24-06-10 AD340GF Features

วิดีโอแนะนำ และ แสดงคุณสมบัติความสามารถต่างๆ ที่รองรับงานสแกนกับเอกสารหลากหลายแบบของเครื่องสแกนขนาด A4 ชนิด ADF+Flatbed หรือ เครื่องสแกนเอกสารที่มีสองระบบในเครื่องเดียว กับ เครื่อง Avision รุ่น AD340GF ที่มีกลไกภายในชุดการดึงกระดาษอัตโนมัติที่รองรับความหลากหลายของเอกสารภายในสำนักงานของคุณได้อย่างดีเยี่ยม ตัวเครื่องสามารถสแกนเอกสาร A4 ธรรมดา, ใบกำกับภาษีชนิดที่มีหลายสำเนา, บัตรแข็งแบบธรรมดา และแบบมีตัวหนังสือนูน เป็นต้น ตัวเครื่องถึงแม้จะมีสองระบบบนเครื่องเดียวกันแต่มีขนาดกะทัดรัด สามารถวางคู่กับจอภาพบนโต๊ะทำงานของคุณได้สบายๆ ไม่กินพื้นที่ เพรียบพร้อมกับความสามารถที่เอื้อต่องานสแกนสำนักงานของคุณ