24-04-01 AVscanX EP.3

ชุดวิดีโอแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ Avision AVScan X ตอนที่สามนี้ จะเน้นอธิบายคำสั่งภายใต้เมนู Image Processing เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของไฟล์เอกสารภาพที่อยู่ในโปรแกรม AVScan X นี้ให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือ ได้รับการปรับแต่งไปตามลักษณะงานที่ต้องการได้