2019-11_Zeutschel_OS-12002-Comfort

Zeutschel OS 12002 Comfort
การแปลงเป็นดิจิตอลไฟล์ที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริง

ข้อดีของเครื่องสแกน Zeutschel

  • มีความเร็วสูง (เวลาสแกนเพียง 1 วินาทีต่อการสแกน)
  • เป็นอิสระต่อแสงไฟแวดล้อม ทั้งจากแสงธรรมชาติ และแสงไฟประดิษฐ์
  • รับแสงน้อยได้ (จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อสแกนเท่านั้น)
  • ไม่จ้าสะท้อนแสง, ไม่มีความร้อนสะสม
  • ไม่มีการสะท้อน ต่อต้นฉบับที่มีความมันวาวสูง
  • ไม่มีรังสีอัลตร้าไวเลต
  • ให้ไฟล์ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
  • ผลผลิตต่องานสแกนสูง

pdf-download-icon-24px OS 12002 Comfort Brochure

2019-11_Zeutschel_OS-12002_Series_Comfort

Introduce (No Talk) Oldenburg Library

คุณสมบัติ OS 12002 Comfort

Description overhead tabletop scanner for books, newspapers and large-format documents (certificates, drawings, maps)
Scan area 625 x 460 mm (> DIN A2)
Scan mode Color; 4 channels, RGB- Color and Grey in total 43200 Pixel
True color processing 42 bit color | output 24 bit color, 14 bit gray scale | output 8 bit gray scale, 1 bit b/w | output 1 bit b&w
Maximum resolution 600 ppi
Scan speed 3.8 sec /400 ppi
Auto focus approx. 50 mm
User software Omniscan 12 / 64 bit, with multi-thread function (optional)
Book holder manual comfort book holder
Working Mode manual
Maximum book thickness 100 mm
Scanner interface Gig E
Data display all the standard image formats, for example, TIFF uncompressed, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX
Operating System Windows 7, 8.1 and 10 – alternatives on request
Accessories (optional) PC, monitor, lockable scanner table, different bookends
Dimensions (w x d x h) 955 x 880 x 1312 mm
Work space (w x d) 700 x 720 mm
Weight approx. 70 kg
Power requirement 230 V, 50/60 Hz, 1.1 A, other voltages on request

2019-12_Zeutschel_Scanning_Tables

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com

n2nsp.com's web admin