N2NSP_20240527_Czur_M3000_Pro_V2

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เครื่องสแกนหนังสือขนาดเปิดกว้าง A3  CZUR M3000 PRO V2 ความละเอียดในการสแกนที่ 28 ล้านพิกเซล มีฐานรองหนังสือเป็นรูปตัววีแข็งแรง ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และจะแบ่งหน้าซ้าย-ขวาให้อัตโนมัติหลังสแกนเสร็จ เป็นเครื่องสแกน/ถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ และยังสามารถทำตัวเองเป็นเครื่อง Visual Presenter ได้เมื่อทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ