N2NSP_20240424_Contex_SDONEPLUS_1

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง Contex รุ่น SD ONE+ 36 พร้อมขาตั้งตรงรุ่น ได้นำส่ง และติดตั้งแล้วที่ บ. สหชัยกิจการพิมพ์ ทางแอดมินมีภาพบรรยากาศในการติดตั้งเครื่องมาอัพเดท ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณบ. สหชัยกิจการพิมพ์ ที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ