรื่อยๆ) ความเร็วในการสแกนบนความละเอียดที่ 200 จุดต่อนิ้ว อยู่ที่ 25 แผ่นต่อนาที และ 50 ภาพต่อนาที สแกนได้ทั้งโหมดขาว-ดำ, เฉดเทา และ สี มีระบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในเรื่องของการ ลบหน้าว่าง, การทำภาพที่สแกนไม่ให้เอียง, ลบขอบดำ เป็นต้น สามารถบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ออกมาได้หลากหลายนามสกุล