บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับ ABBYY จัดงานอบรมขั้นสูงเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ชุด ABBYY FlexiCapture เวอร์ชั่น 12 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากบ.คนไทย และ ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ ABBYY ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศ เวียดนาม, อินโดนิเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย

N2NSP_News_ABBYYFCAdvTraining20171127_01

โดยหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะใช้เวลาด้วยกันทั้งหมด 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 พฤศจิการยน 256 ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม

N2NSP_News_ABBYYFCAdvTraining20171127_02

N2NSP_News_ABBYYFCAdvTraining20171127_03

N2NSP_News_ABBYYFCAdvTraining20171127_04

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com

n2nsp.com's web admin